Kritinis mąstymas

Autorius: Lietuvos potriotas Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2021-11-03 17:32:00, skaitė 293, komentavo 0

Kritinis mąstymas

Pasaulis šiuo metu patiria labai didelį kritinio mąstymo trūkumą. To stokoja žmonės. Jis tiesiog išgyvendintas. Dingo...

Kas tai?

Kritinis mąstymas yra vienas iš svarbiausių įgūdžių atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Dabar žmonėms labiau nei bet kada reikia mokėti spręsti sudėtingas problemas, kritiškai vertinti aplinkybes, pasverti alternatyvias nuomones ir priimti apgalvotus, nuoseklius sprendimus.

Kritinio mąstymo pagrindą sudaro gebėjimas analizuoti. Analitinis mąstymas padeda lengviau susigaudyti įvairiose situacijose, o sintezės įgūdžiai padeda surasti įvairių reiškinių ryšius.

Kritinis mąstymas reiškia ne iš karto priimti informaciją, išanalizuoti informacijos šaltinį ir priimti sprendimą, ar informaciją labiau atitinka tiesą ir yra objektyvi, ar ji iš dalies atitinka tiesą, ar reikia surinkti papildomos informacijos, kad įsitikintume, ar tai tiesa, ar melas, ir ką su  ta informacija daryti toliau.

O kas akivaizdžiai pasimatė per pastaruosius dvejus metus? Dauguma žmonių seka ir mato kaip tiesą vienintelį šaltinį - šalių vyriausybes ir jiems paklausias tarnybas. Todėl nebeklausiam kas, kodėl, kaip, kur? Nes norim, kad mumis būtų pasirūpinta ir esam įtikėja kad mumis ir rūpinamasi? Šis laikmatis parodė, kad taip nėra jau ištisus šimtmečius...

Klausimai yra svarbiau visko! Užduokite juos visur, visiems ir kuo daugiau. Nustebsite, kokius atsakymus išgirsite. Tai padės jums susidaryti bendra situacijos vaizdą.

Bendras situacijos matymas yra jėga. 
Mokėjimas atskirti melą nuo tiesos yra jėga. 
Tiesos žinojimas yra ginklas. 
Nepaklusimas melui yra išgyvenimas.

Kritinio mąstymo neturintys, naivūs žmonės, linkę iš karto priimti informaciją kaip tiesą, ypač jei tai išgirsta per televizorių, radiją, iš politiko, daktaro, žymaus visuomenėje žmogaus. Kuomet nemokame užduoti klausimų, nebekyla jokių abejonių informacija. O jei dar ta informacija kalama daugelį metų?

Kodėl?

Kodėl taip nutiko? Matyt iš gero gyvenimo.. per gero gyvenimo? Nustojome rūpintis savimi, pasirūpinti savimi...

Kada?

Tai nutiko senai. Nuo tada, kai JIEMS kilo noras mumis pasirūpinti. Pasirūpino rūpestingai, užsitikrindami, kad mums būtų taip gerai ir taip aišku kas vyksta, kad nebekeltume klausimų. Tam pasitarnavo MEDIA, didieji TECH verslai, panaudotos manipuliatyvios PSY OP.

Tokiu būdų išgyvendintas iš žmonių kritinis mąstymas. Taip lengviau žmones valdyti. Žmonės tiki tuo kuo reikia ir daro tai ką reikia. Dabar vyksta būtent tai.

Bet...

THE GREAT AWAKENING (Didysis pabudimas) - tai vyksta labai sparčiai. Kas tai? Tai žmonių atsikvošėjimas iš sapno, iš melo, klausimų uždavinėjimas, pradėjimas atskirti melą ir tiesos vertinimas, situacijos analizė. Vyksta didelės apgavystės išaiškinimas. Labai šokiruojančiu būdu.

Reikėjo milžiniško sukrėtimo. Pavojaus finansams, sveikatai, statusui, gyvybei, kad žmonės prabustu. ...iš košmaro.

Kritinis mąstymas nemirė! 

Jis grįžta!

Šaltinis