Tai ne Rusijos karas prieš Ukrainą — tai RUSŲ TAUTOS vienijimosi ir išsivadavimo iš Vakarų okupacijos karas

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-02-28 17:25:00, skaitė 767, komentavo 26

Tai ne Rusijos karas prieš Ukrainą — tai RUSŲ TAUTOS vienijimosi ir išsivadavimo iš Vakarų okupacijos karas

Kas nežino, kam skirtas šitas paminklas, tas nieko nežino ir nesupranta apie Rusiją, todėl gali toliau neskaityti

TEZĖS

1. Po Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos sunaikinimo rusų tauta buvo padalinta į tris valstybes: Rusijos Federaciją, Baltarusijos respubliką, Ukrainos respubliką.

2. JAV, Didžioji Britanija ir kitos Vakarų valstybės tarpusavyje pasidalino visą buvusią TSRS savo įtakos zonomis. Kad Rusijos Federacija nekeltų pavojaus Kolektyvinių Vakarų vienvaldystei, pastarieji stengėsi suskaldyti ją į dar bent keletą, o geriau – kelioliką valstybių.

3. Nepavykus "susmulkinti", tos pačios jėgos nuolatos kėlė įtampą Rusijos Federacijos viduje, taip pat visu jos perimetru rengdamos perversmus ir statydamos į valdžią atvirus rusofobus.

4. Bet kokie Rusijos Federacijos bandymai ieškoti abipusiai naudingų kompromisų su Vakarais būdavo arba atmetami, arba Rusijai būdavo primetamos vasalo – kolonijos pareigos prieš "baltąjį šeiminką".

5. Rusijos Federacija buvo nustumta į "trečiųjų pasaulio šalių" grupę, todėl savo sąjunginius ryšius Rusija susikūrė būtent su tomis "nevakarietiškomis",  "užribio" valstybėmis.

6. Kartu su Rusijos Federacija, tokios šalys "atskalūnės" kaip Kinijos Liaudies Respublika, Brazilija, Argentina, Indija, Egiptas, Sirija, Venesuela ir t.t. sudaro ne tik planetos gyventojų daugumą, bet ir yra dominuojanti jėga resursų gavyboje ir pramonėje.

7. Laiko klausimas, kada turėdami fizinę daugumą gyventojų, teritorijos, resursų, gamybos, technologijų srityse Rusijos Federacija ir jos sąjungininkai stos į kovą dėl FINANSINIO ir POLITINIO dominavimo pasaulyje.

8. Kolektyviniai Vakarai, suprasdami, kad netrukus bus nuversti nuo pasaulino sosto ir taps nuskurdusia provincija su "didžia istorija", intensyviai ruošė Rusijos sunaikinimo projektą pavadinimu "Pilietinis karas 2.0".

9. 2014 m. perversmas Kijeve turėjo vieninteli tikslą — pakelti 40 milijonų Ukrainoje gyvenančių rusų į žūtbūtinį karą prieš Rusiją. Šiame kare turėjo susinaikinti dvi didžiosios rusų valstybės. Likusi viena 9 milijonų Baltarusija arba patis pasiduotų Vakarų "demokratizatoriams", arba būtų subombarduota kaip Libija.

10. Rusija negalėdama sustabdyti perversmo Kijeve, maksimaliai "pagadino" ir pagaidino Kolektyvinius Vakarus – aneksavo Krymą ir padėjo vietos sukilėliams sunaikinti visą Ukrainos karinę aviaciją ir daugumą karinės technikos. Kolektyvinių Vakarų planas pradėti dviejų rusiškų valstybių karą žlugo, nes Ukrainoje paprasčiausiai nebeliko armijos.

11. Aštuonis metus Kolektyviniai Vakarai ir visų pirma JAV, ginklavo savo marionetes Kijeve, reikalaudami vyjdyti maksimaliai rusofobinę politiką. Tačiau kaip valstybė, buvusi Ukrainos Respublikos struktūra degradavo. Iš 40 milijonų gyventojų liko 20, pramonė ir žemės ūkis žlugo, gyvenimo lygis nukrito tiek, kad paskutinę žiemą vidutinė pensija nepadengė net sąskaitos už šildymą.

12. Kolektyviniai Vakarai, matydami, kad dar po kelių metų marionetinė Kijevo chunta pati sunaikins Ukrainos liekanas, 2022 metų pradžioje duoda komandą išprovokuoti Rusijos Federaciją karui. Tikslas – tas pats, kaip ir 2014 metais, sukelti "Pilietinį karą 2.0".

13. Pradedamas atviras demonstratyvus sukilėlių kontroliuojamų Donecko ir Lugansko sričių gyventojų genocidas.

14. Rusijos Federacija, tam kad turėtų formalų pagrindą ginti rusus nuo Kijevo chuntos genocido, pripažįsta Donecko ir Lugansko Liaudies Respublikas, pasirašo su jomis saugumo ir bendradarbiavimo sutartis, kuriose įsipareigoja būtų Liaudies Respublikų saugumo garantu.

15. 2022 vasario 22 oficialiai pradedama "Ukrainos demilitarizacijos ir denacifikacijos operacija". Kijevo chunta paskelbiama nusikaltėliais, užsienio valdytojų nurodymu, naikinančiais "ukrainiečių liaudį".

16. Pagal faktą prasideda Ukrainos sugrąžinimas į Rusijos sudėtį ir pasiruošimas galutiniam rusų tautos susijungimui į vieną bendrą rusų valstybę.

VIENYBĖ TEŽYDI!