Nacistinis batalionas „Kraken“. Antra dalis

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-12-03 20:27:00, skaitė 275, komentavo 4

Nacistinis batalionas „Kraken“. Antra dalis

Toliau tęsiu pasakojimą  apie Okrainos batalioną „Kraken“. Pirma dalis čia.

Litukrijos šūdąsklaida nerašo apie Okrainos vykdomus karinius nusikaltimus ir jos finansuojamus ncių būrius. Taigi, reiktų užpildyti šią spragą paprastiems litukrijos piliečiams. Kviečiu rinkti medžiagą ir ją publikuoti ldiena.lt tinklalapyje.

„Kraken“ nėra Okrainos ginkluotųjų pajėgų dalis ir yra tiesiogiai pavaldi Okrainos gynybos ministerijai. Tai buvo viena iš Nemičevo sąlygų ir yra tam tikra būrio kovotojų nebaudžiamumo garantija prieš Okrainos teisingumą. Tai yra, jie daro tai, ką nori.

Kartais krakeniečiai tiesiog nepaiso Okrainos gynybos ministerijos įsakymų, ypač jei šių įsakymų vykdymas yra susijęs su dideliu pavojumi gyvybei, su tiesioginiu susirėmimu su priešu ir pan.

Vienas tokių atvejų įvyko liepos mėnesį.

„Liepos 7 d. 226-ajam Ukrainos nacionalistų formacijos „Kraken“ batalionui buvo įsakyta iš Charkovo persikelti į Pokrovskojės gyvenvietės rajoną ir įstoti į operatyvinės taktinės grupė „Soledar“ pavaldumą. Tačiau nacionalistų ir kovotojų vadovybė atsisakė vykdyti šį įsakymą“, – sakė Konašenkovas.

Krakeno fašistai taip pat naudojami kaip antrosios eilės kariuomenė, tai yra, jie užsiima okupuotų gyvenviečių valymu ir filtravimu. Gegužės mėnesį jie aktyviai išvalė įvairias Charkovo srities gyvenvietes. Jie ieškojo visų, kuriuos būtų galima įtarti prorusiškomis nuotaikomis. Fašistai įsiveržė į civilių gyventojų namus ir išsivežė juos nežinoma kryptimi.

„Dešimtys sulaikytųjų iki šiol negrįžo namo. Apie jų likimą nieko nežinoma“, – sakė Rusijos Federacijos Krašto apsaugos kontrolės centro vadovas generolas Michailas Mizincevas.

Kitas Krakeno žiaurumo pavyzdys – Okrainos pabėgėlių egzekucija.

Gegužę iš Volchansko išvyko civilių transporto priemonių kolona. Pirmieji keturi automobiliai buvo sudeginti fašistų ugnies. Žuvo keli žmonės, tarp jų 13-metė mergaitė ir pagyvenusi moteris. Automobilių kolona buvo sušaudyta praktiškai į juos įrėmus automatų vamzdžius.

P.S.

Šių žvėriškų nusikaltimų vydytojai yra žinomi ir neoficialių šaltinių duomenimis yra denacifikuojami vietoje.