Vakaroidinių banditų provokacijos (antra dalis)

Autorius: Spartakas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-10-27 21:09:00, skaitė 240, komentavo 2

Vakaroidinių banditų provokacijos (antra dalis)

Pirmoji dalis čia

Užduotis:

apkaltinti Rusiją naudojant netradicinius (nekonvencinius) karo metodus

Būtinos sąlygos:

Kijevo režimo karinės pergalės negalimumas, Rusijos nenoras sutikti su Vakarų sąlygomis dėl Okrainos ir Dalinė mobilizacija, kurios poveikis bus pastebimas labai netolimoje ateityje

Sprendimas:

Inicijuoti Okrainos ginkluotųjų pajėgų puolimą fronte. Tuo pačiu sutvarkyti kai kurias anksčiau sukurtas provokacijos schemas. Tai gali būti branduolinio užtaiso sprogimas viename iš didžiųjų miestų, „nešvarios bombos“ sprogimas arba Kachovskajos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimas.

Vakarams reikia didelio masto ekologinės katastrofos, dėl kurios būtų galima kaltinti Rusiją, kuri – pagal scenarijų – taip „reagavo“ į Okrainos puolimą.

Okrainos ginkluotųjų pajėgų puolimas yra būtinas amerikiečiams kaip „startinio pistoleto šūvis“ plataus masto provokacijai.

Okrainos ginkluotųjų pajėgų puolimas suteikia Vakarams galimybę sukurti iliuziją, kad Okrainai sekasi mūšio lauke, o Rusija neva neturi jėgų tam atsispirti.

Surengti provokaciją ir paskleisti žinią, kad Rusija kalta – tai galimybė Vakarams nutraukti visus ekonominius, politinius, diplomatinius ryšius tarp Rusijos ir kuo daugiau šalių.

Tikrų savo šalies ir Rusijos patriotų užduotis – pasakyti visam pasauliui, kodėl Vakarams reikia savižudiško Okrainos pajėgų puolimo.