Kazys Grabys: Panevėžio kapelionas išvadino žmones antivakseriais ir išvarė iš bažnyčios!

Autorius: Kazys Grabys Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2021-11-11 18:11:00, skaitė 451, komentavo 27

Kazys Grabys: Panevėžio kapelionas išvadino žmones antivakseriais ir išvarė iš bažnyčios!

Š.m. spalio 31d prieš šv. Mišias užėjus į Berčiūnų bažnyčios zakrastiją, suderinti Referendumo parašų rinkimą, kapeliono Virginijaus buvau apšauktas antivakseriu.

Kapelionas grąsinančiu tonu pareiškė, kad jokių antivakseriškų propagandų čia daugiau nebeleis. Man pranešus, kad atėjau visai kitu klausymu, po šv. mišių dėl Refrendumo parašų rinkimo, buvau nutrauktas ir ant manęs perpykusiu tonu pareiškė, kad nebūs daugiau čia ir jokių referendumų parašų rinkimų, o pamokslo metu jis perspės tikinčiuosius, kad niekur niekas nesirašinėtų ir parodęs pirštu į duris ant manęs išrėkė: ,,lauk iš čia“.

Nors norėjau atlikti Konstitucinę pareigą, tačiau kapeliono buvau pažemintas, paniekintas ir išvarytas iš bažnyčios bei iš šv. Mišių. Negaliu suvokti kodėl sveiki žmonės, net katalikai jau ir kunigų yra vadinami antivakseriai bei vejami lauk iš bažnyčios? Ar čia jau Lietuvos kariuomenės kapelionų ir jų vadų yra toks nusistatymas, ar čia tik Panevėžio kapeliono Virginijaus, neperseniausiai išgirto per LRT, įtūžio ant tikinčiųjų renkančių parašus dėl Referendumo kartelės sumažinimo pykčio išliejimas? Išauklėtas ir išugdytas savo giminės garbingų kunigų, kaip gausios ir senos katalikiškos šeimos atstovas nebesuprantu kas atsitiko su Katalikų bažnyčios kunigais, jeigu mums pradedama drausti naudotis LR Konstitucine teise ginti Tautos bei valstybės tiesą ir laisvę?

Nebesuvokiame kodėl net ir kunigai pradeda tikinčiuosius skirstyti į vakserius ir antivakserius bei prisidėti prie antikonstitucinės dabartinės valdžios prievartos?

Kazys Grabys Panevėžys 2021.11.02 d.