Pasipriešinti beprotybei

Autorius: Andrius Martinkus Šaltinis: https://ekspertai.eu/pasipries... 2022-05-12 23:38:00, skaitė 250, komentavo 5

Pasipriešinti beprotybei

Beprotybė

Seimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kuria Lietuvos parlamentas pripažino Rusijos Federacijos vykdomą karą prieš Ukrainą ukrainiečių tautos genocidu.

„Ne veltui rezoliucijoje yra minima Seimo 2005 m. rezoliucija dėl Holodomoro prilyginimo genocidui, tuo parodant, kad Rusija nepasikeitė. Nuo caro laikų ji yra iš esmės autokratinė valstybė, ir Putinas tęsia Stalino darbus. Genocidas prasidėjo jau tada. Ir Putino Rusija yra tiesiog sovietinės stalinistinės Rusijos – Sovietų Sąjungos – reinkarnacija“, - pristatydamas projektą sakė vienas jo iniciatorių Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas.

Priimtu dokumentu Seimas paragino Jungtines Tautas, Europos Parlamentą, Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją, ESBO Parlamentinę Asamblėją, NATO Parlamentinę Asamblėją, užsienio šalių parlamentus ir vyriausybes pripažinti Rusijos Federacijos vykdomą Ukrainos tautos genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui bei siekti atsakomybės už šiuos nusikaltimus.

Seimo nariai taip pat pasisakė už tai, kad suvienytomis tarptautinės bendruomenės pastangomis ir remiantis istorijoje žinomais precedentais (Niurnbergo, Tokijo, Siera Leonės ir kiti specialieji tribunolai) būtų įsteigtas Specialusis Tarptautinis Baudžiamasis Tribunolas Rusijos agresijos nusikaltimui prieš suverenią Ukrainą ištyrimui ir įvertinimui bei kaltųjų patraukimui atsakomybėn.

Rezoliucijoje pareiškiama, kad Lietuvos Respublika neapsiribos 2022 m. vasario 28 d. pateiktu ieškiniu Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui ir aktyviai dalyvaus Specialiojo Tribunolo steigimo procese, remdama Ukrainos pastangas kartu su tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis valstybėmis įsteigti legitimų ir platų aukščiausio lygio politinį pritarimą turintį tribunolą. Pažymima, kad Seimas laikosi nuomonės, kad teisingumas bus įvykdytas tik tada, kai atsakomybėn bus patraukti Rusijos valstybės vadovai ir kiti aukščiausiojo rango nusikaltimų vykdytojai bei tiesioginiai vykdytojai.

Seimas priimtame dokumente konstatuoja, kad Rusijos Federacija, kurios karinės pajėgos sąmoningai ir sistemingai renkasi bombardavimo taikiniais civilinius objektus, yra terorizmą remianti ir vykdanti valstybė.

Už Seimo rezoliuciją „Dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje pripažinimo genocidu ir Specialiojo Tarptautinio Baudžiamojo Tribunolo įsteigimo Rusijos agresijos nusikaltimui ištirti“ (projektas Nr. XIVP-1664) balsavo visi 128 balsavime užsiregistravę Seimo nariai.*

Atsiribojimas nuo beprotybės

Vedamas Dievo man suteiktos sąžinės balso ir vadovaudamasis sveiku protu atsiriboju nuo šios beprotybės. Laikau ją tautinės nesantaikos kurstančiu aktu, kviečiančiu karą ateiti į Lietuvą. Apgailestauju, kad už šią beprotybę buvo balsuota vienbalsiai sueigoje, vadinančioje save „Lietuvos parlamentu“. Lietuvos, kurioje buvo įvykdytas sėkmingiausias pasaulyje žydų tautos genocidas. Lietuvos, kurioje nuo 1991 metų vykdomas sėkmingiausias pasaulyje „valstybingumą“ turinčių tautų – lietuvių tautos – genocidas. Paprasto piliečio pasipriešinimo galimybės kolektyviniam politiniam beprotnamiui yra labai ribotos. Viena jų – viešas atsiribojimas nuo beprotybės. Bet ir jis yra vertingas. Nes sąžinė ir sveikas protas yra geri dalykai net „Durnių laive“.

*Seimas vienbalsiai pripažino Rusijos Federacijos vykdomą karą prieš Ukrainą ukrainiečių tautos genocidu