Klaipėdos-Mėmelio praradimas - tai mažiausia Lietuvos laukianti bėda

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-06-21 14:12:00, skaitė 590, komentavo 27

Klaipėdos-Mėmelio praradimas - tai mažiausia Lietuvos laukianti bėda

Lietuva paskelbė nutraukianti prekių, kurioms taikomos antirusiškos JevroSojūzo sankcijos, tranzitą į Kaliningrado sritį, kas sudaro apie pusę visų šia kryptimi vežamų krovinių. Atsakant į tai Vilnius jau buvo įspėtas dėl galimo sienos sutarties su Rusija denonsavimo, leidusios Lietuvai įstoti į NATO ir JevroSojūzą. Po to Lietuva gali paprasčiausiai prarasti teritorijas, o būtent - Klaipėdos kraštą, kuris Tarybų Sąjungos laikais jai buvo perduota vidiniu Kremliaus sprendimu.

„Lietuvos geležinkeliai pranešė Kaliningrado geležinkeliui, kad nuo nulis valandų stabdo tranzitą iš Kaliningrado ir į Kaliningrado sritį... Mes manome, kad tai yra grubiausias Pribaltikos šalių įstojimo į JevroSojūzą protokolų dėl  laisvo tranzito taisyklių pažeidimas. Tai buvo JevroSojūzo ir Pribaltikos šalių įsipareigojimas. Tai yra mūsų regiono ekonominio smaugimo bandymas“, – apie Lietuvos atsisakymą į izoliuotą Rusijos regioną praleisti krovinius, kuriems taikomos JevroSojūzo sankcijos, birželio 17 dieną pareiškė Kaliningrado srities gubernatorius Antonas Alichanovas.

Draudimas vežti Lietuvos geležinkeliais į Kaliningradą įsigaliojo birželio 18 dieną.

Faktiškai tai Kaliningrado srities prekinės-transportinės blokados pradžia.

Regiono vadovas pranešė, kad yra ruošiami keli galimi atsakymai į Vilniaus išpuolį.

„Šie veiksmai yra neteisėti ir gali turėti toli siekiančių pasekmių Lietuvai ir JevroSojūzui. Visų pirma, noriu pacituoti keletą pastraipų iš bendro pareiškimo dėl JevroSojūzo plėtimosi, čia yra nuorodos į tarptautinius susitarimus, dokumentus, prie kurių prisijungė ir europietiška bendrija, ir Rusijos Federacija“, – pasakė gubernatorius.

Esmė yra tame, kad nepertraukiamo transporto tiekimo tarp Kaliningrado srities ir likusios Rusijos per Lietuvą garantijos yra įtrauktos į Maskvos ir JevroSojūzo sutartis, po kuriomis pasirašė ir Lietuva. Šių garantijų pagrin du Rusija ratifikavo sutartį dėl valstybės sienos su Lietuvos Respublika, ko dėka pastaroji galėjo "įstoti" į NATO ir JevroSojūzą.

Jeigu Lietuva blokuoja Kaliningrado sritį ir atsisako nuo savo dalies sutartyse su Rusija, tai Rusija atsisakys nuo savo sutarčių dalies ir denonsuos sienos sutartį.

„Noriu priminti, kad JevroSojūzo - Rusijos Federacijos - Lietuvos bendru sprendimu 2002-2003 metais dėl garantuoto Rusijos krovinių tranzito ir, žinoma, Rusijos Federacijos piliečių į/iš Kaliningrado sritį, paketo sudedamoji dalis. buvo Rusijos Federacijos Federalinės Susirinkimo priešpriešinis įsipareigojimas ratifikuoti sutartį dėl valstybinės sienos su Lietuvos Respublika. Aš tai puikiai prisimenu, nes tuo metu aš vadovavau Valstybės Dūmos tarptautinių reikalų komitetui ir buvau specialusis Rusijos prezidento atstovas šiose derybose “, – apie tai parašė dabartinis „Roskosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas. „Jei Briuselis ir Vilnius taip aktyviai ir klastingai naikina savo pačių pasirašytą susitarimų dėl Kaliningrado tranzito paketą, kuris įsigaliojo 2003 m. liepos 1 dieną, tai JevroSojūzas turi suprasti savo savižudiško sprendimo pasekmes savo pačių rytinės sienos legitimumui.“

Čia reikėtų priminti, kad šiuolaikines Lietuvos sienas nustatė Tarybų Sąjunga, ir jos neturi nieko bendra su Lietuvos Respublika, kuri pasiskelbia ikitarybinės Lietuvos teisių perėmėja ir atmeta Lietuvos TSR kaip. „tarybinę okupacija“. Faktiškai, vienintelis oficialus TSRS teisių perėmėjas yra Rusijos Federacija. Vadinasi, tarybiniais laikais prie Lietuvos prijungtos teritorijos yra Rusijos jurisdikcijoje, ir Maskva turi teisę persvarstyti jų priklausomybės klausimą.

Todėl minimumas to, ką gaus Lietuva kaip atsaką į Kaliningrado srities blokadą po sienos sutarties denonsavimo -  yra Klaipėdos srities praradimas.

Pagal Antrojo pasaulinio karo rezultatus, Potsdamo konferencijos sprendimu, Memelis, kaip ir Kenigsbergas, antihitlerinės koalicijos šalių buvo perduoti Tarybų Sąjungai kaip visumai, o ne kuriai nors jos daliai. Tik vėliau "tironas" Stalinas vidiniu sprendimu Kenigsbergą perdavė RSFSR, ir jis tapo Kaliningradu, o Mėmelį atidavė Lietuvos TSR (kurios lenzberg šaika nepripažįsta ir vadina "okupacija"), ir jis tapo Klaipėda. Atitinkamai Maskva gali peržiūrėti sąjunginių respublikų administracines ribas, jei būtų nutraukta sutartis su Lietuva.

Pasikartosiu, Klaipėdos praradimas - tai yra pats minimumas to, ko Lietuva gali tikėtis. Visiška Kaliningrado srities blokada - o tai jau casus belli, formalus pretekstas karui. Tai yra Rusijos suvereniteto pažeidimas Kaliningrado srities atžvilgiu ir pasikėsinimas į Rusijos teritorinį vientisumą.

Šių aplinkybių kontekste pradeda veikti Rusijos Federacijos branduolinė doktrina ir tampa leistinas branduolinių ginklų panaudojimas.

Tampa realiomis tos pačios „toli siekiančios pasekmės“, kurių visi bijo, bet nedrįsta garsiai apie jas pasakyti, kokios jos konkrečiai yra. 

Tegul Vilniaus šaika gerai apmąsto tokią perspektyvą ir užsiduoda sau paprastą klausimą: ar NATO "sąjungininkai" panorės pradėti branduolinį karą su Rusija dėl Lietuvos? Koks idiotas ar visiškas debilas panorės tapti radioaktyvia dykyne dėl ir taip savaime nykstančios valstybėlės.?