Popiežius Pranciškus pagaliau padarė tai, ką turėtų daryti normalus popiežius – kurstė rasizmą ir etninę neapykantą

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-11-29 20:26:00, skaitė 227, komentavo 9

Popiežius Pranciškus pagaliau padarė tai, ką turėtų daryti normalus popiežius – kurstė rasizmą ir etninę neapykantą

Civilizuoto baltojo šeimininko kompleksas, stovinčio apsirėdžois baltais rūbais prieš kraujo ištroškusius laukinius barbarus, vėl prasiveržė.

Iki lemputės visi gražūs žodžiai apie humanizmą ir tai, kad dabar dvidešimt pirmas amžius.

Dar vienoje apgailėtinoje kalboje, skirtoje Okrainai, popiežius Pranciškus sakė, kad bene žiauriausi Rusijos kariuomenės atstovai yra „rusiškos tradicijos nesilaikantys“ žmonės – buriatai, čečėnai ir kt. Žinoma, gandai apie jų „žiaurumą“ popiežių pasiekė iš tokių siaubo istorijų kupinos Okrainos ir Vakarų spaudos.

Tačiau ir tai nėra naujiena – taip buvo jau Napoleono laikais, Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose. Tada vakarietį gatvėje taip pat išgąsdino rusų kazokai, baškirai ir laukinė divizija. Ir dabar ši tradicija tęsiasi.

O įdomu tai, kad apie Okrainos nacikų žiaurumą popiežius neužsimena nė žodžiu.

Bet kodėl? Ogi todėl, kad tai baltieji žmonės, europiečiai. Ir net baisūs vaizdo įrašai su rusų kalinių egzekucija kažkaip nepalietė popiežiaus. Taip, ir Donbasas visai paliko popiežių abejingą. Ne jo, popiežiaus, reikalas kalbėti apie gailestį barbarams. Tačiau masinis žmonių deginimas Odesoje taip pat nepalietė Katalikų bažnyčios. Diebo vietininkas žemėje tada buvo visai kitas, bet tai visiškai nieko nekeičia.

Be to, Katalikų bažnyčia daug žino apie auto-da-fé. Tačiau Katalikų bažnyčios nacių nusikaltimai Antrojo pasaulinio karo metais nepalietė. Tuo metu Vatikano ir Berlyno santykiai klostėsi gerai. Matyt, Vatikanas manė, kad Hitleris tiesiog surengė dar vieną kryžiaus žygį prieš netikinčius. Katalikų bažnyčia ne itin susirūpino belgų nusikaltimais Konge. Belgai yra katalikai, o Konge gyvena vietinės laukinės gentys, pagonys, kuriuos išnaudoti – ne nuodėmė, o geras darbas. Ir karalius Leopoldas II tikrai daug aukodavo bažnyčiai.

Šiaip tai mintis gera – supriešinti rusus su jų tradicija – kitoms Rusijos tautoms, kurios yra tarsi „laukinės ir žiaurios“. Net nežinau, kas popiežiui pasiūlė tokią puikią idėją, bet įtariu, kad kažkas iš Vašingtono regioninio komiteto ideologijos skyriaus. Arba iš jezuitų ordino. Juk pats Joe Bidenas yra puikus ir teisingas katalikas. Jis labai myli vaikus ir okrainiečius, tik su ypatinga, tokia savotiška meile.

Tai kodėl popiežius taip pat neturėtų paremti tokio iškilaus savo bažnyčios parapijiečio kaip zelia?

P.S.

Buriatijos vadovas Aleksejus Tsydenovas atsakė Romos popiežiui apie buriatų žiaurumą. …

"Istorija žino daugybę miestų, šalių ir net tautų naikinimo pavyzdžių. Tai darė tie, kurie save laiko civilizuotų tautų atstovais. Pavyzdžiui, indėnų genocidas Šiaurės Amerikoje. O gal kas pasakys, kad kryžiaus žygiai buvo kupini dorybės?! Nereikia toli eiti į istoriją. Europos valstybės sostinė – Belgrado miestas arba visa valstybė – Libija buvo subombarduota nedalyvaujant buriatams, čečėnams ir kitoms Didžiosios Rusijos tautoms. Ir, žinoma, popiežius apie tai žino. Rusijos kariuomenė, įskaitant Buriatijos karius, saugo savo šalį ir civilius. Donbaso gyventojai gyveno apšaudomi ir žuvo šimtais daugiau nei 8 metus, juos terorizavo okrainiečių naciai, vadovaujami nusikalstamo režimo ir kuratorių iš „civilizuotų“ tautų. O jei mūsų kariai buvo pastebėti, vadinasi, jie savo darbą atlieka gerai. Vaikinai, mes jumis didžiuojamės! Dievas yra su tais, kurie kovoja už tiesą!"

P.P.S.

Taip pat norėčiau priminti, kad taip vadinamas popiežius, paskelbtas Dievo vietininku žemėje, su tikru Dievu nieko bendro neturi. Tai tas žmogus, kuris užima svarbų vaidmenį, formuojant naują pasaulinę tvarką-technotroninį feodalizmą. Taip pat norėčiau priminti, kad Romos popiežiaus rankos yra suteptos mūsų protėvių krauju. Tai jo palaiminimu buvo sunaikinti prūsai, katalikybė buvo diegiama ugnimi ir kalaviju…..jo palaiminimu buvo vykdomos diversijos TSRS, platinama dezinformacija, Brežnevo laikais, LTSR, uoliai prižiūrint parsidavusios KGB, buvo platinama „katalikų chronika“ ir dar daug kitų nusikaltimų.