Skaitytojo laiškas: „LRTK teisės skyriaus vedėjas Vadim Gasperskij meluoja”

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/skai... 2023-01-23 01:35:00, skaitė 270, komentavo 6

Skaitytojo laiškas: „LRTK teisės skyriaus vedėjas Vadim Gasperskij meluoja”

Po keletos apsilankymų biudžetinėje įstaigoje „Lietuvos Radijo ir Televizijos Komisija” (LRTK), radome tuščias patalpas.

https://youtu.be/iQ1TZVgFz5I

Paskutinįjį kartą šios įstaigos patalpose radome (galimai apsimiegojusius) teisės skyriaus vedėją Vadimą Gasperskij ir jo kolegą Petrą Grigalį. LRTK teisės skyriaus vedėjas, galimai dar nespėjęs tinkamai pabusti, prikalbėjo daug negerų dalykų, kurie neturėjo pakliūti į viešumą.

https://youtu.be/oiEtkCN-3gM

Po šių paviešinimų, į Būkime vieningi redakciją pradėjo rašyti žmonės, kurie viską supranta ir išmano labiau nei LRTK teisės skyriaus darbuotojai, todėl siūlome paskaityti skaitytojo – žiūrovo atsiųstą laišką.

„Laba diena, mačiau aš Jūsų įrašus iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau, Komisija) ofiso. Šaunuolis,  kad esate neabejingas negerovėms. Žiūriu Jūsų laidas. 

Komisijos teisininkas tiesiog Jums nemokėjo paaiškinti. Daug sakė netiesos kitais klausimais.

Komisija yra biudžetinė įstaiga. Komisijos veiklai finansuoti radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjai, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, gaunantys pajamas iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo veiklos, privalo mokėti įmokas į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, banko sąskaitą.

Įmokos dydis yra 0,8 procento pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) užsakomosiomis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugomis.

Komisijos finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai, paramos lėšos, leidybinės veiklos pajamos ir kitos teisėtai gaunamos lėšos. Komisijos pajamos, gautos pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 16 dalį ir įmokėtos į valstybės biudžetą, gali būti naudojamos tik Komisijos strateginiame veiklos plane numatytoms ir įgyvendinamoms programoms finansuoti.

Komisija uždirba pajamas ir jas perveda į Valstybės biudžetą. Jeigu ji yra įpareigota surinkti tas pajamas ir pervesti į Valstybės biudžetą ir tos pajamos tampa valstybės biudžeto asignavimais, vadinasi tos lėšos yra visos Lietuvos žmonių ir pati Komisija turi biudžetinės įstaigos statusą, o ne koks UAB, AB ar VŠĮ. O paskui biudžetas tas pajamas atiduoda Jiems atgal pagal suplanuotą biudžeto sąmatą tiek, kiek ji uždirbo, nurodytoms funkcijoms vykdyti.

Parazitų šėrykla: mažomis algomis Bagdzevičiaus vadovaujama LRTK nesiskundžia (atlyginimai)

2022 metams jiems suplanuota 1754,1 tūkst. eurų. 2022 metais suplanuota 25 etatai, o ar jie visi buvo užimti, neaišku. Iš 2021 metų turėjo uždirbtų pajamų likutį 946,0 tūkst. eurų.

Skaitytojo atsiųsta ekrano kopija

Per 2022 metų 9 mėn. uždirbo 886,0 tūkst. eurų. Kaip matote Lietuvoje pinigų tikrai yra, bet naudojami neefektyviai. Vaikams ir pensininkams jų nėra, o geriems bičiuliams sukuriamos šiltnamio sąlygos.

Tokias įstaigas turėtų griežtai tikrinti Valstybės kontrolė.”

BV inf.