Nikolas Maduro: kapitalizmas yra pasaulinės nelygybės priežastis!

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://revoliucija.org/2015/09... 2015-10-01 08:37:47, skaitė 2399, komentavo 0

Nikolas Maduro: kapitalizmas yra pasaulinės nelygybės priežastis!

Kol Rugsėjo 27 d. Jungtinių Tautų (JT) 70-ajame suvažiavime kalbėję įvairių valstybių atstovai, jei ir sąžiningai kalbėdavo apie esamas pasaulio problemas, dažniausiai įvardydavo tiktai jų pasėkmes bei simptomus, Venesuelos Prezidentas socialistas Nicolas Maduro įvardijo pagrindinę visų šiandienos blogybių priežastį – buržuazinę sistemą, kapitalizmą.

JT formaliai yra iškėlusios pasaulinio masto ekonominius tikslus, kurie esą turėtų pagerinti bendrą padėtį, sumažinti esamą prarają tarp skurdžių ir turtuolių; N. Maduro ryšium su tuo pabrėžė elementarią tiesą, kad kapitalizmo sąlygomis likviduoti skurdo ir išnaudojimo – neįmanoma.

Tokia yra šios santvarkos prigimtis: didžiuliai turtai sukraunami tik svetimos darbo jėgos išnaudojimo pagrindu, kas leidžia suprasti, kad didžiausi milijonieriai negalėtų egzistuoti, nesukeldami kitų žmonių skurdo. Kapitalizme tai – objektyvus ekonominis faktas, kurį neigti tegali tik idiotai arba demagogai.

N. Maduro taip pat pabrėžė ir tai, kad Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir Pasaulio bankas (PB), kaip stambaus transnacionalinio finansinio kapitalo struktūros, faktiškai diktuoja sąlygas atskiroms nacionalinėms valstybėms, tuo būtų joms primesdamos stambiųjų kapitalistų ir bankininkų valią. Tad ekonominis išnaudojimas eina ranka rankon su tautų teisių ir savarankiškumo trypimu.

„TVF ir PB daro neįmanomą šių tikslų, kuriuos sau iškėlėme iki 2030-ųjų metų, įgyvendinimą. Mes turime visiškai pakeisti šias neoliberalines sistemas, kurioms atstovauja TVF ir PB“ – teigė N. Maduro.

Tuo tačiu N. Maduro atidavė deramą pagarbą savo pirmtakui, Hugui Čavezui, kurio pradėta Bolivarinė revoliucija Venesueloje sukūrė teigiamą precedentą Lotynų Amerikos šalims kautis prieš JAV imperializmą, už realios nepriklausomybės atstatymą ir socialinį teisingumą. Šito rezultatai, kaip pabrėžia N. Maduro, šiandien jau ryškiai matosi.

„Jei norime įveikti skurdą, turime perduoti valdžią liaudžiai“, – teigia N. Maduro.

Tik darbo žmonių valdžia galinti pakeisti esamą sistemą, pasiekti tikrą nepriklausomybę tautoms ir sukurti teisingesnį gyvenimą. Dirbantiesiems neperėmus valdymo, jokios teigiamos permainos iš esmės neįmanomos, tokia N. Maduro išvada. 

N. Maduro iš tiesų šnekėjo labai teisingai, bet vis dėlto reikėtų kai ką pridurti: šiandien mes gyvename kapitalistiniame pasaulyje; socialistinio bloko nebėra jau daugiau kaip 20 metų, tad bet koks pozityvių siekių šioje srityje įgyvendinimas įmanomas tik konkrečiose šalyse įvykstant socialinėms revoliucijoms, t. y. nuverčiant kapitalistinę santvarką ir kuriant socializmą, nes be kovos pasaulį valdantys buržujai, oligarchai ir bankininkai, nenusileis.