Išsigimėlė su pjautuvu - tikrasis Okrainos veidas

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-04-12 00:12:00, skaitė 409, komentavo 13

Išsigimėlė su pjautuvu - tikrasis Okrainos veidas

Pakalbėkime apie išgamą apsirengusią višivanką su pjautuvu, kuri perpjauna rusų kareivio gerklę.

Visiškai sutinku su tais, kurie rašo viešai, kad tai panašu į ISIS (teroristinė USA sukurta ir puoselėjama organizacija). Panašu. Tačiau yra svarbus patikslinimas. Islamistai pjautuvu nepjaus. Pas juos kitoks braižas.

Pjautuvas - tai kaip aliuzija į ukro-chlopus, kaip juos vadino lenkai (verčiasi panašiai kaip mužikas; sąskambis su cholop, t.y. baudžiauninkas). Ir į "chlopkas" (mužikes). Pagal šitą bli@dę,  tai yra, atsiprašant, "chlopką", aiškiai matyti, kaip ji nekenčia rusų už tai, kad atėmė iš jos laimingą galimybę atsipalaiduoti po palenkusiu ją lenkų ponu.

Tačiau dabar ne apie tai.

Auksiniai rugiai, valstietė pjautuvu perpjauna gerklę... Šis vaizdelis yra aliuzija (ne MUS, o JIEMS) į istorinį precedentą iš Okrainos istorijos. Į mums nepažįstamą ir svetimą precedentą, bet gyvenantį JŲ kolektyvinės sąmonės dugne.

Kalbama apie 1846 metų ​​Galicijos pjautynes. Tada lenkai eilinį kartą sukilo Krokuvoje ir permetė revoliucijos ugnį į Austrijos Galicijos provinciją. Austrai buvo tam pasiruošę. Ir jie pasiuntė prieš maištaujančius šlėktas jų pačių baudžiauninkus – mozūrus ir rusinus. Ir tie pradėjo neregėtas pjautynes. Jų centru tapo Tarnovo miestelis (dbr. Lenkija).

Su šūkiais - "Tegyvuoja imperija!" ir "Tegyvuoja imperatorius Ferdinandas!" - "chlopai" gaudė ir kankino šlėktas, savo “panus”, gyvus degino juos sodybose, pjaustė jiems galūnes, kapojo galvas, badė akis, pjaustė nosis ir ausis, pririšdavo "panus" prie arklių uodegų, pjaustė aukų kūnus pjūklai ir kirviais kapojo dalimis pasigailėjimo bemeldžiančius gyvus lenkus, lupo odą ir barstė druska žaizdas. Tėvus vertė žiūrėti, kaip yra kankinami jų vaikai. Šitie būsimų ukrainiečių prototipai prievartavo ir žudė moteris, kartais nėščias moteris. Susidorojimuose su "panais" taip pat dalyvavo moterys (va tokia išgama su pjautuvu) ir net vaikai.

Čia ne lenkai yra užstojami, o tiesiog sakoma, kad JŲ atmintyje yra smurto genas.

Tie, kurie kurė šį vaizdo įrašą, ne tik tyčiojasi iš mūsų – jie tyčiojasi iš rusų po to, kai jų kareiviai badė rusams akis, pribaiginėjo surištuosius, pylė ant jų benziną ir degino gyvus, kastravo...

Taip, jie tyčiojasi, tyčiojasi iš mūsų.

Tai yra, šiame vaizdo įraše siunčiamas PRANEŠIMAS savo liaudžiai, Okrainai. Jis turėtų pažadinti gyliai kolektyvinės sąmonės gelmėse palaidotą negirdėto žiaurumo ir smurto geną. Ir pažadinus, ištraukti jį išorėn, privertus veikti pagal formulę: „ Aš išlaisvinu jus iš chimeros, vadinamos sąžine“ (A.Hitleris).

Šis vaizdo įrašas yra KOLEKTYVINIS OKRAINOS ĮVAIZDIS. Okrainos, kuri reikalinga Zelenskio gaujai. Tai 1846 metų ​​GALICIJOS "CHLOPKOS" įvaizdis, pjautuvu perpjaunančios gerklę savo "panui". Tik "paną" - tame ir yra visas Okrainos anti-moskalinis projektas !!! - pakeitė į rusą.

Ši boba su pjautuvu iššliaužia laukan kiekvieną kartą, kai tik jai sušvilpia: 1846 metų pjautynės; chocholų įvykdytos rusėnų pjautynės Pirmojo pasaulinio karo pradžioje; banderovcų įvykdytos rusų, ukrainiečių, komunistų, žydų, lenkų pjautynės; Odesa, 2014 metų gegužės 2 diena.... Kaskart išlenda viena ir ta pati "chlopka" apsirėdžiusi nacionaliniu ukro-kostiumu višivanka su pjautuvu ir perpjauna gerklę.

Okrainos vyriausybė, tiražuodama šį vaizdo įrašą, žadina savo liaudyje šituos žvėries nąsrus, šitą "chlopką" iš pro-istorijos gelmių.

Jų tikslas – iki paskutinio žmogaus paversti visą Okrainą į šitą išgamą su pjautuvu. O visus, kurie atsisako nuo tokio persivertimo - papjauti šituo pjautuvu kaip maskolių bendrininkus.

Ačiū Arestovičiui & Co ! Šiandien jie pasauliui apreiškė tikrąjį 

Okrainos veidą.

 

P.S. Chocholką su pjautuvu propogandoniniame vaizdo įraše suvaidino Lvovo teatro aktorė Adriana Kuriliec. 

 

RN9mYeVorn11rAFyK1odu2yRSny4ifU6NGIc7B882-m1q1ClK_FO7l3y3kR-TUrRq-C7ldpw_c6uzK_bLpXAtVqDAwGrvJnvlDIjj42yQ94BUbvGjXxbqIOwVXE0ine8VpVtLNXq

1ITLZBD0uRxiFU5W98ZClnwhtD90hUz-gec2wAe8crN08879ZxRmWndottYxhZTeAsLBA0aDpPdHY1FOpyxXFD6KrNVcyixy1DgmUlobU440mbjtUpBTV9E0ySFCeeDMEZVCi-Oe

TdZijixxaGM1f6lenkO1_rEc0EP5yCkmSlyhqSF-oWTBsKSVeHCeMzNcdLnYx5dY590o8Q0G9woV3oLIQ4eZeRM52fAODR2pKqLn7n21HhQNK2UNS9jOK9U1EXTL65SUT4PqRGKF

.