Pagrindinė žmogaus teisė – laisvanoriška kastracija?

Autorius: Petras Gulbinskas Šaltinis: http://sauksmas.lt/pagrindine-... 2015-10-06 09:50:19, skaitė 2300, komentavo 0

Pagrindinė žmogaus teisė – laisvanoriška kastracija?

Dar ne šiandien, bet būtinai rytoj ir visiškai neišvengiamai. Tik liberalūs idiotai, praradę pagrindinį visų gyvų organizmų instinktą – savisaugos instinktą, gali svajoti apie „pabėgėlius“, „jų naudą“, „integracijas“, „atvirų sienų politiką“, „butų pabėgėliams nuomą“, „išmokas jų vaikams“ ir t.t. ir pan.

Pabėgėlių nereikia integruoti, jie grąžinami į namus, kai ten pasibaigia karo veiksmai. Tokios tarptautinės tesės įstatymų nuostatos pabėgėlių klausimu. Integruojami valstybei reikalingi žmonės: mokslininkai, gydytojai, inžinieriai, įžymūs menininkai, kompozitoriai. Taip daro JAV, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija. Ten integruojami tik reikalingi ir tik sveiki, kurie nebus našta visuomenei. Niekas iš protą ir savisaugą nepraradusių valstybių neintegruoja tų, kurie turi vienintelį žmogaus požymį – jo pavadinimą – Homo sapiens.

Jeigu Pasaulis gali kuo padėti Arabams ir Afrikiečiams tai padėti jiems išsikastruoti, kad jie nustotų daugintis triušių ir žiurkių tempais. Jų nereikia dirbtinai veisti nei Lietuvoje, nei kur kitur, jiems reikia padėti išspręsti gimstamumo klausimą namuose, jų gimtinėje Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose.

Nuo 1900 iki 2000 metų musulmonų Pasaulyje padaugėjo nuo 150 iki 1200 milijonų, t. y. 800%!

Pagal Gelapo instituto duomenis iki 2050 metų 950 milijonų žmonių iš Afrikos ir arabų valstybių ryošiasi persikraustyti į Europą! Iki to laiko gyventojų Afrikoje padaugės nuo 1,2 milijardo iki 2,4 milijardo. Iki 2040 metų beveik pusė Žemės gyventojų gyvens Afrikoje.

Būdami kitur šie žmonės atneša tiktai finansinius nuostolius, nusikalstamumą ir ligas.

Vidutinė vieno pabėgėlio išlaikymo kaina Vokietijos biudžetui sudaro vidutiniškai 12-13 tūkstančius eurų. Dar brangiau kainuoja išlaikymas nepilnamečių pabėgėlių, maždaug 40-60 tūkstančių eurų metams.

Pagal ekspertų skaičiavimus, atvykę šiais metais pabėgėliai, kainuos Vokietijos mokesčių mokėtojams 10 milijardų eurų viršijančią sumą. Garbinga pareiga apmokėti šį banketą patikėta vietos savivaldybėms ir tai vyksta tuo metu, kai pagal Ernst & Young skaičiavimus, kas trečia savivaldybė yra priešbankrotinėje būklėje ir nesugeba aptarnauti nuosavos infrastruktūros.

Šie 10 milijardų – tiktai trumpalaikiai nuostoliai, kuriuos teks apmokėti pačioje artimiausioje ateityje.

2014 metais Bertelsmano fondas paskelbė migracijos ekonominių efektų tyrimus ir padarė išvadą, kad, įskaičiavus visus nuostolius ir migrantų sukurtą pridedamąją vertę, gaunamas 1800 eurų per metus deficitas. Tai yra, vidutiniškai kiekvienas migrantas per metus suvartoja už 1800 eurų gėrybių daugiau negu sukuria, kad visuomenei susidaro papildomi 79 tūkstančių eurų nuostoliai per jo gyvenimą.

„Taip jau žmogui lemta – klysti ligi pat mirties. Vienas ponas, pavyzdžiui, rado naktį pusiau sušalusį pasiutusį šunį, parsinešė jį namo ir įkišo žmonai po patalu. Šuo atšilo ir atsigavo, apriejo visą šeimą, o mažiausiąjį lopšelyje sudraskė ir suėdė“, – paskojo Šveikas teismo gydytojui, kai jį tikrino ar neserga idiotizmu.

Daug pas mus už pinigus sysiojančių pavilionienių ir šiaip visokių apsisnarglėjusių nuo atjautos idiotų, net nesuvokiančių per savo ligotą mielaširdystę, kokius pasiutusius šunis sau po kaldra kišame ir ką darysime, kai šie atšylę ims kandžiotis?

„Tai ne pabėgėliai, tai kareiviai, kurie ateina mūsų užkariauti“, „jų bus 150 milijonų“ – pasakė neišprotėjęs Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.

Minios jaunų ir tvirtų vyrų televizijos ekranuose. Tai į Vokietija vyksta pabėgėliai? Ar pasiutę nuo ortodoksalaus islamo „šunys“?

Kai kurie iš „pabėgėlių“ pamiršo išvalyti savo Feisbukus ir paaiškėjo, kad tai teroristai.

Jų milijonai. Namuose liko jų šeimos, jie jas neva išsikvies vėliau, kada įsitvirtins. Bet jei jie myli savo tėvynę, kaip tikina, kodėl nekovoja? Nuo karo gimtinėje – nebėgama. Amerikiečiai apginklavo ligi dantų 45 tūkstančius siriečių, o iš jų liko tiktai 5 tūkstančiai, kiti pardavė ginklus teroristams ir pabėgo į Europą. Prasidėjus Rusijos bombardavimus į Europa kasdien dezertiruoja šimtai teroristų ir bėga į Europą.

Europa gera, ji po savo antklode priima visus pasiutusius šunis iš viso pasaulio. Keisti šitie „pabėgėliai“. Po Europą jie važinėja taksi, žaidžia azartinius žaidimus lošimų namuose, pas visus geriausi telefonai, kurie kainuoja per 600 eurų, firminiai drabužiai. O ko stebėtis. Jie turėjo po keliolika ar po keliasdešimt tūkstančių eurų, kad atvykti į ES ir tapti „pabėgėliais“, pakeliui išmetus dokumentus. Tikri pabėgėliai sėdi pabėgėlių stovyklose, vargsta. Arabai pasakoja, kad „pabėgėliai“ sirai, yra keturių kategorijų. Turtingi, kurie pardavė turtą ir vyksta į Europą komfortiškai, už kelias dešimtis tūkstančių eurų, plešikai, apiplėšę kaimynus ir užgrobę jų turtą, teroristai ir jų šeimų nariai, ir tikri pabėgėliai, apvogti ir apiplėšti, neturtingiI – šie lieka tūnoti stovyklose Sirijoje, Libane, Jordanijoje, Turkijoje, Irake.

Prieš tris metus Angela Merkel Europai viešai aiškino, kad multikulturalizmo politika bankrutavo, ji neveikia. Dabar viskas atvirkščiai. Gal Vokietijai reikia įsileisti dar keliasdešimt milijonų ateivių, kad multikultūralizmo politika imtų veikti, ar Vokietijos kanclerė tiesiog serga šizofreniją?

Štai ką ji kalbėjo prieš kelis metus:

Šiuo metu Europa jau turi 1,5 milijono bėglių ir tai tik pirmasis ešelonas. Jie ateityje gaus teisę susijungti su šeima, o šeimos jų didelės ir išsigimimas Europos į arabų kalifatą įvyks per labai trumpą laiką.

Vienintelis kelias, kaip turėtų būti naudojamas sprendžiama pabėgėlių problema yra tas, kuris taikomas Izraelyje.

Žydai kviečia migrantus pasišalinti iš šalies „Saugiu ir respektabiliu būdu“. Ankstesni „savanoriško išvykimo“ bandymai sukėlė kritikos ugnį, kadangi daugumai jų šalyse, neva, grėsė pavojus. Šį kartą deportacija turi „principinius skirtumus“, nes pirmųjų kelių mėnesių bėgyje Izraelis „seks, kad Afrikoje juos teisingai gydytų“.

Žydai pavyko susitarti su Afrikos valstybėmis, kurios už pinigus priims migrantus, anksčiau atvykusius į Izraelį. Nuo 2014 metų pradžios, beveik 1500 prieglobsčio ieškančių pabėgėlių buvo išvežti į trečiąsias šalis, o papildomai 7000 negrų buvo išsiųsta į jų kilmės šalis. Pagal įvairius duomenis bus deportuota 50 000 pabėgėlių iš Afrikos. Kiekvienam iš jų bus duota 30 dienų priimti sprendimui pasirinkti vieną iš dviejų Afrikos valstybių, sutinkančių priimti pabėgėlius po $3500 už „pabėgėlį“.

Izraelio migracijos tarnybos, tvirtina, kad nėra įstatymo, draudžiančio Izraeliui deportuoti prieglobsčio prašytojus iš Eritrėjos ir Sudano į trečiąsias šalis, kur jų gyvybėms niekas negresia.

Kad kastravimas gali būti taikomas, kaip priemonė riboti jų gimstamumui, jokia fantastika. Apie tai tapo žinoma prieš kelis metus.

1980 metais buvo nutarta repatrijuoti į Izraelį 100 000 Etiopijos juodaodžių žydų. Gyvenimo realijos, tačiau, parodė, kad ši etninė grupė nesugeba integruotis į Izraelio visuomenę, nenori dirbti, gyvena iš pašalpų ir labai sparčiai dauginasi, t. y. niekuo nesiskiria nuo kitų afrikiečių.

Izraelis pripažino, kad sterilizavo šiuos Etiopijos žydus be jų sutikimo. Jiems buvo duodami, neva, „vitaminai“, jie vakcinuojami. Šiuo metu juodaodžių žydų perkėlimas į Izraelį nutrauktas ir aiškinama, kad juodaodžiai žydai genetiškai neturi nieko bendro su kitais Izraelio žydais.

Kol kas priverstinės imigrantų kastracijos galimybė tolerantiškai, t. y. praradusiai savisaugos instinktą visuomenei yra nepriimtina, bet tai neilgam: kiekvienam užkratui visuomenės organizmas privalės pasigaminti antikūną, priešnuodį, kitaip bus sunaikintas.

Migrantų išvežimo į trečiąsias šalis, kur jų gyvybei niekas negresia, praktika, manau, bus įdiegta labai greitai.

Šauksmas

---
LDiena.lt: nekvailinant savęs maltusianistinėmis autoriaus replikomiss apie "neteisingai besidauginančius" negrus ir arabus, apie esmines globalaus projekto "pabėgėlių krizė" priežastis skaitykite VSK iniciatyvinės grupės Lietuvoje straipsnį "Migracijos krizė Europoje – „Bolivaras dviejų nepaneš“?"