Aurimas Guoga: Dievo pabučiuoti arba kaip užsigydyti teroro paliktas žaizdas

Autorius: Aurimas Guoga Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2022-02-10 15:14:00, skaitė 386, komentavo 3

Aurimas Guoga: Dievo pabučiuoti arba kaip užsigydyti teroro paliktas žaizdas

Jei pasipriešinimo priverstiniam nuodijimui laikotarpis jumyse paliko emocines žaizdas, pasidalinsiu kaip pamėginčiau jas užsigydyti.

Kas nesupranta apie ką kalba, tai šie žmonės dėl nuolatinio dergimo, psichinės prievartos, artimųjų pasmerkimo ir netikrumo dėl ateities patyrė psichologines traumas, kurios atšaukus agresyvius veiksmus savaime nesitraukia. Reikalinga terapija, kurią šie žmonės turės sau pritaikyti, nes nei valdžia, nei agresiją taikę aplinkiniai, nepripažins kad jų veiksmai buvo traumuojantys ir dėl to neatgailaus. Tik nedidelė dalis žmonių supras jų traumas.

Taigi, dabar kalba tiems, kurie patyrė traumas, kiti patylėkite.

Esu tai patyręs anksčiau..Mane savo laiku žeidė ne tiek agresyvi reakcija, o abejingumas. Norėjau, kad žmonės atkreiptų dėmesį į tai ką sakau apie dvasingumą ir pokyčių ten svarbą, tačiau metai iš metų žmonės šias pastangas pasitikdavo abejingumo siena. Todėl puikiai žinau kur atsidūrėte - nei pirmyn, nei atgal. Ateitis pagal tavo norus nesipildo, o grįžti į taip kaip buvo jau neišeina.

Kai taip buvau pakabintas, vienintelę atramą radau D-ve. Mane suėmė Biblijos eilutės apie našlaitį, kurį, nors jis ir liko vienas, D-vas jį ypatingai brangina ir be Jo globos šis nelaimėlis neliks. Tai garsioji Jad Vašem vieta - Ješajo pranašysčių 56:5, kurio eilutės tapo centrinėmis paguosti Holokausto aukas.

Ką mums sako Jad Vašem? Jūs kovojote už tiesą ir emociškai nukentėjote. D-vas ypatingai vertina tokį pasiaukojimą ir liks šiems žmonėms amžinai ištikimas.
Talmudas sako, kad dėl ištikimybės D-vui nužudyti kankiniai keliauja į aukštesnę vietą Danguje nei Mozė ar Abraomas.

Kaip taip gali būti? Leiskite pateiksiu vietinį pavyzdį. Siekiant atkurti nepriklausomybę buvo daug įtraukiančių kalbų, diplomatinių viražų ar naktų praleistų parlamente. Tačiau visa tai būtų nuėję niekais, jeigu sausio 13-ąją gynėjai būtų bailiai išsilakstę. Vadinasi, lemiamas indėlis - tų devyniolikos kankinių. Jiems priklauso aukščiausia vieta Danguje.

Taigi, dvasine prasme Jūs atlikote didžiulį žygdarbį ir užsitarnavote neblėstantį D-vo palankumą. Jums numatyta aukšta vieta amžinybėje, nepaisant to kas bus toliau.

O kad būtumėte objektyviai verti aukštos vietos Danguje, D-vas iš jūsų atima galimybes nusmukti. Štai kodėl jūs nebegalite grįžti į ten kur buvote. Jei grįžtumėte, supanašėtumėte į kitus ir netektumėte šventumo. Šis pasirinkimas iš jūsų atimtas.

Todėl dabar nerasite ramybės niekur kitur kaip tik suartėjime su D-vu. Susitaikykite, kad esate D-vo pabučiuoti ir kad nuo šiol jums vienintelis kelias į priekį - pasišvęsti D-vo tarnybai. Pradėkite nuo to, kad paklausykite rabių paskaitų apie Yad Vashem eilutes. Jų dėka atrasite naują ir prasmę gyvenime.

Būkit palaiminti. Lietuva jums lieka amžiams skolinga, kad nutraukėte Pišdulkinį terorą.