Herkus Baranauskas-Deltuvis: Nemaitinkime šuns, kuris mums kanda

Autorius: Herkus Baranauskas-Deltuvis Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2021-10-12 14:24:00, skaitė 481, komentavo 1

Herkus Baranauskas-Deltuvis: Nemaitinkime šuns, kuris mums kanda

Penktadieninėje OpTV laidoje, be kitų temų apie pinigų taškymą klikos reikmėms, buvo paminėta, kad režimas moka pinigus "įtakotukams" (ar šiaip palankiems klikai soc. tinklų "rašytojams") už sulauktas reakcijas ir komentarus.

Ir moka tokias sumas, kurios doram publicistui ar kūrėjui-rašytojui kažką padoraus rašančiam lietuviškuose soc. tinkluose nė nesisapnavo.

Už tai, kad koks Jurkevičius ar Užukalnis, paminėjęs išganingąjį eleksyrą, skirtą pernykščio snarglio užkardymui, sulaukia kelių "laikų" ar komentarų (kelių vienetų, ne tūkstančių), klika jiems moka tūkstančius europinių rublių.

Už eleksyro (ir "nuostabiai tobulos politikos") reklamą (tiesiog paminėjimą) mokamos didžiulės sumos tiems, kurie už papildomą eurorublį pasiruošę ne tik pameluoti, bet turbūt ir savo needukuotą motiną atiduoti šakalų suplėšymui - juk evrikas nesmirdž.

Todėl mieli žmonės, nustokime maitinti užkalnius, savukynus (kuris kol buvau jo neužbaninęs man sakė - aš tavęs neblokuoju todėl, kad duodi man minčių... nors galėjo pridėti - nes tavo komentarai man šaibas neša) ir kitus kvietkevičius.

Jie ne tik turi indulgencijas, leidžiančias keiktis, tyčiotis iš mūsų ir raginti su mumis susidoroti, bet už tas patyčias dar ir gerai uždirba.
O mes, laikydami juos savo drauguose, ar tiesiog spaudydami "dizlaikus" bei komentuodami jų rašliavas, jiems uždirbame kapitalą.

Jei sunku sudalyvauti mitinguose, nėra iš ko paremti LŠS ar Gustuko Picerijos (Petys už laisvę), tai nustoti komentuoti užkalnius, savukynus ir kitus PIŠo trolius juk galima?

Jei visi tie, kuriuos keikia, iš kurių tyčiojasi ir linki getų ar net mirties užblokuotume užkalnius, savukynus ir kitus ramanauskus, kirstume per tai, ką jie labai myli - per jų pajamas.

Nespauskime jokių emotikonų po Lrytais, LRT, delfiais. Nesidalinkime jų straipsniais (galima gi dėti "skrynšotus"), nekomentuokime po jais FB.

Nemaitinkime pasiutusių šunų, kurie mus kandžioja.