Kaliningrado blokada: Lietuva vėl raunasi pakariauti su Rusija, suteikia priežastį pradėti karą

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2022-03-31 21:19:00, skaitė 363, komentavo 5

Kaliningrado blokada: Lietuva vėl raunasi pakariauti su Rusija, suteikia priežastį pradėti karą

Kaliningrado srities transportinis pasiekiamumas buvo garantuotas Maskvos ir Briuselio susitarimais, kurių pagrindu Lietuva buvo priimta į JevroSojūzą. Tačiau nepaisant to, oficialusis Vilnius dabar stumia JevroSojūzą prie prekių tranzito uždraudimo į regioną – faktiškai kalba eina apie prekinę blokadą. Europiečių pasitraukimas iš šitų susitarimų ir bandymas izoliuoti Kaliningradą Rusijai tampa nacionalinio saugumo pažeidimu ir grėsme, taip pat ir pagrindu paskelbti karą.

„Šiuo metu mes laukiame JevroSojūzo vertinimo. Mano, kaip Vidaus reikalų ministerijos vadovo, užduotis – užtikrinti saugumą esant tokiai situacijai, kad Lietuvos žmonės nesijaustų neapginti“, – atsakė vidaus reikalų ministrė Agnė de' Bilotaitė, paklausta, ar tikslinga išlaikyti sausumos koridorių į Kaliningrado sritį per Lietuvą esant naujomis sąlygomis.

Vilnius pareiškia, kad tranzitas į Kaliningradą kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, todėl prašo Briuselio padidinti biudžetą nuodugnesnei jo kontrolei. Šioms rizikoms atsverti Lietuvai reikia papildomų 23 mln eurų.

Tai jau ne pirmas kartas, kai lietuviška valdžia šios programos vykdymui reikalauja nenutrūkstamo JevroSojūzo finansavimo. Paskutinis toks atvejis buvo 2018 metų pabaigoje.

Pinigų reikalavimą kiekvieną kartą lydi nedviprasmiškos užuominos, kad be Briuselio dotacijų Lietuva atsisakys užtikrinti tranzitą į vakarinį Rusijos Federacijos regioną ir dėl ko pastarasis bus izoliuotas.

Taip vyksta ir dabar, kada pagrindu elementariam šantažui tampa konfliktas Ukrainoje. 

„Blogėjant geopolitinei situacijai regione, mes negalime atpalaiduoti budrumo, turime įvertinti visas rizikas ir galimas provokacijas bei užtikrinti maksimalų Kaliningrado tranzito schemos saugumą. Šiems tikslams sieksime ir papildomo JevroSojūzo finansavimo“, – sako VRM vadovė, žadėdama padidinti policininkų ir vaizdo kamerų skaičių maršrute, taip pat paleisti sraigtasparnį, kuris kursuos palei Kaliningrado geležinkelio koridoriaus maršrutą.

Vilnių ir Briuselį būtų galima palikti ramybėje su jų „ypatingais santykiais“ (laimei, pasaulyje vyksta daug įdomesnių dalykų), jei prieš porą savaičių iki to Lenkijos valdžia nebūtų užsiminusi, kad jie kartu su kolegomis iš Lietuvos , ieškojo „kelių ir spragų“, siekiant apeiti europinius reglamentus ir susitarimus, kad organizuoti Rusijos ir Baltarusijos prekybos ir transporto blokadą.

„Ministras pirmininkas Mateušas Moravieckis jau ne kartą ragino tai padaryti [uždrausti Rusijos ir Baltarusijos krovininiams sunkvežimiams įvažiuoti į JevroSojūzo teritoriją]. Tačiau dėl vieningos nuomonės nebuvimo JevroSojūzo lygmeniu mes ieškome kitų būdų ir teisės aktų spragų, kaip apriboti šią veiklą“, – tuomet sakė Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai Peteris Miuleris.

Apkrauti geležinkelio koridorių į Kaliningrado sritį naujomis taisyklėmis, reikalaujančiomis papildomo finansavimo, kurio JevroSojūzas galimai dar ir neskirs, - tai ir yra ta spraga, kuri gali leisti Lietuvai, esant „kilniam“ pinigų stygiaus pretekstui, sulėtinti tranzitą.

Panašu, kad Lietuvos reikalavimų adresatas yra JevroSojūzas, o po smūgiu patenka Rusija. Bus realizuotas vakaroidinės politikos principas „kariauti su Maskva be karo“.

Atsižvelgiant į tokią padėtį, žinoma, reikėtų sužinoti ir pačios Rusijos nuomonę, be kurios yra žaidžiama su labiausiai vakarinio jos regiono ateitimi. Tai aiškiai suformulavo prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas, kada amerikonų kanalui CNN paaiškino, dėl kokių priežasčių Rusijos Federacija gali panaudoti branduolinį ginklą.

„Mes turime nacionalinio saugumo koncepciją. Ten jūs galite perskaityti apie visas branduolinio ginklo naudojimo priežastis. Jei kyla grėsmė pačiam mūsų šalies egzistavimui, jis gali būti naudojamas sutinkamai koncepcijai“, – tuomet pasakė Peskovas.

Ar transporto susisiekimas tarp Kaliningrado srities ir likusios Rusijos yra nacionalinio saugumo reikalas? Be jokios abejonės. Ar grėsmė šalies vienybei, jos teritoriniam vientisumui yra grėsmė valstybės egzistavimui? Taip, yra.

Taigi Rusija turi visas priežastis, tegul ir ne branduoliniam smūgiui, tačiau, bet kokiu atveju, kariniam atsakui į bandymą blokuoti Kaliningrado sritį.

Lietuva savo žaidimais su Rusijos eksklavų atkakliai stumia Maskvai casus belli (sen. romėnų teisės terminas - formalus pretekstas pradėti karą; liaudiškai sakant - Lietuva raunasi pakariauti, po to vaidinti auką ir garsiai klykti kaip jai skauda). Jei Briuselyje vis dar yra likę blaiviai mąstančių žmonių, kurie sugeba suvokti, kad paliesti Kaliningradą Rusijai jau yra pagrindas karui, tai Vilniuje, atvirkščiai, atkakliai ir įkyriai bandoma pažaisti su „Kaliningrado korta“.

Atpildas už tokį elgesį bus skausmingas, smūgis – sunkus. Tarp kitko, šis smūgis bus ne prieš Kaliningradą, o prieš tuos, kurie bando daryti Maskvai spaudimą žaisdami su Kaliningrado tranzitu.