Valerijus Ivanovas: apie gyvenimą, Tarybų Sąjungą ir vedybas su Lietuva

Autorius: Kristoferis Voiška Šaltinis: https://www.ekspertai.eu/valer... 2021-12-17 19:38:00, skaitė 386, komentavo 11

Valerijus Ivanovas: apie gyvenimą, Tarybų Sąjungą ir vedybas su Lietuva

Valerijus Ivanovas (g. 1947) – buvęs protarybinio Socialistinio judėjimo už pertvarką Lietuvoje „Vienybė“ (geriau žinomos rusiškuoju pavadinimu „Jedinstvo“) lyderis. Kaip žinia, už šią veiklą ne tik viešai apjuodintas kaip tariamas „tautos priešas“, bet 4-erius metus ragavęs realaus politkalinio duonos.

Iš tiesų, Ivanovas – idėjinis žmogus, skirtingai nei dauguma tuomečių komunistų, „neišvertęs kailio“, likęs ištikimas savo įsitikinimams. Ir jau vien tai daro jį vertu ypatingos pagarbos esamoje kone visuotinio prisitaikymo bei veidmainystės epochoje.

Tačiau kartu jisai ir istorikas, ir filosofas, ir poetas, giliai mąstantis, jaučiantis bei kritiškai žvelgiąs į dabartinę santvarką bei tikrovę. O kartu ir šiltas, draugiškas žmogus. Tiktai šitokio – tikrojo – V. Ivanovo, lietuviškoji publika praktiškai nežino – vietoje to juk pateikiamas tik iškreiptas „pikto jedinstvininko veidas“.

Jūsų dėmesiui – interviu su V. Ivanovu, kuriame galima susipažinti su šiuo žmogumi tiesiogiai, iš jo paties žodžių – jisai dalijasi ir savo biografijos faktais, ir įžvalgomis tiek apie Tarybų Sąjungą, tiek apie dabartinį gyvenimą bei ateities perspektyvas.