DIDŽIOJI ISTORINĖ RUSIJA – kur jos sienos? Išsiaiškinkime!

Autorius: Spartakas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-10-01 15:41:00, skaitė 321, komentavo 20

DIDŽIOJI ISTORINĖ RUSIJA – kur jos sienos? Išsiaiškinkime!

Dabar vadinamuosiuose „Vakaruose“ po esminės Putino kalbos Kremliuje jie puolė ieškoti DIDŽIOSIOS ISTORINĖS RUSIJOS žemėlapių, kad suprastų, ar jie yra jos dalis.

Žvelgdamas į ateitį, pasakysiu, kad taip, jie tai daro. Sąvoką „Didžioji istorinė Rusija“ prezidentas pavartojo ne pirmą kartą: toks apibrėžimas skambėjo jau gegužės 9 dieną Pergalės parade. Ir taikant Putino suformuluotus kriterijus, galima apytiksliai nustatyti, kur, jo požiūriu, yra didžiosios, arba istorinės, Rusijos ribos.

Kadangi „didžioji Rusija“, anot Putino, susiformavo XVIII amžiuje, jos vakarinės sienos maždaug sutampa su vakarinėmis Rusijos imperijos sienomis, sukurtomis Jasio sutartimi su Osmanų imperija (1791 m.) ir Sankt Peterburgo konvencijomis su Osmanų imperija. Prūsija ir Austrija (1795 m.), patvirtinusios Sandraugos ketvirtąjį skyrių.

Remiantis šiais dokumentais, Rusijos imperijos vakarinė siena ėjo nuo Baltijos jūros į rytus nuo Prūsijos Memelio, tada palei Nemuną pro Kovną ir Gardiną, palei Bugą iki Brest-Litovsky, tada į vakarus nuo Vladimiro-Volynskio, tada palei Nemuną. Zbruchas iki Kameneco-Podolsky ir toliau palei Dniestrą iki Juodosios jūros.

Todėl vakarines Lietuvos, Voluinės, Podolsko, Novorosijsko gubernijų sienas, kurios nuo 1800 metų buvo Rusijos imperijos vakarinės sienos, galima laikyti vakarinėmis didelės, arba istorinės, Rusijos sienomis.

Šiuo atveju vadinamuosiuose „Vakaruose“.