Japonijos premjeras: „Nesame nusiteikę priimti pabėgėlius, pirmiausia – japonai“

Autorius: Kūlgrinda.lt Šaltinis: http://kulgrinda.lt/854/japoni... 2015-10-05 09:09:03, skaitė 2863, komentavo 1

Japonijos premjeras: „Nesame nusiteikę priimti pabėgėlius, pirmiausia – japonai“

Tokijas, spalio 1 d. – Japonijos Ministras pirmininkas Šinzo Abė Jungtinių Tautų asamblėjoje kalbėjo apie pabėgėlių masinį išvykimą iš Vidurio Rytų ir Afrikos.

Nors Abė užtikrino, kad jo šalis suteiks ekonominę pagalbą pabėgėliams ir padės stabilizuoti padėtį kilmės šalyse, jis pabrėžė, kad Japonija šiuo metu nėra nusiteikusi priimti jokių pabėgėlių. „Prieš priimant imigrantus arba pabėgėlius,“ pareiškė Japonijos Premjeras —„mes privalome imtis veiksmų užtikrinant paramą mūsų moterims ir seniems žmonėms ir turime pakelti mūsų gimstamumo procentą. Mes privalome dar daug ką padaryti savo žmonėms prieš priimant imigrantus.“


Šinzo Abė: „Pirmiausia – japonai.“

Premjeras pabrėžė, kad Japonijos prioritetas yra susidorojimas su vidaus iššūkiais. Reikia paskatinti BVP augimą iki pokarinio laikotarpio lygio ir tuo pačiu pagerinti socialinį saugumą, bei padidinti paramą šeimoms. Jis be to pasakė, kad Japonija įvykdys savo prievoles ryšium su pabėgėlių krize. Jo šalis įsipareigoja prisidėti prie pastangų gerinant sąlygas kilmės kraštuose, kad būtų pristabdytas masinis išvykimas.

Praeitais metais Japonija finansavo Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūrą, aukodama 181 milijoną JAV dol. ir tai nusileidžia tik JAV suteiktos paramos sumai. Šiais metais pagalbos suma bus daugiau nei patrigubinta ir peržengs 800 milijonų JAV dol. Bet Japonija sutiko pripažinti prieglaudą tiktai 11 asmenų iš 5 000 visų gautų prašymų.

Atsakydamas tiems, kurie teigia, kad imigracijos prieaugis leistų sustabdyti gyventojų skaičiaus mažėjimą (šiuo metu šalyje gyvena 126 milijonai), Abė pareiškė, kad priešingai, jo tikslas yra vidaus gimstamumo procento didinimas. Per ateinančius 50 metų planuojama stabilizuoti japonų gyventojų skaičių maždaug iki 100 milijonų.

Žurnalisto Cristiano Coccanari reportažo vertimas iš italų dienraščio “Il Primato Nazionale”, 2015 m. spalio 1 d.

Vertė Algis Avižienis

Vertėjo komentaras: Nors Japonijos gyventojų vidutinis amžius (46 metų) yra vienas iš seniausių pasaulyje, ši šalis lieka viena iš homogeniškiausių (98,5 proc. japonų kilmės) pagal etninę sudėtį. Premjero Abe žodžiai rodo, kad Japonija ir ateityje ketina išsaugoti savo etninį vientisumą. Pasirodo, kad ne visos ekonomiškai pažangios šalys sutinka, kad masinė imigracija yra stebuklinga priemonė keliant ekonominę gerovę.