Ateities vizija: arba - Tegyvuoja Pribaltikos Liaudies Respublika!

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-09-26 06:11:00, skaitė 597, komentavo 14

Ateities vizija: arba - Tegyvuoja Pribaltikos Liaudies Respublika!

Kažkada Jekaterina Didžioji apie tuometinę Lenkiją, artimiausią ir aršiausią "antirusiją“, yra pasakiusi  tokią frazę: 

„Valstybė toji  Rusijai nedraugiška, jos neturėtų būti žemėlapyje. Tebūnie taip“.

Daug kas netikėjo ir nesitikėjo, kad šiandieninė Rusija yra pasirengusi elgtis taip pat bekompromisiškai. Tuo labiau, kad jos valdžios veiksmai užsienio politikos arenoje, jau nekalbant apie vidaus politikos areną,  visada buvo labai (gal ir pernelyg) atsargūs.

Tačiau galima sutikti su kita konstatacija – Rusijos prezidentas neskuba ir veikia tik tada, kada situacija yra visiškai subrendusi, nusistovėjusi, bet nespėjusi pernokti.

Nereikia priekaištauti Putinui dėl Rusijos pajėgų „neįvedimo“ į buvusią Okrainą 2014 metais, neva metė, paliko fašistams sudraskyti. Greičiausiai jau tada buvo supratimas, kad ne tik Maskva, bet ir Kijevas ruošiasi būsimam susirėmimui. Ir kad artėjančiame susirėmime ne tik kariuomenė turi būti pilnai apginkluota, bet ir ekonomika visiškai paruošta veikti karo sąlygomis bei izoliacijai.

Ir, kad karas dabar (nors tas nuolat pamirštama) vyksta ne su buvusia Okraina, o su visais vakarais, kuriame Okrainos ginkluotosios pajėgos ir jos "nacikai“ yra tik vakaroidų priešakinis burys. Būtent tokiam karui ir ruošė Putinas šalį, būtent todėl karas nesibaigs visiškai sunaikinus buvusią Okrainą kaip tarptautinės teisės subjektą.

Beje, šiam etapui pasibaigus, vargu ar verta laukti kada visiškai subręs sąlygos kitam priešpriešos su vakarais etapui – net jei vakaroidai ir leistu rusams tai padaryti. Nes čia, kaip ir šių metų vasario 24 dieną, reikėtų veikti staiga, netikėtai ir aplenkiant priešo užmačias, o ne laukti kol pritvinkusi šunvotė pati sprogs.

Tuo labiau, kad kuo toliau tęsiasi konfliktas, tuo daugiau sankcijų Rusijai „civilizuoti“ vakaroidai išstena – tuo mažiau palikdami Rusijai argumentų, dėl kurių jai vertėtų susilaikyti.

Todėl, net jeigu USA ir buvusi Didžioji Britanija neįkalbins Varšuvos pratęsti Kijevo pradėtą ​​karą, Rusija neturėtų sustoti – reiktu "prakirsti" Suvalkų koridorių į Kaliningradą. Ir prakirsti taip, kad jo matmenys sutaptų su visų trijų Pribaltikos "tigrų'' matmenimis iš karto.

O vakarietiškam „civilizuotam“ pasauliui, taip gerbiančiam privačią nuosavybę (žodžiais), pateikti senus šių žemių pirkimo iš Švedijos dokumentus - 1721 metų Ništato sutartį, ir priminti, kad Klaipėdos kraštas buvo po karo paskirtas TSRS, o ne kažkokiai Lietuvos respublikai. O dar geriau būtu būsimą pasipiktinusi vakaroidų žviegimą visiškai ignoruoti – pasinaudojant stipresniojo teise, būtent taip, kaip ir yra įpratę daryti šie „civilizuoti“ žmogai.

Kažkas gali viauktelėti, kad "NATO nariai, penktas punktas“? Tikrai? Nejaugi kas nors rimtai galvoja, kad USA tam ir sukūrė NATO, kad kažką tai gelbėti Europoje?! 

Todėl tegyvuoja Pribaltikos Liaudies Respublika! 

Ir nereikia ten jokių atskirų – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – šalys mažos, ir taip bus gerai.

Galima, žinoma, būtų „padirbėti“ su Pribaltikos rusais, kad jie iš karto po to, kai bus uždarytas buvusios Okrainos klausimas,  išeitų į gatves ir prašytų Rusijos juos apginti. Bet Pribaltikos "tigrų" valdžios ir pačios viską padarys. Tiksliau, jos tai daro jau seniai, kad šiems rusams neliktų jokio kito pasirinkimo...

Ir reikia suprasti – kad latviai, estai ir lietuviai, todėl taip paskui vakarus, o konkrečiai USA, velkasi, kad nuo devintojo dešimtmečio pabaigos jie įprato apie jų, vakarų,  stiprybę ir Rusijos silpnumą galvoti; o galinga vakaroidų propaganda neleidžia atsipeikėti. Kada Rusija eilinį kartą parodys, kad ji yra stipresnė, jie vėl džiaugsis jos jėga ir suteiktu saugumu.

O jei kas bėgs į vakarus – tai tegul ir čiuožia sau, niekas per jų prievartą nelaikys. Tai tik padės padidinti teisingai prabalsavusiu žmonių skaičių būsimame referendume dėl grįžimo į Rusijos sudėtį.

Ir vėl viskas bus normaliai ir netgi gerai. Todėl, kad Rusijos valdžia nebežais tokių žaidimų kaip  "titulinė nacija" ar "nacionalinė respublika".

Pilnas ir maksimalus kiekvienos liaudies kultūros vystymas – tas taip, kultūrinė nacionalinė autonomija – irgi taip. Tačiau jokių nacionalinių teritorinių formacijų, turinčių teisę laisvai išeiti iš šalies - jokiais būdais !! 

P.S. Bet kuri valstybė, turinti bendrą sieną su Rusija ir vykdanti priešišką Rusijai politiką, tampa Rusija. Pribaltikos valstybėlės turi pasiruošti pasirinkti - arba jos staigiai keičia savo politinį kursą, arba jos tampa Rusija. Rusijai absoliučiai nesvarbu ką galvoja žmonės gyvenantys Pribaltikos teritorijose. Rusijos interesams taip pat absoliučiai nesvarbu ar tie žmonės iš ten išvažiuos, ar bus iš ten internuoti, ar jie ir toliau gyvens tose teritorijose. Likusiųjų vaikai bus išauklėti rusais o ne rusofobais. Tokia yra Rusijos istorija, toks yra jos išlikimo būdas. Rusija niekada nebus kitokia, tai reikia suprasti ir priimti. Rusija - tai ne šalis , Rusija - tai civilizacija. Kas to nenori suprasti ir priimti paprasčiausiai išnyksta iš jos akiračio.