Tautos balsas

Autorius: Tautos balsas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-09-11 16:09:00, skaitė 532, komentavo 17

Tautos balsas

"Demokratinis pasaulis" labai įtaigiai visiems parodė, kad privati nuosavybė - nėra "šventa karvė'. Ramiai pavogė Rusijos pinigus ir konfiskavo jos piliečių nuosavybę. ES įžūliai viešai išdavė pagrindinius savo principus ir faktiškai tapo fašistine. Labiausiai fašizmu, prisipažinkime, pasižymi "Pabaltijo sesutės", todėl nemeluokime sau ir nedarykime klaidos manydami, kad nieko negalime padaryti su privatizuotu viešuoju sektoriumi.

Dabar jau viską galima padaryti: atimti pinigus, pilietybę, žmogaus teises. Todėl liaudžiai tiesiog ramiai reikia deprivatizuoti išdalintą sukčiams turtą, kad jis tarnautų valstybės gerovei, nes labai ramiai galime pagrįsti, kad tai daroma dėl visuotinės gerovės. Juk taip mums sakė skiepydami neaišku kuo ir nuo ko.

Tas melas apie kapitalizmą jau neveikia: pasaulis nedidelis, turtai - baigtiniai, todėl viską reikia planuoti, kad žmonės turėtų ateitį. Visi žmonės, o ne saujelė pačių blogiausių.

Pasaulį bandomas įkišti į naują paradigmą pirmiausia atimant tautines vertybes, žmogaus teises, daugumos teisę spręsti visuomeninius klausimus. Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad bandant planuoti išteklių panaudojimą, įvedant griežtą kontrolę visose gyvenimo ir veiklos srityse, daroma panašiai, kaip buvusioje TSRS. Tačiau taip tikrai nėra. 

Atvirkščiai - TSRS hegemonu buvo proletariatas, tas, kas kuria visas vertybes, o dabar vienvaldžiu hegemonu nori būti elitas. Tas, kas savo rankose per ilgus šimtmečius priespauda, prievarta, žmonių išnaudojimu ir vergove sukaupė milžiniškus turtus. Todėl rytojus tikrai bus visai kitoks, nes ne dauguma (proletariatas), o menkutė mažuma spręs, kaip tvarkytis pasaulyje, kas gyventi turi teisę, kas ne.

au dabar bando spręsti. O tie, kurie vapa, kad TSRS piliečiams buvo blogai, nes jie neturėjo kramtomos gumos ar džinsų, pasakysiu - nieko neraukiat, tai sėdėkit ir tylėkit. Juk neinate operuoti žmonių, nes chirurgo darbo neišmanote. Tai kodėl šaukiate ir meluojate toje srityje, kurioje nieko nenutuokiat?

Argi galima palyginti TSRS žmonių gyvenimo sąlygas su kapitalistinio gyvenimo sąlygomis, nutylint, kokie kiekiai žmonių buvo ir yra benamiai klestinčio kapitalizmo šalyse (dabar JAV benamių apie 40 mln.)? Kiek ten kainuoja sveikatos apsauga ar mokslas?

TSRS II Pasauliniame kare neteko daugiau nei 20 mln. darbingų žmonių, daugiausia - vyrų, teritorijos buvo sugriautos karo. Tačiau ne tik atsigavo pati, bet ir kitoms šalims padėjo atsitiesti po karo, tik dabar jos visos, nedėkingos kiaulės, arba tyli, arba rėkia, kad rusai - okupantai. Rusijos federacija nedotavo tik Baltarusijos, visos kitos respublikos buvo dotuojamos. Vystomas žemės ūkis, švietimas, sveikatos apsauga, sunkioji pramonė. Kai kur - nuo nulio.

Azijos respublikas teko traukti iš beveik feodalinių santykių. Ir kas dabar joms visoms trukdo pripažinti akivaizdžią tiesą, ko jos visos kaukia, kad jei ne TSRS, tai gyventų taip gerai, kaip užsienyje?

Mažuma - taip, bet dauguma - ne. O kai kas miegotų ant asfalto nupieštame kvadrate, kaip dabar daroma JAV, kur benamiui tiesiog išskiriama vieta...ant asfalto. Nepriklausomybę, kokia ji bebūtų, turime seniai, tai ko gi negyvename puikiai? Nusigyvenome iki to, kad tapome fašistais? Ir palaikome nacizmą?

TSRS tapo stipria šalimi ir ekonomiškai, ir politiškai, ir karine prasme. Ir turėjo geriausią pasaulyje švietimo sistemą. O mes kas?

Dabar konservos gąsdina, kad atims nepaklusniems pilietybę. Tai ar jie pradės kada nors mąstyti? Juk žmonės pradės masiškai bėgti nuo "naujų vertybių" ir fašistinės diktatūros į Baltarusiją ir Rusiją. Ten ir įkurs pasipriešinimo frontą.

Kaip mūsų valdžia rėmė perversmą Baltarusijoje, taip ir išeivius lietuvius kas nors parems, o tada jau laikykitės.

Negi manote, kad priversite žmones valgyti kirminus ir skėrius (Lietuvoje jau gaminamas šis brudas), atjunginėsite elektrą, apmokestinsite vandenį ir jie tylės? Anglijos mokyklose mėsa jau uždrausta, kitose ES šalyse draudžiama mėsos reklama, tuoj žemės ūkis bus sunaikintas visiškai.

Žaliavalgiai lai nesidžiaugia - kur auginsite žiemą sau maistą, jei šiltnamius bus sunku išlaikyti?

Nepaversite žmonių belytėmis pelėmis, kurios grauš džiovintus skėrius ir tupės tykiai po šluota. Žmonės sukils ir jokia kariuomenė su savanoriais negalės atsispirti daugumos valiai.

Politinės prostitutės tik dabar drąsios, kai lesa iš užsienio fondų, bet kai visur ES kils suirutė, kas padės kariauti su savo tauta?

Gyvename melo pasaulyje, tačiau priėjome liepto galą. Jei leisime fašizmui nugalėti, mums liks tik konclageriai. Arba juose tupėti, arba juos saugoti. Neaišku, kas šlykščiau.

Skanaus