Teismas išaiškino, kad laisva spauda Lietuvoje turi būti sunaikinta

Autorius: Aurimas Drižius Šaltinis: https://www.laisvaslaikrastis.... 2023-02-24 19:25:00, skaitė 466, komentavo 16

Teismas išaiškino, kad laisva spauda Lietuvoje turi būti sunaikinta

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas – nuotr. viršuje, prisistato kaip knygų autorius https://www.vle.lt/straipsnis/audrius-bakaveckas/), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės kolegija vasario 22 d. nutartimi išaiškino, kad portalas www.laisvaslaikrastis.lt, kuris jau metai kaip yra blokuojamas ir nepasiekiamas Lietuvos piliečiams, ir toliau toks turi būti, nes skelbia Lietuvos vyriausybei ir „teisinei sistemai” nepriimtiną ir nesuderintą informaciją.

Vilniaus apygardos administracinis teismas dar 2022 m. gegužės 25 d. nutartimi patenkino taip vadinamos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (Žeit) prašymą uždaryti visuomenės informavimo priemonę portalą www.laisvaslaikrastis.lt.

ŽEIT kreipėsi dėl portalo uždarymo, teismas patenkino šį ŽEIT prašymą ir nurodė portalą uždaryti. Beje, bylą teismas išnagrinėjo „už akių”, nepranešęs atsakovui ir nieko mums apie tai nežinant. Nors, kaip žinia, ABĮ numato, kad gavęs skundą, teismas persiunčia jį atsakovui, leidžia pateikti atsiliepimą, tada nagrinėja žodine tvarka. Mano atveju buvo kitaip - teismas gavo skundą ir jį išnagrinėjo, nieko apie tai nepranešęs atsakovui. Tik iš trečių asmenų sužinojau apie tokį sprendimą, Tada kreipiausi į teismą, prašydamas leisti susipažinti su nutartimi, teismas atsisakė tai padaryti, nurodė, kad portalas laisvalaikrastis.lt šioje byloje nėra „šalis”, nors byloje buvo nutarta portalą uždaryti.

Nors sprendimas lietė tiesiogiai mano administruojamą portalą. UAB „Grėsmės nacionaliniam augumui” yra šio portalo administratorius, o aš esu portalo vyr. redaktorius. Nepaisant to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau du kartus atmetė mano prašymą atnaujinti nurodydamas kad mano teisės ir pareigos niekaip nebuvo pažeistos.

Su tuo niekaip negaliu sutikti ir reikalauju, kad VAT nustotų klastoti savo nutartis, svarstydamas man prašymus. Nurodžiau, kad portalas buvo uždarytas, kaip sako advokatai, „teisinio banditizmo” keliu, „už akių”.

Kreipiausi į teismą, ir nurodžiau, kad prašau atnaujinti minėtą administracinę bylą, nes ABTĮ 156 str. Proceso atnaujinimo pagrindai numato, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Procesas gali būti atnaujinamas esant šiems pagrindams:

7) jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų;

Nurodžiau, kad administracinė byla Nr. eI2-4813-983-2022 buvo išnagrinėta nieko nepranešus suinteresuotam asmeniui – visuomenės informavimo priemonei www.laisvaslaikrastis.lt, nieko jai apie bylą nežinant ir nepateikus atsiliepimo.

Tačiau teismas minėtoje byloje pripažino, kad visuomenės informavimo priemonė www.laisvaslaikrastis.lt (toliau portalas) pažeidė LR įstatymus, ir nurodė jį uždaryti.

Nepaisant to, teismas atsisakė leisti susipažinti su nutartimi šioje byloje, kuri tiesiogiai liečia suinteresuotą asmenį – pareiškėją šioje byloje portalo administratorių Aurimą Drižių ir portalą administruojančią bendrovę. Teismas nurodė, kad aš neturiu tam teisės, nes nesu bylos šalis.

Kaip teisinio banditizmo pavyzdį aš laikau ir Vyriausiojo administracinio teismo kolegijos 2022-12-21 nutartį administracinėje byloje Nr. eP-105-556/2022 (Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02216-2022-0), kurioje minėtas teismas išnagrinėjo mano prašymą leisti susipažinti su minėta byla, ir nurodė : „Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju Bendrovė negali būti laikoma neįtrauktu į bylos nagrinėjimą asmeniu, kuris ABTĮ 157 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka turi teisę paduoti prašymą atnaujinti administracinės bylos procesą, kadangi byloje nėra duomenų bei Bendrovė nepateikė jokių įrodymų, kad administracinėje byloje Nr. eI2-4813-983/2022 priimtoje įsiteisėjusioje nutartyje teismas nusprendė dėl Bendrovės teisių ar pareigų ir todėl toks teismo sprendimas galimai pažeidžia Bendrovės teises ar įstatymų saugomus interesus. Visa tai, kas išvardinta, suteikia pagrindą teisėjų kolegijai prieiti prie išvados, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas subjekto, neturinčio teisės jį paduoti”.

Kitaip sakant, minėta kolegija nurodė, kad teismas priėmė nutartį dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, jam nieko apie tai nežinant, tačiau nurodė, kad minėtas teismo sprendimas niekaip nesprendė dėl portalo „teisių ir pareigų”. Tokias teismo nutartis aš vadinu teisiniu banditizmu ir kreipiausi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl nuolatinio dokumentų klastojimo šia nutartimi.

Kartoju – teismas pažeidė mūsų teises, nurodydamas uždaryti portalą, ir taip tiesiogiai pažeidė mūsų teises į gynybą. Bet kokios kitokios išvados ar teismų apmąstymai yra dokumentų klastojimas.

LVAT apsimetinėja, kad iki šio nesupranta, ko aš noriu ir nepateikiu naujų aplinkybių.

Šios naujos aplinkybės yra tokios: LVAT suklastojo savo nutartį, į ją įrašę žinomai melagingus ir savo išgalvotus duomenis, kad „Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju bendrovė negali būti laikoma neįtrauktu į bylos nagrinėjimą asmeniu…, kadangi byloje nėra duomenų bei Bendrovė nepateikė jokių įrodymų, kad… teismas nusprendė dėl Bendrovės teisių ar pareigų ir todėl toks teismo sprendimas galimai pažeidžia Bendrovės teises ar įstatymų saugomus interesus”.

Pateikiau teismui įrodymą, kad domenas www.laisvaslaikrastis.lt nuosavybės teise priklauso UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui”, pateikiama oficiali nuoroda iš domenų registro domreg.lt.

Jeigu teismas ir toliau aiškins, kad laisvaslaikrastis.lt administratorius ir savininkas negali veikti portalo vardu, prašau man išaiškinti, kas tada atstovauja portalą www.laisvaslaikrastis.lt teisme ir kas gali ginti jo teises?

Negaliu patikėti, kad LVAT kolegijos taip beatodairiškai klastoja savo nutartis. Net neabejoju, kad tokios klastotės yra buvusio LVAT pirmininko Gintaro Kryževičiaus kerštas už portalo www.laisvaslaikrastis.lt publikacijas apie šį teisėją.

Dėl pareiškėjo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos

Portalą www.laisvaslaikrastis.lt jau seniai persekioja tokia nusikalstama valdiška įstaiga, pasivadinusi Žurnalistų etikos inspektoriaus taryba, kuri neturi nieko bendro su etika, o jos funkcija yra uždarinėti vyriausybę kritikuojančius žiniasklaidos kanalus.

Minėta ŽEIT dar 2022 m. kovo 18 d. kreipėsi į visas interneto paslaugas teikiančias bendroves, reikalaudama apriboti prieigą prie portalo www.laisvaslaikrastis.lt, tai yra jį uždaryti. Taip ir buvo padaryta – nuo 2022 m. portalo veikla yra sustabdyta, prieiga prie jo yra blokuojama nusikalstamos organizacijos ŽEIT iniciatyva.

Nedelsiant kreipėmės į teismą dėl minėto ŽEIT sprendimo. Šis teismas pernai gruodžio 22 d. nutartimi visiškai patenkino mano skundą ir nurodė, kad minėtas ŽEIT veiksmas yra neteisėtas. ŽEIT atstovė ne kartą šioje byloje melavo, tačiau nepateikė nė vieno įrodymo, kad mes platinome dezinformaciją ar karo propagandą.

Kitaip sakant, portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymas, kuris tęsiasi nuo pernai kovo 18 d. iki šios dienos, yra visiškai neteisėtas ir daug žalos darymas spaudos laisvės apribojimas.

Tačiau atsakovė ŽEIT, vos gavusi šaukimą į teismą, surašė dar vieną nutartį, ir kreipėsi į teismą dėl pakartotinio portalo uždarymo.

Šį kartą teismas ir ŽEIt elgėsi apdairiau – atsakovo neįspėjo ir bylą išnagrinėjo „už akių”, ŽEIt skundą patenkino. Mano vertinimu, tai yra piktybinis tyčinis persekiojimas ir spaudos laisvės žlugdymas.

Beje, Visuomenės informacijos įstatymas numato, kad ŽEIT prašymu Vilniaus apygardos administracinis teismas gali sustabdyti žiniasklaidos priemonę ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jeigu ši „akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia šio įstatymo reikalavimus” ir daro tai ne pirmą kartą.

Portalas www.laisvaslaikrastis.lt jau yra blokuojamas jau beveik 12 mėnesių mėnesių – nuo 2022 m. kovo 18 d. iki dabar.

Teismas priėmė nutartį blokuoti portalą pažeisdamas visus ABTĮ straipsnius, garantuojančius teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. ŽEIT pažeidė visus minėto įstatymo reikalavimus – portalas blokuojamas jau dešimt mėnesių, nors įstatymas numato galimybę jį blokuoti ne ilgiau trijų mėnesių. Portalas galėjo būti blokuojamas tik už sunkius įstatymo pažeidimus – nieko panašaus nėra.