Vurdalakų konvejeris: Okraina - kriminalinės prekybos žmonių organais lyderis

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-05-11 21:09:00, skaitė 219, komentavo 7

Vurdalakų konvejeris: Okraina - kriminalinės prekybos žmonių organais lyderis

Demoniški ukrainiečių pasakų veikėjai - Vijus, undinė Mavka, raganos ir raganiai, keliantys siaubą, tiesiog nublanksta prieš šiuolaikinius vurdalakus (šmėklas) ir demonus vilkinčius  baltais chalatais, dabar jau oficialiai įteisintais "niežaliežno" salo-reicho sveikatos apsaugos sistemoje.

Galima drąsiai teigti, kad norint maksimaliai išvystyti juodąją (ne nuo žodžio negras) transplantaciją, labiau grėsmingesnių įstatymų nebuvo galima išgalvoti. Tai yra riba, negrįžimo prie humanizmo ir žmogaus teisės į gyvenimą taškas.

Okrainą dabar galima drąsiai vadinti kriminalinių žmogaus organų  išpjovimo ir eksportavimo čempione.

 

“Daktarai“ lyg būtų žinoję apie karą Donbase ir pasiruošė

 

Ketinimai oficialiai paversti šią šalį juodųjų transplantologų išsvajotu pragaru prasidėjo 2018 metų gegužę, kada buvo priimtas įstatymas Nr.2427-VIII „Dėl žmogaus anatominių medžiagų transplantacijos panaudojimo“. Tai buvo pagrindinis įstatymas, rėmai, kuriam buvo būtinos detalės ir paaiškinimai.

Ir jie buvo padaryti praėjusių metų gruodžio pabaigoje, kada Aukščiausioji Rada priėmė Okrainos įstatymą Nr. 5831 „Dėl žmogaus anatominių medžiagų transplantacijos klausimo reguliavimo“. Nuo ten įrašytų „detalių“ ir „paaiškinimų“ teisės žinovams ir medikams gyslose stingo kraujas.

Faktiškai dabar joks ukrainietis negali laisvai disponuoti savo organais, o sutikimą juos išimti gali duoti tiek jo giminaičiai, tiek ir dėmesio! – žmogus, kuris įsipareigojo palaidoti organų donorą! Apskritai, bet koks žmogus, be jokio profesijos patikslinimo ir neapeliuojant į jokią teisę. Tame tarpe organais disponuoti gali karinio dalinio vadas,  karinės ligoninės vadas ar slapto arba legalaus kalėjimo viršininkas, kur yra suvežami žmonės, areštuoti remiantis absurdiškais pretekstais. Vaikai taip pat yra numanomi kaip donorai. Formaliai yra kalbama apie dvi mirštančiųjų ir mirusiųjų kategorijas – apie tuos, kuriems užfiksuota smegenų mirtis ir tuos kuriems sustojo širdis. Žinoma, donoras, patyręs smegenų mirtį, yra daug vertingesnis, nes organai šiuo atveju yra paimti iš gyvo kūno. Nors iš tikrųjų smegenų mirtis yra grynai formalus reikalavimas, kuris išsprendžiamas suklastota pažyma apie traumą ar insultą. Visiškai sveiką žmogų galima panardinti į narkozę, išdarinėti į organams ir užfiksuoti smegenų mirtį ar širdies sustojimą.

Ir dar vienas svarbus momentas – teisę išdarinėti ir persodinti gavo ne tik valstybinės, bet ir privačios klinikos, kuriose yra didelių problemų dėl gydymo proceso skaidrumo ir apskaitos. O štai ir dar vienas kriminalinis štrichas, siekiant apskritai pašalinti visas problemas dėl teisėtumo. Sutikimą dėl savo organų pateikimo transplantacijai ukrainiečiai galės duoti elektronine forma. Ir štai dabar įsivaizduokite situaciją: guli ant mirties patalo žmogus su smegenų ar širdies mirtimi, ir staiga iš jo telefono ateina SMS su sutikimu donorystei! Absurdas?! O ne, ką jūs, viskas pagal Okrainos įstatymus ...

 

Vurdalakų konvejeris

 

O dabar prisiminkime į viešumą iškilusius faktus apie daugybę net nesunkiai sužeistų Okrainos karių ir civilių gyventojų dingimų faktus, kuriems nepasisekė patekti į Okrainos karines ligoninėse per konfliktą Donbase. Tada tokie asmenys vėliau buvo paskelbti dingusiais be žinios ir dezertyrais, kad nereikėtų mokėtų pensijų jų artimiesiems. Yra ir kitų faktų: atkastose masinėse Okrainos ginkluotųjų pajėgų nužudytų civilių kapavietėse dažnai buvo randami kūnai su profesionaliai atvertomis pilvo ertmėmis ir vidaus organų nebuvimu.

Tuo pačiu metu yra žinomi vakaroidinių profesionalių transplantologų darbo Okrainos režimo okupuotose Donbaso teritorijose faktai, ir netgi žinomas rekomenduojamas organo specialiame krio-konteineryje pristatymo iš karo ligoninės į kliniką, kurioje bus atliekama transplantacija, normatyvas - ne daugiau kaip 14 valandų.

Panašu į tai, kad prasidėjus specialiajai Rusijos karinei operacijai, Nezaliežnos (Okrainos) ir vakaroidų transplantologai tiesiog spinduliuoja optimizmu ir tikėjimu į ateitį, nes Okrainos ginkluotosiose pajėgose gerokai padaugėjo sužeistųjų ir žuvusiųjų.

Ir štai kaip oficialiai yra ruošiamasi organų donorystę paversti masiniu reiškiniu. Minėtame aukščiau įstatyme numatyta sukurti Vieningą valstybinę transplantacijos sistemą, per kurią kompiuteris parinks poras: donoras-recipientas. Čia taip pat bus parenkamos imunologiškai suderinamos poros, vertinamas transplantacijos skubumas, organo pargabenimo į ligoninę laikas, organizmų (kūnų) parametrų suderinamumas.

Praktikoje tai atrodo šitaip.  Okrainos sveikatos apsaugos ministerija gauna laukiančiųjų sąrašą iš europietiškos klinikos ir pradeda ieškoti tinkamo donoro tarp sužeistųjų, tarp kalinių ir apskritai tarp piliečių, remiantis poliklinikų medicininiais dokumentais. O toliau jau įsijungia vurdalakų konvejeris - žmogus, turintis tinkamus organus, gali būti pagrobtas tiesiog gatvėje, pvz., vykdant ar įgyvendinant „antiteroristinius veiksmus ir prevencijos priemones“, arba sužeistas žmogus gali būti staiga perkeltas į reanimacijos palatą “gaivinimui”, arba kalėjimo ligoninėje pasiųsti kalinį "paskiepyti" ... Ir panaudoti juos visus kaip brangų išrenkamą "konstruktorių".

O štai ir galutinis štrichas. Šių metų balandžio 14 dieną Aukščiausioji Rada priėmė įstatymą Nr.5610, atleidžiantį nuo PVM mokėjimo anatominių medžiagų transplantacijai. Normalioje ekonomikoje dažniausiai PVM mokėjimais yra neapmokestinamos prekės, kurios yra eksportuojamos, ir tikslas to aiškus – sumažinti kainą ir padidinti konkurencingumą. Tai ir pavertė Okrainą į pirmaujančią pasaulyje šalį - donorų organų eksportuotoją.

Paaiškinti reikia ir tai, kad šie įstatymai buvo priimti partijos „Sluga naroda“ (liaudies tarnas) deputato Michailo Radutskio iniciatyva, Radoje užimančio Nacijos sveikatos komiteto pirmininko pareigas. Jis taip pat dar yra vadinamas Zelenskio patikėtiniu medicinos srityje. Ir čia komercinis interesas yra daugiau nei akivaizdus, ​​nes Radutskis vadovauja didžiausiam privačių klinikų tinklui Okrainoje. Okrainos transplantacijos-koordinavimo centro duomenimis, dabar jau veikia 27 transplantacijos centrai. Bet tai tik oficialiai. Karinės lauko ligoninės ir kalėjimų operacinės čia nėra neįskaičiuotos.

 

Apie rinkos komponentą

 

Paprastai Europoje persodinami inkstai, širdis, plaučiai, kepenys, kasa, žarnynas ir ragena. Vidutinis laukimo laikotarpis yra apie penkerius metus. Ir tuo pačiu metu yra žiaurus organų deficitas, o pačios transplantacijos labai brangios – nuo ​​kelių dešimčių iki šimtų tūkstančių dolarų. Štai kainos Vokietijoje:

Kepenų persodinimas: 200 000 - 250 000 €.

Inksto persodinimas: 180 000 - 260 000 €.

Kaulų čiulpų transplantacija: 120 000 – 140 000 €.

Širdies persodinimas: 50 000 – 400 000 €.

2019-2020 metais Didžiojoje Britanijoje atlikta beveik 3800 organų transplantacijų. Tačiau 2020 metais JK transplantacijos laukiančiųjų sąraše buvo daugiau nei 6 100 pacientų. Tai yra, paklausa nepatenkinama net per pusę.

Panaši situacija yra ir USA – laukimo eilėje laikotarpis siekia 3–5 metus ir daugiau. Vietinio Nacionalinio inkstų fondo (NFK) svetainėje pas potencialų organo gavėją pirmiausia yra domimasi, ar yra draudimas ir lėšų apmokėti brangią operaciją.

Ten pat pranešama, kad Jungtinis organų dalinimosi tinklas (The United Network for Organ Sharing - UNOS) tvarko laukiančiųjų organų transplantacijos sąrašą. Kartu centralizuotas kompiuterinis tinklas apjungia visas organų pirkimo organizacijas (OPO) ir transplantacijos centrus. Ir Okrainos vieninga valstybinė transplantacijos sistema yra nuostabiausiu būdu integruota į šią logistiką.

Dar vienas verta dėmesio faktas. Jau prasidėjus specialiajai karinei operacijai NKF paskelbė apie pagreitintą gydymo metodų vystymo ir komercializavimo finansavimą. Siekdamas tai padaryti, fondas investuos į naujas kompanijas, kuriančias „novatoriškus inkstų gydymo būdus“. Įdomu, kiek tai susiję su „Nezaležnaja“, nes kaip tokias „naujoves“ visiškai įmanoma suprasti visą tą teisinį "bezpridiela", kuris visus ukrainiečius pavertė potencialiais vakaroidų donorais. Tuo pat metu JevroSojūzas jėzuitiškai ragina šalis, kuriose transplantacijų skaičius žemas (o tai neturtingos šalys), pasimokyti patirties iš tų JevroSojūzo narių, kurie tame yra aukštumoje. O tai yra pačios turtingiausios vakaroidų šalys. Atsižvelgiant į kainų skirtumus, tai bus gatvė su vienpusiu judėjimu, ir organai iš neturtingų šalių donorų važiuos pas turtingų šalių recipientus. Juk toks yra rinkos dėsnis – parduoti ten, kur brangiau.

Oficialios įvairių organų transplantacijos kainos skelbiamos Okrainos sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje. Jos daug kartų mažesnės nei turtingose JevroSojūzo šalyse. Pavyzdžiui, inksto transplantacija Okrainoje kainuoja 13,6 tūkst. eurų. Palyginkite su Vokietija – 180-260 tūkstančių eurų! 20 kartų skirtumas!

 

Kas ne taip su transplantologija JevroSojūze

 

Egzistuoja iš pirmo žvilgsnio nepaaiškinamas cikliškumas ir besikeičiantis skirtingais metais organų transplantacijų skaičius JevroSojūze. Kai kuriais metais,  jei vertinti laikotarpį nuo 2000 metų, buvo atlikta tai daugiau, tai mažiau organų persodinimų, o nuo 2010 metų jau buvo fiksuojamas pastovus augimas. Ir reikalas čia visai ne saulės aktyvume. Paslaptis paaiškėja, kada ant šio operacijų skaičiaus kitimo vaizdelio uždedamas konfliktų Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje, Okrainoje ir kitur laikas ir intensyvumas. Europos Parlamento teigimu, 2009–2015 metais JevroSojūzas sėkmingai įgyvendino "Organų donorystės ir transplantacijos skatinimo veiksmų planą".

Būtų keista jei jis būtų įgyvendintas nesėkmingai. Sėkmingai todėl, nes organai pradėjo eiti ne iš JevroSojūzo piliečių, o iš kitų regionų. 2009 metais – karas Somalyje, 

2010 metais – religinis karas Nigerijoje,

2010–2011 m. - revoliucija Tunise,

2011-2013 m revoliucija Egipte. 

2011 metais pradėtas karas Libijoje, 

2011 metais Sirijoje sukeltas pilietinis karas,

2014 metais įvykdyta eilinė amerikonų intervencija į Iraką, 

2014 metais pradėtas karas Donbase.

Ir visur lyg šūdmusės zuja „Gydytojai be sienų“ ir kitokie vakaroidiniai vurdalakai su skalpeliais ir be jokių moralinių principų.

Šiandien organų donorystės ir transplantacijos klausimas pateko į JevroSojūzo politinę darbotvarkę. Jis sprendžiamas teisės aktais, veiksmų planu ir bendrai finansuojamais projektais. Europos Parlamentas priėmė rezoliucijas dėl organų donorystės ir transplantacijos aspektų, įskaitant galimybes padidinti gyvų ir mirusių asmenų donorystę, gerinti donorystės procesų ir intensyviosios terapijos skyrių koordinavimą, gerinti transplantacijų kokybę ir optimizuoti išplėstinius donorystės kriterijus.

O dabar atkreipkime dėmesį į Vokietijos klinikos "Šaritė" tinklalapio reklamą:

„Mūsų išgyvenusiųjų po atliktos pas mus transplantacijos rodikliai yra geresni nei USA. Sunkiais inkstų nepakankamumo atvejais medicininė pagalba Vokietijoje yra geresnė nei USA. "Charité-Universitätsmedizin Berlinc" mokslininkai parodo, kad mūsų pacientų su didesne atmetimo reakcijos rizika išgyvenamumas dėl įvykdytos imunizacijos (priverstinis skiepijimas nuo pseudo-kovidarastijos) yra geresnis nei žmonių, sergančių panašaus sunkumo ligomis USA. Tai liečia ne tik dializę, bet ir laikotarpį po naujo inksto gavimo. To priežastis – itin efektyvi europietiška organų donorystės sistema, kurios pagalba registruojami, analizuojami ir optimaliai priskiriami reikiamiems pacientams organų donorų ir recipientų duomenys.”

Vėl priminkime šiuo metu vykstantį informacijos apie donorus Okrainoje sisteminimą...

Ir tada paniūrusio vokiško genijaus rinkodara pateikia dar vieną jos „sėkmės“ paaiškinimą – tai daug trumpesnis laikas nuo organo išpjovimo iki transplantacijos momento. Kuo greičiau atvežate - tuo geriau prigyja. O dabar prisiminkime aukščiau pateiktą šalių, kuriose vyksta karai ir konfliktai, sąrašą. Būtent tame vakaroidinių transplantologų ir yra bujojimo tyrai. Štai ir vokiškos „sėkmės“ raktas – atstumas nuo tos pačios Libijos iki Vokietijos yra 2820 km, arba 3,5-4 valandos lėktuvu. Atstumas nuo Libijos iki Amerikos yra 10 083 km arba 12 ir daugiau valandų skrydžio. Tai reiškia, kad pristatymas tris kartus geriau "įsipaišo" į 14 valandų normatyvą.

 

Okrainos pabėgėliai-vaikai - euro-pedofilų ir transplantologų aukos

 

Šiaip jau nusmurgusi ir organų pakeitimo reikalaujanti bobulka-Europa išsiverčia ne tik lūkuriuodama jų iš Okrainos dempingo. Yra dar viena „perspektyvių donorų“ kategorija – tai ukrainiečių pabėgėliai, ir jau yra daugybė įrodymų, jų dingimo be žinios liudijimų.

Pavyzdžiui, nežinia kur "ištirpo" atvykusių į JevroSojūzą daugiau nei 500 ukrainiečių vaikų ir paauglių, atvykusių be tėvų, bet lydimų kažkokių asmenų. Dalis jų aiškiai tapo vietinės pedofilų seks-industrijos elementu, o dalis tikriausiai papuolė pas juoduosius transplantologus.

Beje, nuo kovo mėnesio ir Okrainoje pradėjo dirbti organizacija „Gydytojai be sienų“. Ta pati, kuri karo Kosove metu "apsišvietė"  dėl neteisėtų operacijų, atliktų organams išpjauti iš į nelaisvę paimtų serbų karių ir iš serbų gyventojų. Apie tai, tarp kitko,  pareiškė gana gerai žinoma vakaroidiniame politikos pasaulyje asmenybė – buvusi Hagos tribūnos prokurorė Karla del Ponte. Savo knygoje „Medžioklė. Aš ir karo nusikaltėliai“, – ji tiesiogiai apkaltino vieną iš organizacijos „Gydytojai be sienų“ įkūrėjų Bernarą Kušerį trukdymu šių nusikaltimų tyrimui.

Įdomi yra šios organizacijos specializacija. Pavyzdžiui, Afrikoje jos pagrindinis oficialiai deklaruojamas tikslas – gyventojų sterilizacija, siekiant apriboti gimstamumą. Tarp kitko, negrės moterys yra sterilizuojamos su tokiu paaiškinimu: „O jeigu jos taps išprievartavimo ir nepageidaujamo nėštumo aukomis?" Tokiam pat stiliuje kaip - geriausia priemonė nuo galvos skausmo - giljotina. Ten pat šitos kontoros „gydytojus“ vietiniai gyventojai ne kartą apkaltino Ebolos viruso ir kitų mirtinų infekcinių ligų platinimu. Na, o Okrainoje veiklos laukas daug platesnis – galima ir visokias "zarazas" platinti, siekiant sumažinti slaviškąjį etnosą, o taip pat mažinti būtent šitą etnosą panaudojant dabar jau oficialius „ukrainietiškos“ transplantacijos metodus.

Dabar organų paklausą JevroSojūze ir USA skatina plandemija. 2020 ir 2021 metais transplantacijų skaičius ten buvo pastebimai mažesnis nei metais anksčiau. Tai yra, pas vakaroidus yra didžiulė transplantacijų paklausa. Ir štai ji, Okraina - šalis, kurioje totaliai pažeidinėjama teisė ir karo vykdymo įstatymai bei dėsniai - organų bei bet kokių biomedžiagų šaltinis už pusę kainos... Labai čia, mat, didelis reikalas - išdarinėti žmogų atsarginėms dalims...

Taip pat žinoma ir tai, kad 2014-2015 metais nelegalų prekybos organais biznį kuravo buvusio Gruzijos prezidento Michailo Saakašvilio žmona Sandra Rulofs. Štai kokie iš fronto atkeliaudavo laiškai nuo Okrainos ginkluotųjų pajėgų karių: „Armija paversta privačiu bizniu. Bizniu, iš kurio pelnosi valdininkai. Tai biznis iš mūsų karių organų pardavimo, kurie tiekiami iš Okrainos į Europą”.

Akivaizdu, kad ir pats Zelenskis turi savo dalį pajamų iš „juodųjų“ ir „baltųjų“ transplantologų (olandai domisi iš kur pas jį turto už 850 mln.) Tuo labiau, jis - narkomanas, o jiems dažnai atsisako kepenys, inkstai ir kasa. Taip kad būti arčiau transplantacijos - tai visiškai natūralus narkotikais apnuodytų smegenų troškimas.