Kontroliuojamas pedofilų imperijos griovimas

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://www.exploros.com/summa... 2023-02-25 22:08:00, skaitė 702, komentavo 3

Kontroliuojamas pedofilų imperijos griovimas

8 priežastys, kodėl Roma žlugo

1) Barbarų genčių invazijos. 410 m. vizigotai sėkmingai apiplėšė Romos miestą. Kitus kelis dešimtmečius imperijai nuolat grėsė pavojus. Ją puldinėjo vandalai. 476 m. germanų vadas Odoakras nuvertė Romos imperatorių.

2) Ekonominiai sunkumai ir pernelyg didelė priklausomybė nuo vergų darbo jėgos. Romą ištiko didelė finansinė krizė. Dėl nuolatinių karų ir pernelyg didelio išlaidavimo iždas buvo tuščias. Dideli mokesčiai ir infliacija nuskurdino gyventojus. Daugelis turtingų romėnų pabėgo į kaimą ir įkūrė nepriklausomas lenas. II amžiuje imperija nebepajėgė plėsti savo teritorijos. Neturėdama naujo vergų šaltinio, imperija neturėjo pakankamai darbininkų.

3) Rytų imperijos iškilimas III a. pabaigoje. Dvi imperijos pusės dažnai ginčijosi dėl išteklių ir karinės pagalbos. Daugiausia graikiškai kalbanti Rytų imperija turtėjo, o lotyniškai kalbantys Vakarai grimzdo į ekonominę krizę. V a. Vakarų politinė struktūra galutinai subyrėjo, o Rytų imperija veikė dar tūkstantį metų.

4) Pernelyg didelė plėtra ir pernelyg didelės karinės išlaidos. Romos imperija savo klestėjimo laikotarpiu driekėsi nuo Atlanto vandenyno iki Eufrato upės Artimuosiuose Rytuose. Turėdama tokią didelę teritoriją, imperija susidūrė su administraciniais ir logistiniais iššūkiais. Romai sunkiai sekėsi surinkti reikiamą kariuomenę ir išteklius, kad apgintų savo sienas nuo vietinių sukilimų ir išorės užpuolimų.

5) Valdžios korupcija ir politinis nestabilumas. Imperiją silpnino ir neefektyvus bei nenuoseklus vadovavimas. Pilietiniai karai kėlė chaosą, o per 75 metus pasikeitė daugiau kaip 20 imperatorių. Pokyčiai dažnai vykdavo dėl valdžiusio imperatoriaus nužudymo.

6) Hunų atvykimas ir barbarų genčių migracija. IV a. pabaigoje į Europą įsiveržę hunai paskatino barbarų genčių migraciją. Barbarams siautėjant Šiaurės Europoje, daugelis germanų genčių rado prieglobstį Romos imperijos pasienyje. Romėnai įsileido šiuos vizigotus į saugią Romos teritoriją, tačiau elgėsi su jais itin žiauriai. Tokios germanų gentys kaip vandalai ir saksai ėmė okupuoti Britaniją, Ispaniją ir Šiaurės Afriką.

7) Krikščionybė ir tradicinių vertybių praradimas. Krikščionybė išstūmė politeistinę romėnų religiją, kurioje imperatorius buvo laikomas dieviškuoju. Dėmesys nuo valstybės šlovės buvo nukreiptas į vieną dievą.

8) Romos legionų susilpnėjimas. Negalėdami įdarbinti pakankamai Romos piliečių, kad jie taptų kariais, Romos imperatoriai samdė užsienio samdinius, kad šie papildytų jų kariuomenes. Šie germanų kariai pasirodė esą nuožmūs kariai, tačiau buvo mažai lojalūs imperijai.