VISI Į MITINGĄ SPALIO 16-ą 12:00 val. Katedros aikštėje! Tik vieninga Tauta sustabdys ANTILIETUVIŠKĄ chuntą!

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: https://youtu.be/Ozd4XPO87T4... 2021-10-14 16:52:00, skaitė 493, komentavo 16

VISI Į MITINGĄ SPALIO 16-ą 12:00 val. Katedros aikštėje! Tik vieninga Tauta sustabdys ANTILIETUVIŠKĄ chuntą!

Kviečiu visus prisijungti prie mokytojos Astros Genovaitės Astrauskaitės skelbiamo mitingo Spalio 16-ą dieną 12:00, Vilniuje Katedros aikštėje:

https://youtu.be/Ozd4XPO87T4

Astra Genovaitė Astrauskaitė:

Renkamės spalio 16 d. šeštadienį, 12:00 val. Katedros aikštėje protestui prieš I. Šimonytės vyriausybės PSO, ES, Kl. Švabo pasaulinės, nurodymais grįstos, represinės politikos Lietuvoje vykdymą: represiniais įstatymais žlugdomą Lietuvoje sveikatos priežiūros sistemą, uždaromas rajonines ligonines.

Protestuosim prieš neatšaukiamą, nesibaigiantį karantiną, įvestą nepaprastąją padėtį, kai daug pasaulio valstybių net neįvedė tokių priemonių, o jau dabar atsisako rimtus sveikatos sutrikdymus ar net mirtis sukeliančių skiepų, kurie, išaiškėjo, neapsaugo nuo koroninių virusinių susirgimų.

Nekompetetinga Lietuvos vyriausybė visgi ir toliau siekia prievarta žmones paskiepyti bandomaisiais, genoinžineriniais vaistais; vykdo sveikų, nesutinkančių dalyvauti bandymuose žmonių segregavimą GP (galimybių pasais); prievartinį reikalavimą nedalyvaujantiems bandymuose sveikiems studentams, dirbantiems žmonėms už savo pinigus testuotis arba atsisakyti studijų, darbo; siekia atlikti tirpalų bandymus su nepilnamečiais vaikais. Tai - nusikaltimai, pažeidžiantys LR Konstituciją.

Taip pat pasisakome prieš vienašališkus nutarimus, be visuomenės pritarimo, įkurti Kl. Švabo (vykdančio „Covid19. Great Reset“ pasaulinį planą) PEF atstovybę Lietuvoje, pasisakome prieš ketinimus pirmiems ES pajungti neištirtą sveikatos poveikiui 5G ryšį Lietuvoje, kai visiškai pakanka dabartinio 4G ryšio.

Kodėl visa tai vykdoma, kokie valdančiųjų tikslai, kokie gauti nurodymai? Žmonių sekimui, informaciniam, komunistiniam socialinių balų konclageriui įkurti?

Kodėl nekalbama su visuomene, nesitariama, o tik represiniais nutarimais, įstatymais nuleidžiama žmonėms ant galvų?

Tokia vyriausybės veikla labai supriešino, suskaldė Lietuvos žmones, paskatino nusivylimą, nedarbą, savižudybes. Paskatino migraciją į kitas ES valstybes, kur nevykdomos represijos prieš gyventojus.

Nuoroda į skelbimą "Feisbuke" https://www.facebook.com/events/3107741786114008/