Infliacija Baltijos šalyse pasiekė naujus rekordus

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://www.reddit.com/... 2022-05-25 01:51:00, skaitė 500, komentavo 14

Infliacija Baltijos šalyse pasiekė naujus rekordus

Baltijos šalys pasiekė naujus metinės infliacijos rekordus ES - 19 % Estijoje, 16,8 % Lietuvoje ir 13 % Latvijoje. 

Tokią neįtikėtinai didelę infliaciją lėmė imperialistinė eskalacija ir karas Ukrainoje, dėl kurio labai sutriko prekių ir energijos srautai dėl neapibrėžtumo ir abipusių sankcijų, kurios kenkia tik darbininkų klasei, o ne kapitalistiniam elitui. Rusiška nafta ir dujos vis dar importuojamos, tačiau su dideliu antkainiu. 

Gamtinės dujos vis dar pumpuojamos per Ukrainą, nepaisant vykstančio karo (RU saltinis) , o iškastinio kuro korporacijos tiek Rusijoje, tiek Vakaruose gauna rekordinį pelną dėl neseniai išaugusių kainų.

Beveik visi ekonomikos sektoriai yra priklausomi nuo iškastinio kuro, todėl dėl padidėjusių iškastinio kuro kainų panašiai išaugo vartojimo prekių, ypač maisto, kainos. Tas pats pasakytina ir apie komunalinių paslaugų kainas. Pavyzdžiui, Rezeknėje per pastaruosius kelis mėnesius sąskaitos už šildymą jau padidėjo 250 % (iki 200 eurų už MWh!), ir miestas visai vasarai nutraukė karšto vandens tiekimą daugeliui gyventojų. Žmonės masiškai perka boilerius vien tam, kad vėl turėtų karšto vandens.  Tikimasi, kad Rygoje padėtis bus tokia pat baisi. "Rīgas Siltums" ("Rygos šiluma") pripažino, kad kainų kilimas "bus dramatiškas". Bendrovė taip pat nurodė gyventojams: "susitaupykite pinigų ir sumokėkite už visą žiemos sezoną iš anksto".  "Rīgas Siltums" vadovas Normunds Talsis pripažįsta, kad yra didžiulė rizika, jog žmonės nesumokės sąskaitų už šildymą.

Kylančios energijos kainos taip pat pakenkė gamybai. Mėsos ir pieno pramonės įmonės atsidūrė ant bankroto ribos ir prašo vyriausybės paskelbti nepaprastąją padėtį maisto sektoriuje, kad būtų išvengta masinių atleidimų ir maisto trūkumo.

Tačiau reakciniai Baltijos šalių režimai mieliau ignoruoja šią problemą ir vietoj to skiria dar daugiau pinigų Zelenskio marionetiniam režimui ir propagandai, tikėdamiesi, kad karo isterija ir represijos užkirs kelią visuotiniams protestams. Latvija ir Estija jau dabar yra didžiausios amžinojo karo Ukrainoje rėmėjos, palyginti su jų BVP (atitinkamai 0,8 % ir 0,7 %). Tuo tarpu infrastruktūra ir viešosios paslaugos toliau prastėja dėl lėšų stygiaus, o didžiulės valstybės lėšos švaistomos Ukrainos fašistų ginklams ir ryšių su visuomene kampanijoms. https://t.me/readovkanews/34545 telegram grupes info.

Tačiau karo isterija bus tik laikinas palengvinimas reakcionieriams, kurie jau įvaryti į kampą. Naujausios NorStat apklausos duomenimis, tik 13 proc. latvių yra pasirengę ginkluoto konflikto atveju ginti šalį "su ginklu rankoje", t. y. beveik 20 proc. mažiau nei prieš dvejus metus, kai buvo atlikta panaši apklausa. Žmonės supranta, kad buržuazinė valstybė jiems priešiška ir neverta už ją kovoti. Cituoju Komunistų manifestą: "Darbo žmonės neturi šalies. Negalime iš jų atimti to, ko jie neturi. Kadangi proletariatas visų pirma turi įgyti politinę viršenybę, turi pats save padaryti tauta, jis kol kas pats yra nacionalinis, nors ir ne buržuazine šio žodžio prasme".

Gegužės 9-10 d. demonstracijos  įrodė, kad Latvijos žmonių negąsdina šlubi reakcionieriai, kurių dienos suskaičiuotos. Kova taps organizuotesnė ir platesnė, nes darbininkų klasė supras, kad kapitalo imperializmas (kartu su savo marionetėmis Baltijos šalyse) yra tikroji šios visuotinės nelaimės priežastis. Kapitalistinė iliuzija žlugs, ir žmonės pamatys tikrąją imperializmo, kuris nesiliauja plėšti ir žudyti žmonių, kad išliktų valdžioje, prigimtį. Protestai, visuotiniai streikai, glaudžiai susivienijusios darbo organizacijos - visa tai būtina, kad būtų sutrikdytas ginklų tiekimas, (Graikai blokuoja JAV tanku tiekima ukro-naciam) sužlugdyta imperialistinė karo mašina ir nutrauktas brolžudiškas karas Ukrainoje. Revoliuciniai veiksmai yra vienintelis tikras atsakas kapitalo imperializmui ir jo šunims!