Liudysiu byloje: Poetė ir mokytoja Astra Astrauskaitė yra Lietuvos patriotė, o ne perversmininkė

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2022-04-16 01:50:00, skaitė 236, komentavo 6

Liudysiu byloje: Poetė ir mokytoja Astra Astrauskaitė yra Lietuvos patriotė, o ne perversmininkė

Pernai, vasaros pabaigoje, jei ir buvo kokia reali grėsmė Lietuvos valstybingumui, tai ji buvo sąlygota Seimo valdančiosios koalicijos siekiais sunaikinti lietuvišką šeimą, diegti lytines deviacijas, narkomaniją, naikinti sveikatos sistemą, švietimą, žaloti žmonių sveikatą nepatikrintomis vakcinomis, kvailomis karantino ir izoliacijos priemonėmis ir pan. Suprantama, kad tikri Lietuvos patriotai, matydami visa šią valdžios bachanaliją, protestavo, rengė piketus, mitingus, būrėsi į Šeimų sąjūdžio judėjimą, apėmusį visą Lietuvą.

Aktyviai, kaip ir daugelį metų prieš tai, reiškėsi lietuvių kalbos mokytoja, poetė Astra Astrauskaitė.

Lietuvių kalbos mokytojai, kaimo mokyklų daraktoriai, išsaugojo mūsų kalbą jos draudimo laikais, lenkų okupacijos metais, lietuvių kalbos mokytojai aktyviai dalyvavo pokario rezistencijoje.

Rezistente prieš Lietuvos ir lietuvių kalbos naikintojus, kokiais yra ši Seimo valdančioji koalicija yra poetė ir mokytoja Astra Astrauskaitė.

Šiuo metu Lietuvos ir lietuvių kalbos nedraugai bando susidoroti su patriotizmo daigais, izoliuoti aktyvistus, juos marginalizuoti, o geriausia – nuteisti, apriboti politines teises.

Šių valdžios represijų auka tapo ir poetė Astra Astrauskaitė. Prieš ją, mano žiniomis, yra kurpiamos baudžiamosios bylos, neva ji organizavo Seimo pastato užpuolimą rugpjūčio 10 d., kvietė rengti valstybės perversmą spalio 16 d.

Aš dalyvavau renginiuose iš kurių valdžia mėgina išspausti kaltinimus patriotei ir poetei Astrai Astrauskaitei. Aš atidžiai klausiau visus jos pasakytus žodžius ir niekur neišgirdau jokių jos skatinimų vykdyti antivalstybinį perversmą, puldinėti Seimą ir pan. Pareiškiau sutikimą būti liudininku keliamose prieš poetę Astrą Astrauskaitę bylose. Žemiau pateikiu video, kurie patvirtina, kad buvau rugpjūčio 10 ir Spalio 16 dienų renginiuose, kuriuos organizavo poetė-mokytoja Astra Astrauskaitė.

Mano neparodytas interviu TV3 (video 2021 08 10):

https://www.youtube.com/watch?v=ylmNQItXARQ

Mano kalba spalio 16 d. mitinge (video 2021 10 16):

https://www.youtube.com/watch?v=oJ0HxMzNEi0

Kalbos tekstas:

Jo eminencijos Lietuvos kardinolo V. Sladkevičiaus sekretorius kapelionas majoras Alfonsas Bulotas į Katedros aikšėje susirinkusius kreipiasi šiuo laišku:

Garbė Jėzui Kristui. Taip sveikinasi ir atsisveikina krikščionys. Didžiausioje pagarboje Jėzus Kristus laikė mokytojus skelbiančius TIESĄ.

Visą gyvenimą pašvenčiau Kristaus TIESOS skelbimui, padrąsintas Jo žodžių: "nenusimink mažasis būrį".

Negaliu pagausinti savo buvimu šio dorų piliečių būrio, tad tik per kitą garbingą pilietį dr. Algimantą, neiškeitusį Sąjūdžio idealų į briuselišką globalizmą ir pasitikėdamas juo, kaip ir daugeliu dorų piliečių, sveikinu visus susirinkusius. Jums aš noriu išsakyti savo skaudulius, kuriuos man sukėlė naudojimas velniškų preparatų, su kurių pagalba ir per prievarta kėsinamasi į žmogaus laisvę, prigimtinius DNR savumus, kurių pagalba žmogus daromas genetiškai modifikuotu organizmu.

Visame šitame pasaulio chaose, aukščiau už bet kokią konstituciją - Dievo Šventas Raštas, kuris liepia mylėti TIESĄ, siekia, kad žmogus būtų laimingas.

Sėkmės Tiesos kariamas.

Jei jis karys, tai ir vienas mokytojas - lauke karys.

Kalboje panaudojau šią arkivyskupo C.M.Vigano kalbos, skelbtos mano portale, ištrauką:

https://lebionka.blogspot.com/2021/10/arkivyskupo-vigano-zinia-italijos.html

„VIENYKIMĖS IR KILKIM“ Arkivyskupo Carlo Maria Viganò žinia Italijos demonstrantams prieš sveikatos apsaugos tironiją, "Vėl tapkime tikrais Kristaus liudytojais" Roma 2021 m. spalio 9 d.

Brangūs draugai, Nuo šio pasaulinio košmaro pradžios praėjo beveik dveji metai. Žingsnis po žingsnio įžengėme į labirintą. Iš pradžių buvo kaukės viduje, tada - savarankiškai patvirtinta izoliacija, paskui - komendanto valandos... pamenate?

Kiekvieną kartą, kai susidurdavome su piktnaudžiavimu, kuris atrodė pateisinamas kritine situacija, sutikdavome, kad iš mūsų buvo atimta šiek tiek laisvės. Žingsnis po žingsnio.

Negalėjome eiti į bažnyčią, išeiti iš namų, dirbti, eiti į mokyklą, lankyti savo artimųjų ir net mirštančių tėvų ligoninėje. Žingsnis po žingsnio.

Jie mums nesakė, kad sveikatos apsaugos institucijų nurodymu Kovidas turėjo būti gydomas kaip plaučių liga, nors tai buvo kraujotakos liga; jie mums nesakė, kad buvo uždrausta atlikti skrodimus, o kūnai buvo kremuojami, kad negalėtume išsiaiškinti ligos priežasčių ir suprasti, kaip ją gydyti.

Pagalvokite apie pagyvenusius žmones, atskirtus nuo savo artimųjų, iš kurių atimta bet kokia, net dvasinė, paguoda - net kunigams draudžiama teikti paskutines apeigas!

Dabar paaiškėjo, (...) kad praėjusiais metais sunkiai sergantys Covid pacientai prieš intubaciją buvo raminami propofoliu, puikiai žinodami, kad tai sukels jų mirtį.

Vardan Didžiojo pertvarkymo valdžia sutelkiamas tokių "filantrokapitalistų" kaip Gatesas ir Sorosas – rankose, kurie likusią žmonijos dalį laiko vergais ir klientais. Ir tie patys žmonės, kurie teoriškai planuoja planetos depopuliaciją pasitelkiant naujas vakcinas, abortus, eutanaziją ir masinę sterilizaciją, apsimeta labdaringais filantropais ir platina veiksmingas vakcinas būtent šiuo tikslu. Ir visi tie, kurie įvairiais būdais pasidavė šiems "filantropams", prašo mūsų "tikėti mokslu" (šiandien - Kovidu, rytoj - globaliniu atšilimu).

Mes žinome, kad imigracija į Europą buvo elito suplanuota siekiant sunaikinti mūsų pilietinę, kultūrinę ir religinę tapatybę; elitui ji pasitarnauja kuriant socialinį chaosą, įvežant nepakankamai apmokamą darbo jėgą, kurstant karus tarp vargšų ir atimant iš šalių, iš kurių jie atvyksta, jaunimą.

Kad išeitume iš šio labirinto, turime drąsiai ir ryžtingai priešintis, kaip mūsų tėvai priešinosi praėjusio amžiaus diktatūroms. Taikų pasipriešinimą skatina suvokimas, kad pasaulis, kokį įsivaizduoja Didysis pertvarkymas, nėra mūsų pasaulis, nes jis grindžiamas mirties ideologija, antižmogišku ir antikrikščionišku mąstymu ir remiasi tik ginkluota jėga arba šantažu prieš tuos, kurie negali sukilti.

P.S. Tikri Lietuvos ir Lietuvių tautos priešai yra ne poetė Astra Astrauskaitė, o Seimo valdančioji daugumą, griaunanti tradicinę šeimą, moralę, kalbą, švietimą, ekonomiką, stumianti šalį į skolų duobę, karą ir susinaikinimą.