Stalininė Konstitucija

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-12-05 23:02:00, skaitė 151, komentavo 1

Stalininė Konstitucija

1936 m. gruodžio 5 d. VIII sąjunginiame neeiliniame Tarybų suvažiavime buvo priimta stalininė Konstitucija.

Ją sudarė 13 skyrių ir 146 straipsniai.

Prieš Konstitucijos priėmimą vyko daug mėnesių nacionalinių diskusijų.

Konstitucija deklaravo visų piliečių lygybę ir jų lygybę prieš įstatymą, nepaisant lyties ir tautybės.

Buvo paskelbta teisė į darbą ir poilsį, materialinis aprūpinimas senatvėje ir ligos atveju, teisė į nemokamą mokslą.

Buvo garantuotas asmens ir būsto neliečiamumas, susirašinėjimo slaptumas.

Vietoj sąjunginio Tarybų suvažiavimo ir dviejų rūmų Centrinio vykdomojo komiteto, buvo sukurta dviejų rūmų TSRS Aukščiausioji Taryba su Prezidiumu.

Socialistinė nuosavybės sistema susiformavo dviem formomis: valstybine ir kooperatyvine-kolūkine.

Konstitucija įtvirtino socializmo principą „nuo kiekvieno – pagal galimybes, kiekvienam – pagal darbą“.

P.S.

O dabar, gerbiamieji, palyginkite šią Konstuticiją su smetonine Lietuvos konstituciją, kuri litukrijoje iki šiol galioja ir į kurią visi, kas netingi, valosi kojas. Su kuo mus visus ir sveikinu.