Aurimas Guoga: Kaip toliau plėtosis politinė kova

Autorius: Aurimas Guoga Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2021-12-01 15:14:00, skaitė 336, komentavo 2

Aurimas Guoga: Kaip toliau plėtosis politinė kova

Neabejoju, kad tik laiko klausimas kuomet leftistai bus visiškai nustumti nuo valdžios. Dabartinė opozicija turės galimybę jiems surengti platų teismą už masinį žmonių žudimą, Konstitucijos laužymą ir beprotišką šalies valdymą.

Bus kvaili jei to nepadarys. Be to, tuomet šalyje jau bus pilna žmonių, kurie turės nuo kuoktservator politikos mirusių giminaičių. Šie neleis reikalo šiaip sau palikti. Artimųjų kraujas šauksis keršto. Mirusieji persekios pišininkus. Pridėkime dar sugriautą ekonomiką, visa kaip nusiaubą ir nustekentą šalį. Neapykanta buvusiems manau bus beribė. Todėl tribunolas ne tik tikėtinas, bet ir sunkiai išvengiamas. Valdantiesiems pasiseks, jei išvengs linčo.

Aptarkime linčo perspektyvas. Taip padės suprasti kaip, kada ir kodėl grius kuoktservator- liberalal režimas. Šiuo metu atrodo menkai tikėtina, kad žmonės gali linčiuoti leftistus. Tačiau po kelerių metų ši perspektyva taps reali.

Kodėl? Norėdami atsikratyti leftistų nori nenori turėsime pasitelkti savo tamsiąją pusę. Štai artėja vaikų nuodijimo kampanija. Jiems negana to, kad pražudė tiek suaugusiųjų - reikia pribaigti ir vaikus. Nuo čia jau visai nebetoli kai žmonės nuodytojams ims gurinti nosis, padeginės jų automobilius ar net žudys.

Taip karas iš šaltojo pereis į karštąjį. Šiame etape nustebę pamatysime, kad leftistų galia - sutrūnijęs kelmas. Pakanka parodyti šiek tiek piktumo ir jie kaipmat susileidžia. Tos nuolatinės dozės, kaip puikiai žinome, sveikatos neprideda. Jėgų kovoti jie neturės - nei fizinių, nei dvasinių.

Be to, tuo metu kuoktservator jau bus praradę daugumą savo šalininkų (t.y. nuo šiandien likusių, nes daugumą šalininkų jie jau seniai prarado). Atsimetę buvę šalininkai bus patys pikčiausi - nepalyginamai piktesni nei dabartiniai nesusileidusieji. Čia suveiks neofito sindromas - kai žmogus pakeičia tikėjimą, maždaug dešimtmetį būna ypač aršus jį gindamas.

Kas paties kuoktservator režimą mums padės suprasti žvilgsnis į Holokausto pamokas (žiūrėkite kokios naudos gauni jei negarbini Škirpos ar Noreikos). Holokausto pradžioje žydai buvo paklusnūs ir taikūs - suvarė į getus palengva naikino. Ilgainiui žydai pradėjo atsišaudyti. Netrukus po to į nacius ėmė šaudyti visi iš visų pusių.

Tačiau tarp nacių ir kuoktservator yra du esminiai skirtumai. Naciai nebuvo bailiai ir menkystos. O dabartiniai susileis iš karto vos tik susidurs su platesniu piktumu. Antra - naciai nenaikino savų, kaip tai daro dabartiniai. Nėra sunku prognozuoti kuo baigsis konfliktas jeigu kuoktservator atsidėkoja savo gerbėjams juos marindami.

Taigi manau tik laiko klausimas kada pereisime į fizinio pasipriešinimo etapą, o nuo ten, drįstu prognozuoti, mūsų laukia greita atomazga. Greičiausiai ir vėl bus kaip per Holokaustą - pirmieji stos kautis žydai, o tada netruks užsiplieksti visi iš visų pusių.