Kunigai tamsybininkai

Autorius: Vladimiras Troščenka Šaltinis: https://esavicius.blogspot.com... 2021-10-05 15:26:00, skaitė 657, komentavo 17

Kunigai tamsybininkai

Internete platinamas vienas labai įdomus straipsnis, siūlau susipažinti:

Vienas universiteto profesorius labai mėgo pašiepti dvasininkus. Jo manymu, kunigai esą mokslo, meno ir pažangos stabdžiai. Studentų tarpe buvo vienas jaunas, gabus vyras nesutinkąs su jo nuomone. Kartą jis atėjo pas profesorių ir paprašė kai ką jam paaiškinti ir išsklaidyti jo mokslines abejones. Profesorius mielai sutiko.

- Pirmiausia aš norėčiau sužinoti, kas išsaugojo senuosius klasikų raštus, kad jie, užplūdus barbarams, nepražuvo?

- Tai seniai žinomas dalykas - atsakė profesorius - vienuoliai užsidarę vienuolynuose perrašinėjo senuosius klasikus, ir tokiu būdu juos išsaugojo mūsų laikams.

- Žiūrėk man, vienuoliai!

- Taip, pirmiausia benediktinai.

- Vienuoliai ir kunigai? Jie mums senuosius raštus išgelbėjo. Tai turėjo būti labai varginantis darbas. Nuo dulkių, kurios bibliotekose dengė tas knygas, ne vienas turėjo susirgti džiova. Kokie savotiški tie vienuoliai, kurie rado malonumą nurašinėti Liriją, Cezarį, Lievoną, Vergilijų, Ovidijų ir kitus. Inicialų raidės tai tikri meno darbai. Atrodo, kad be dvasininkų mes neturėtume nei Kolumbo, nei Vasko de Gama. Vienuolis yra Mauri, kuris 1450 m. sudarė garsųjį žemėlapį, kuriuo pasinaudodamas Kolumbas atliko tą didžiąją kelionę. Be to, aš kažkur skaičiau, kad vienas popiežius vietoj nepatogių romėnų skaičių į aritmetiką įvedė arabiškus.

- Taip - prisipažino profesorius - tai padarė popiežius Silvestras II - sis.

Studentas tęsė toliau:

- Girdėjau, kad teleskopas su mikroskopu išrasti kunigo. Tai turbūt netiesa? Ar gali būti kunigai tokie išmintingi?

- Faktai nepaneigiami - atsakė profesorius. Šitie prietaisai buvo išrasti pranciškono Roger Bacon. Tik reikia pastebėti, kad jis buvo modernus vienuolis, neapsiribojęs viduramžių vienuolio abitu.

- Kada gyveno Roger Bacon? - klausė studentas. - Jis mirė atrodo 1292m. Nejau ir tais laikais jau buvo modernių kunigų? Be to, ar tiesa, profesoriau, kad pirmasis skelbiąs, jog ne saulė sukasi, o žemė aplink ją, buvo ne Galilėjus?

- Žinoma, kad ne. Tai Kopernikas.

- Taigi vėl dvasiškis. Be to, dar tvirtinama, kad šis dvasiškis jau buvo ne pirmas. Jau prieš šimtą metų, Regensburgo vyskupas Regiomontanus aptarė saulės sistemą. Dar truputį kantrybės profesoriau. Kodėl laikotarpį, kuriame klestėjo mokslas, menas ir literatūra, vadiname aukso amžiumi (popiežiaus Leono X-ojo)? Todėl, kad Leonas X-asis buvo ypatingas mokslininkas, menininkų ir rašytojų globėjas. Ir tai Katalikų bažnyčios galva? Aš atėjau išsklaidyti savo abejones. Aš negaliu laikyti kunigų atsilikėliais, pilnai neišsiaiškinęs. Ar aš galiu tęsti klausimus? Ar tiesa, kad pirmasis liaudies mokyklas pradėjo steigti Jonas de la Salle?

- Taip, prancūzas de la Salle (Salutis).

- Kunigas? Šventasis?

- Taip, kunigas ir šventasis...

- Ir kad Pedro de Fonte pasirūpino kurčnebyliais, o po jo - kunigas Karolis Mykolas Epee?

- Teisingai - atsakė profesorius.

- Keista. Ar dar negana, kad vienuolis Bertoldas Schvarz išrado paraką, brolis Gridonas d.Aserro muzikines gamas, bavazen brolis Tagore tapybą ant stiklo, jėzuitas Secolio -spektro analizę?

- Mano mielas drauge, jūs atėjot manęs erzinti...

- Jokiu būdu, profesoriau, tik man atrodo, kad žaibolaidį 1754m. išrado ne Franklinas, bet Prokopas Divich, vienuolis. Tai pažymėta Kiurscheno žodyne.

- Jūsų išsilavinimas nuostabus!

- A, išsilavinimas? Didžiausias šimtmečio mokslininkas buvo iškalbingasis kardinolas Mezofandi. Jis mokėjo 72 kalbas, tačiau tai jam netrukdė būti atsilikusiu žmogumi. Ir dar. Labiausiai atsilikęs žmogus buvo kardinolas Angelo Mai, italas, didžiausias 19-jo šimtmečio mokslininkas, kalbininkas, kuris išaiškino pilimpsesto (rankraščių ant pergamento) paslaptis.

- Gerai, gerai, jaunuoli....

- Kur jūs eisite iš čia išėjęs? Kur, kokia kryptimi? Tai aš turiu pasiteirauti pas Flavio Gioja, kuris apie 1300m. Išrado kompasą. Tačiau jis buvo dvasiškis. Dar tenka paminėti, kad gaisro siurblys pirmiausia buvo pagamintas kunigų cistersų. Paryžiaus kapucinai iki 17 am. sudarė miesto gaisrininkų komandą. Lėktuvo išradėjas, sukonstravęs lėktuvą 60 metų prieš Mongolfieri, buvo vienuolis Bertoldas Gusmas, kuris 1720 metais viso portugalų karaliaus dvaro akivaizdoe pakilo į orą savo sukonstruotu lėktuvu. Profesoriau, nusivalykite savo akinius. Akiniai taip pat yra vienuolio domininkono Aleksandro Spina išradimas. Jūs žiūrėjote į laikrodį, jūs skubate? Laikrodis taip pat kunigo rankų darbas. Pirmąjį laikrodį sukonstravo Casiodorus ir Gesbertas, o vėliau patobulino Silvestras II. Aš jus varginu? Jau einu. Gatvėse jau dega dujinės lempos, jums, be abejo, žinoma, kad dujas atrado jėzuitai, šitie tamsos apaštalai. Anglijoje, Stonyhorste 1794 m. pirmą kartą buvo panaudota dujų šviesa. Jėzuitų vyresnysis Dusn 1815 m. Prestene įkūrė pirmąjį dujų fabriką. O jūs, profesoriau, turite dviratį? Šitą mechanizmą pirmasis sukonstravo kunigas Puenton. Labanakt profesoriau! Naktis yra kitur, ne kunigų pusėje! Ne dvasininkai yra tamsos skleidėjai, priešingai - jie mielai įžiebia šviesą! Mokslo priešai yra profesoriai, maną, kad skleidžiant pažangą, pakanka griauti Vatikaną!

Kodėl dvasininkija yra nuolat puolama? Atsakymas paprastas: vapsvos puola rinktinius vaisius.

P.s. Puikus straipsnis. Nuo savęs pridėsiu:

Kol mokslas buvo Bažnyčios globoje, jis kūrė, kai tik mokslas tapo savitikslis, jis tapo kvailių ir melagių stabmeldžių kultu, neturinčiu jokios vertės.