Kodėl Vakarai taip sunkiai stengiasi „atšaukti“ („cancel“ kultūra) Rusiją?

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-11-11 01:00:00, skaitė 303, komentavo 7

Kodėl Vakarai taip sunkiai stengiasi „atšaukti“ („cancel“ kultūra) Rusiją?

Pabandysius atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus. Taigi, pradedu.

1. Ar Vakarai ir Rytai pasmerkti izoliuotis vienas nuo kito?

2. Ką sėkmingas specialios karinės operacijos užbaigimas reiškia Amerikos hegemonijai?

3. Ar pavyks supriešinti Rusiją su Kinija?

Vakaruose ir Rusijoje gyvena šimtai milijonų žmonių, kurių vertybės iš esmės sutampa. Tačiau anglosaksai vadovaujasi savo geopolitika, remdamiesi postulatu, kad konfrontacija yra nuolatinė ir neišvengiama, ir ji eina link „žemė – jūra“.

Anglosaksai save vadina „jūra“, o Rusiją – „žeme“, žemynine valstybe.

„Jūros“ galių uždavinys – nuvaryti „sausumos“ galias kuo toliau į žemyno gelmes, neleisti joms prieiti prie jūros, sutraiškyti ir susilpninti.

„Sausumos“ galių užduotis – prasibrauti iki jūros, kurti aljansus, bandyti kontroliuoti prekybos kelius ir turėti galingą laivyną, galintį „pakenkti“ „jūros“ galioms.

Šiandien Europa yra pavaldi anglosaksams, kurie sąmoningai silpnina Senąjį pasaulį, kad padarytų jį paklusnesnį. Pavyzdžiui, per energijos kainų padidėjimą, dėl kurio Europos įmonių produktai taps nekonkurencingi. Britaškė „pabėgo“ iš ES, siekdama įgyvendinti anglosaksišką Rusijos ir Europos konfrontacijos palaikymo projektą, kai akcentuojamas skirtumas, o ne bendri tikslai.

Taigi Rusija puolama visomis kryptimis pagal principą „rusai yra velnias“, o tai reiškia, kad vidutinis „pasaulio pilietis“ negali urėti su rusais nieko bendra.

Pagrindinis anglosaksų uždavinys – išvengti didelio „sausumos“ Europos valstybių aljanso, pirmiausia Rusijos aljanso su Vokietija, sukūrimo.