Kaip veikia propaganda arba kodėl už viską atsakinga valstybė

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/kaip-veikia... 2015-10-05 07:53:17, skaitė 2369, komentavo 0

Kaip veikia propaganda arba kodėl už viską atsakinga valstybė

Už viską, kas vyksta visuomenėje atsako būtent valstybė. Ir jos medijos. Ir už visuomenės susiskaldymą, ir už šaltuosius pilietinius karus, ir už visa kita.

Paaiškinsiu:

Propaganda veikia tik ten ir tik tada, kai ji finansuojama.

Propagandos vertikalė susiformuoja į štai tokią grandinėlę.

Informacinių kanalų ir medijų struktūrų vadovai gauna reikalingą finansavimą mainais į tai, kad propaguoja atitinkamą ideologiją vieno ar kito materialių gėrybių paskirstytojo naudai.

Būtent šie žmonės kuria atsakomybės piramidę, kur ištisos struktūros pradeda dirbti konkretiems tikslams siekti. Ir atsisakymas tai daryti reikš darbo vietos, finansavimo ir kitų gėrybių praradimą.

O paskui aplink propagandos piramidę susiformuoja dar didesnė įtraukimo piramidė. Liaudyje tai vadinama valdžios ėdžiomis, prie kurių prieiti gali tik tas, kuris palaiko propagandos piramidę.

Bėgant laikui dalis visuomenės prisiklijuoja prie propagandos piramidės, prie ėdžių piramidės ir patenka į uždarą ratą. Ištrūkimas iš jo reikš finansinės ar resursinės gerovės praradimą, o pasilikimas rate veda į visuomenės poliarizaciją ir didina susiskaldymo riziką. Atsiranda ištisa klasė žmonių, kurie gyvena alternatyvioje propagandinėje realybėje, tartum paralelinėje valstybėje.

Būtent propaganda atsakinga už viską, kas vyko ir vyksta su visuomene – už švietimo, kultūros degradaciją, už vienokių ar kitokių ideologinių nuostatų įsigalėjimą.

Būtent propaganda iš pradžių sunaikino Bažnyčią ir tikėjimą, o paskui ėmė per prievartą tai propaguoti, sugriaudama harmoniją.

Būtent propaganda suteikė mokslui ir kultūrai pirmaeilį prioritetą, sukūrė didžią supervalstybę, o paskui pati ją ir sugriovė, sukurdama verteivų, pseudoliberalių niekšelių, laukinio kapitalizmo ir glamūriško homoseksualizmo kultą.

Tai dar labiau skaldo visuomenę.

Būtent propaganda įsiūbavo visuomenės valtį, keisdama kaip pirštines įvairias ideologijas ir skiepydama žmonėms absoliučiai svetimus jų vidinei kultūrai prioritetus.

Ir tai vyko visame pasaulyje, praktiškai be išimčių. Kai kur tai vyko šimtmečius, kai kur – periodiškai.

Dabar mes gavome hibridus ir mutantus, pasirengusius sunaikinti ir save ir visą planetą kovoje už visą tą krūvą brendų ir etikečių.

Žmonės užauga kvailais ne todėl, kad patys to norėjo, o todėl, kad to panoro tie, kurie sumaniai valdo sukurta minia. Ir daro tai šimtmečius.

Dėl to pagrindinė atsakomybė už visus įvykius šalyje ir pasaulyje tenka ne prezidentams ir netgi ne oligarchams ar stambiems verslo rykliams.

Svarbiausia atsakomybė tenka vietiniams Gebelsams.

O propaguoja jie ką tik nori – nuo rasinės neapykantos iki homopropagandos.

Dėl to jei teks kažką pakarti, kad išgelbėtume pasaulį, tai pradėti reikia nuo žiniasklaidos kanalų redaktorių. Būtent jie – raktai į ėdžias, kurios priklauso ne tautai ir kurių, deja, visiems nepakanka.

Ir viskas, ką matome aplink save informacinėje erdvėje – tai peštynės dėl tų ėdžių.

Propagandos problema slypi ne tame, kad ji užšiukšlina smegenis ar pakeičia žmogų, paverčia jį zombiu ir t.t. ne. Žmonės – ne tokie jau kvaili. Ir supranta, kas ir kaip.

Propagandos problema slypi tame, kad ji prikausto prie ėdžių ir verčia žmones atrodyti zombiais ar apsimesti, kad jie tokie.

Pasaulis patyrė tai ne vieną kartą. Praktiškai reguliariai. Praeis kažkiek laiko ir eilinis režisierius susuks filmą apie mūsų nelengvus laikus ir ims šlovinti naują valdovą, netgi jeigu juo taps tasai, kurio šiandien visi neapkenčia.

Ir bus naujos priesaikos, nauji ordinai, naujas demaskavimų srautas.

Ir ratas suksis toliau.

www