Peticija „Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis“

Autorius: Kristoferis Voiška Šaltinis: https://www.ekspertai.eu/petic... 2021-06-19 21:02:00, skaitė 617, komentavo 0

Peticija „Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis“

Kurpti Algirdo Paleckio (dešinėje) šnipų tinklo bylą priskirta prokurorei Vilmai Vidugirienei (kairėje).

Kreipiuosi į visus Lietuvos piliečius, prašydamas Jūsų visų pasirašyti peticiją „Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis“.

Puikiai suprantu, kad daugeliui mūsų skaitytojų tiek A. Paleckio byla, tiek asmuo bus puikiai žinomi dalykai, bet kartu Lietuvoje yra tikrai nemažai žmonių, kurie apie tai nieko arba beveik nieko nežino. Ir todėl, apsidrausdamas, paaiškinsiu bylos istoriją jiems.

Taigi – Algirdas Paleckis yra kairiųjų pažiūrų politikas, jau daugelį metų esantis opizicijoje prieš Lietuvoje įsiviešpatavusį Landsbergių klaną. Bet ypatingą pastarojo nemalonę jis pelnė už tai, kad ir aštriai kritikavo esamą šalies socialinę-politinę sistemą, ir, be to, domėjosi 1991-01-13 įvykiais. Ir todėl ne kartą buvo teistas už savo pažiūras bei veiklą – tiek dėl 2009-01-16 protesto prie Seimo, tiek dėl minėtosios Sausio 13-osios temos. Tačiau mus dabar dominančios bylos istorija prasideda būtent 2016 m., kai A. Paleckis dalyvavo Seimo rinkimuose Naujosios Vilnios vienmandatėje apygardoje, kur per plauką nepateko į Seimą. Ir nors vadinamajai „Žmonių partijai“, tada pradėjus tikrų tikriausią šmeižto prieš A. Paleckį kampaniją bei mobilizavus visas savo pajėgas, pavyko užkirsti jam kelią į parlamentą, vis tiktai tuo pasitenkinta nebuvo…

Jau tada, kaip matyti iš šiandien viešai prieinamų dokumentų, VSD kreipėsi į prokurorus, reikalaudamas, kad pastarieji “imtųsi sankcijų” prieš A. Paleckį, kadangi šis ne tiktai „skleidžiąs prorusišką ideologiją“ (nors nei tokios „ideologijos“ apibrėžties, nei jos kriminalizavimo, LR įstatymuose nėra), bet dargi tai darąs, eidamas į rinkimus… Kitaip tariant, VSD į prokurorus kreipėsi tokia štai logika: mes jums duodame žmogų, o jūs jau, mielieji, malonėkite rasti reikiamą straipsnį…

Taip ir buvo padaryta: jau 2018 m. rudenį A. Paleckis buvo suimtas kaip tariamas „Rusijos šnipų tinklo“ vadovas. Pradžioje tylėta, bet po tam tikro intarpo, tų pačių metų gruodžio mėn., spaudos konferencija į visuomenę kreipėsi tuomečiai VSD, Generalinės prokuratūros bei policijos vadovai, paskelbdami apie, atseit, susekę “šnipų tinklą”, kuriam vadovavęs A. Paleckis… Teigta, kad tereikia šiek tiek palaukti ir jau visai netrukus išaiškėsiantys ir kiti „šnipai“, ir visos kitos svarbios aplinkybės…

Bet kaip gi buvo iš tikrųjų? O taipgi, kad pasakojimas apie „šnipų tinklą“ subliuško iš karto: nežiūrint daugybės kratų skirtingų A. Paleckio draugų bei pažįstamų namuose, nei vieno kito „šnipo“ neatsirado… Tuo tarpu A. Paleckis laikytas kalėjime 17 mėnesių dar iki teismo pradžios.. Ir per visą tą laiką vyko „tyrimas“... Jo metu, pati bylą nagrinėjusi policijos tyrėja-tardytoja pripažino, kad nusikaltimo sudėties nerasta. Tačiau prokurorų šitai netenkino. Jie iš paskutiniųjų kurpė „šnipinėjimo“ bylą… Į pagalbą – kaip, beje, vienintelis „įrodymas“ – pasitelkti Deimanto Bertausko, asmens, pagauto už vaikų pornografijos laikymą, parodymai… Pastarajam buvo duota aiškiai suprasti, kad, jei duos „teisingus“ (t. y., prokurorams reikiamus) parodymus, tai už pedofiliją atsakyti jam neteks… Byloje, kiek tai liečia A. Paleckio tariamus nusikaltimus, vyrauja frazės „nenustatyta“ arba „galimai“.

Ir šiai dienai, turime tokį rezultatą: prokurorai A. Paleckį siūlo įkalinti dar 9 metams, tuo tarpu D. Bertauską apskritai siūloma atleisti nuo bet kokios teisinės atsakomybės. Ir tai, žinant, kad iki šiol nei vienas tariamojo „šnipų tinklo“ atstovas įvardytas nebuvo. A. Paleckiui inkriminuojamas duomenų rinkimas apie Sausio bylą tyrusius Lietuvos prokurorus. Tačiau jokių duomenų, kokius jis būtų surinkęs, nei jam, nei teismui, nei visuomenei, prokuratūra nepateikė. A. Paleckis rašė knygą apie Sausio įvykius.

Tokiu atveju, „šnipinėjimu“ gali būti apkaltintas bet kas, kad ir studentas, rašąs kursinį darbą, kad ir moksleivis, ruošiąs projektinį darbą. Skamba absurdiškai, bet tokia yra prokuratūros logika, tyrinėjant „šnipų tinklą“...

Dėlei aiškumo, išsireikšiu aštriau: sakykime, kad aš Jus, gerbiamas skaitytojui, apkaltinsiu esant vagimi. Tačiau ne tik nesiteiksiu šio kaltinimo pagrįsti, bet – dar daugiau – netgi nenurodysiu, ką Jūs (tariamai) būsite pavogęs. Štai ir visa esmė.

Štai todėl ir parengėme šią peticiją, ja reikalaudami prokurorų pagaliau nurodyti, ką gi „prišnipinėjo“ Algirdas Paleckis? Tylėti objektyvaus pagrindo, beje, nėra, kadangi patys prokurorai pripažįsta, kad A. Paleckio byloje valstybinių paslapčių nesama. O vis dėlto tylima. Taipogi bijota viešų teismo posėdžių (kurių nuo pradžios A. Paleckis reikalavo, o prokurorai nenorėjo). Taigi, reikalaujame viešumo.

Šiame kontekste, privalu suprasti: šiandien prokurorai nori pasodinti A. Paleckį. Galbūt, rytoj norės pasodinti mane. O poryt jau Jus, gerbiamas skaitytojau. Ir kokiu pagrindu? Ogi iš piršto laužtu, išgalvotu. Nes, kartoju, konkretikos čia – jokios. Ir šiuo požiūriu nebesvarbu, būsite A. Paleckio, kaip politinio veikėjo, jo pažiūrų, jo idėjų, šalininkas ar priešininkas (aš, šių eilučių autorius, neslėpsiu, kad, būdamas kairiųjų pažiūrų, A. Paleckio pozicijas laikau sau artimomis). Čia kalba eina apie žmogaus teises, apie teisingumą ir, pagaliau, teisėtumą (t. y., įstatymų laikymąsi) Lietuvos Respublikoje. Nei daugiau, nei mažiau.

Ir todėl kreipiuosi į visus, absoliučiai visus geros valios Lietuvos piliečius, geros valios lietuvius, geros valios šalies gyventojus - tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų pažiūrų, be tautybės ar tikybos skirtumo: jei jums brangus teisingumas, pasirašykite šią peticiją!

Internetinį variantą rasite svetainėje peticijos.lt. Norint jį pasirašyti, reikia nurodyti savo elektroninį paštą. Tuomet į jį ateina peticijos.lt laiškas. Tą laišką reikia atsidaryti ir paspausti ant nuorodos. Tada parašas įsigalioja. Taip pat vyksta talka, renkant parašus popieriniame variante. Norinčius prisidėti, kviečiu susisiekti su manimi asmeniškai, arba per „Feisbuką“ (kur rasite mane pagal vardą, pavardę), arba el. pašto adresu kristoferis.voiska@gmail.com.

Per palyginti trumpą laiką, skaičiuojant tiek skaitmeninius, tiek popierinius parašus, peticiją pasirašė per 1500 mūsų bendrapiliečių. Kas rodo, kad tautai rūpi ši byla ir A. Paleckio likimas. Ir rūpi teisingumas mūsų šalyje, kadangi šis reikalas yra ne vien A. Paleckio, bet mūsų visų.

Neabejoju, kad daugybė žmonių Lietuvoje neleis prokuratūrai savivaliauti ir atidžiai stebės tolimesnę A. Paleckio bylos eigą.

Keli susiję:

Policijos generalinis komisaras L. Pernavas: šnipinėti galima ir viešai prieinamus dalykus, viešą informaciją

Signatarė N. Oželytė reikalauja išleisti į laisvę kalėjime pūdomą A. Paleckį, nes baiminasi Strasbūro teismo

Tyrė tyrė, nustatinėjo nustatinėjo ir... Interviu su Algirdu Paleckiu