Naujos Europolo taisyklės išplečia policijos galias, mažina teisių apsaugą ir leidžia rinkti daugybę duomenų

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://reclaimthenet.org/new-... 2022-11-12 10:52:00, skaitė 143, komentavo 3

Naujos Europolo taisyklės išplečia policijos galias, mažina teisių apsaugą ir leidžia rinkti daugybę duomenų

Leidžiama rinkti duomenis apie asmenis, kurie net nėra įtariamieji nusikaltimu

"Statewatch" ataskaitoje teigiama, kad naujosios Europolo taisyklės išplėtė ES teisėsaugos agentūros įgaliojimus ir kartu sumažino žmogaus teisių apsaugą bei duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą.  Taisyklės pradėtos įgyvendinti birželio mėn.

Europolas tvarko ES narių ir kitų subjektų keitimąsi duomenimis. Todėl naujosiomis taisyklėmis didinami visų su Europolu bendradarbiaujančių teisėsaugos institucijų įgaliojimai. Pagal naująsias taisykles Europolui leidžiama tvarkyti "tyrimo duomenis", kurie gali būti susiję su bet kuriuo asmeniu bet kurioje vietoje, jei tik jie susiję su "konkrečiu kriminaliniu tyrimu". Taigi agentūrai leidžiama tvarkyti didelius kiekius duomenų, perduodamų valstybėms narėms apie asmenis, kurie gali būti nekalti ir nesusiję su nusikaltimais, todėl įteisinama veikla, už kurią Europolui priekaištavo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP).

Naujosiomis taisyklėmis Europolui taip pat leidžiama pradėti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama mašininio mokymosi, dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų naudojimui, kad būtų galima apdoroti tokius neskelbtinus duomenis kaip etninė ir genetinė informacija. Duomenys, gauti iš ES nepriklausančių šalių, dabar gali būti naudojami "informaciniams perspėjimams" Šengeno informacinės sistemos duomenų bazėje.

Iš ES nepriklausančių šalių gauti biometriniai duomenys gali būti teikiami ES nacionalinėms policijos pajėgoms. Tai kelia pavojų, kad duomenys, gauti iš ES nepriklausančių šalių neteisėtai arba pažeidžiant žmogaus teises, bus "išplauti" per Europos policijos pajėgas ir vėliau naudojami aktyvistams ir disidentams persekioti.

Ataskaitoje taip pat pažymima, kad naujomis taisyklėmis sušvelninami tarptautinio duomenų perdavimo apribojimai. Norint leisti perduoti asmens duomenis tarptautinėms organizacijoms ir ES nepriklausančioms šalims, nereikalaujama teisinio susitarimo. Prioritetinės šalys tarptautiniam bendradarbiavimui yra Marokas, Turkija, Egiptas ir Alžyras, kuriose yra diktatūra arba autoritarinis režimas.

Taip pat sumažinta nepriklausoma ir išorinė duomenų tvarkymo priežiūra. Padidinti reikalavimai, taikomi perduodant naujas duomenų tvarkymo operacijas EDAPP. Be to, net jei naujas duomenų tvarkymas atitinka ribą, nuo kurios reikia kreiptis į EDAPP, jei Europolas nusprendžia, kad duomenų tvarkymas yra "skubus ir būtinas siekiant [užkirsti kelią tiesioginei grėsmei ir su ja kovoti]", jis gali pradėti tvarkyti duomenis be EDAPP žalios šviesos.

Teisėsaugos agentūra privalo turėti pagrindinių teisių pareigūną (angl. Fundamental Rights Officer, FRO). Tačiau šio pareigūno nepriklausomumas pažeidžiamas, nes FRO bus skiriamas Europolo valdybos, jį siūlys vykdomasis direktorius ir jis "bus tiesiogiai pavaldus vykdomajam direktoriui".

"Birželio mėn. patvirtintomis naujomis taisyklėmis ES nusprendė sustiprinti šį modelį, skatindama Europolą ir valstybes nares kaupti didžiulius kiekius duomenų, kurti dirbtinio intelekto technologijas jiems tirti ir stiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis, kuriose žmogaus teisių padėtis pasibaisėtina", - sakė organizacijos "Statewatch" direktorius Chrisas Jonesas.