TS-LGBT koalicija išsigando: Stambulo konvencijos svarstymą nukėlė į rudens sesiją

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/ts-l... 2021-03-04 18:54:00, skaitė 986, komentavo 6

TS-LGBT koalicija išsigando: Stambulo konvencijos svarstymą nukėlė į rudens sesiją

Visuomenės pasipriešinimas dėl Stambulo konvencijos peraugo į pilietinį judėjimą, kuris jau prakalbo ir apie valdžios „nuvertimą“. Valdantieji pamatė, kad visuomenė visiškai nėra pasiruošusi priimti Stambulo konvencijos ir nutarė šios svarstymą perkelti į rudens Seimo sesiją.

Lietuvoje žmonės sukilo ir susivienijo

Po karantino apribojimų panaikinimo planuojamas „Didysis šeimos gynimo maršas“, kuriame žada dalyvauti keli šimtai tūkstančių žmonių. Tokio žmonių pabudimo Lietuvos valdžia nėra mačiusi jau per 30 metų, todėl išsigando, kad šis judėjimas gali suorganizuoti ir referendumą, kuriame būtų reikalaujama paleisti Seimą ir organizuoti naujus rinkimus.

Likus kelioms dienoms iki pavasario sesijos, pirmininkė nusprendė, kad reikia skirti daugiau laiko Stambulo konvencijos svarstymo Seime pasiruošimui.

„Švies“ visuomenę

Manoma, kad dabartinė valdžia mes visas pajėgas ir bandys iki rudens suskaldyti besiformuojantį judėjimą, o tam bus pasitelkta sorošinė žiniasklaida. Pagal visą scenarijų, per tą laiką jie stengsis kuo daugiau žmonių „praplauti“ smegenis ir įtikinti, kad Stambulo konvencija yra būtina Lietuvai.

Neseniai savo rengtoje diskusijoje smurto prieš moteris tema, Viktorija Čmilytė-Nielsen patikino, kad Stambulo konvencija – vienas svarbiausių klausimų šioje kadencijoje. „Šis klausimas tikrai nebus nustumtas į šalį. Dabar aplinkybės yra labiau palankios, nei praėjusioje kadencijoje. Kalbėsime su visų politinių jėgų atstovais, nes tam, kad konvencija būtų ratifikuota, reikia plataus politinio palaikymo. Turbūt nė viena frakcija nekalbės vieningai, nes tai yra vertybinis klausimas. O tokiais klausimais, kaip žinoma, Seimo nariai ypač entuziastingai naudojasi laisvo mandato teise,- rašo Respublika.lt

Žmonės turi būti budrūs ir nepasiduoti propagandai

Žmonės privalo savarankiškai domėtis apie Stambulo konvencijos grėsmes ir gilintis į pačią jos esmę, o ne tikėti sorošinių ruporų skleidžiamomis „tiesomis“.

Paskutiniuoju metu apie Stambulo konvenciją teisinga linkme pradėjo šviesti bei ginti prigimtinės mūsų teises „Respublikos“ leidinių grupė ir kiti nesisteminiai portalai, tokie kaip ekspertai.eu, infa.lt, minfo.lt, ldiena.lt.

Esminės Stambulo konvencijos problemos

Stambulo konvencijoje yra labai rimtų problemų. Tokio dokumento pasirašyti tikrai negalima, nes jame yra neteisingai suprantama lytis ir lygybė, taip pat paneigtos pamatinės vertybės bei primetamos kitos neteisingos Stambulo konvencijos nuostatos. Be to, už nusižengimus neteisingoms nuostatoms gresia didelės baudos ir sankcijos, kurios gali baigtis laisvės bei vaikų atėmimu

1. Lytis šiame dokumente yra suprantama neteisingai:

3 straipsnis. „Lytis – socialiai susiformavę vaidmenys“.

Juk lytys nėra suformuojamos socialiai. Visi žmonės gimsta, turėdami moters arba vyro lytį, ir pagal tai atlieka savo unikalius gyvenimo vaidmenis

2. Lygybė yra suprantama neteisingai:

4 straipsnis. Konvencijos nuostatos turi būtų įgyvendintos „be diskriminacijos dėl socialinės lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės“.

Žmonės, kurie savo nuožiūra pasirenka sau kitą lytį, seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę, negali sukurti darnių šeimų, turėti vaikų ir jų teisingai išauklėti. Jeigu taip elgsis dauguma žmonių, išnyks šeimos, tautos ir žmonija.

3. Yra neigiamos ir naikinamos įprastos pamatinės vertybės:

12 straipsnis. Šalys imasi būtinų priemonių, siekdamos panaikinti papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamus stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis. Šalys užtikrina, kad kultūra, papročiai, religija nebūtų laikomi pateisinimu.

42 straipsnis. „Pateisinimu nebūtų laikomi kultūra, papročiai, religija, tradicijos ar vadinamoji „garbė“. Tai visų pirma taikoma teiginiams, kad auka nesilaikė kultūrinių, religinių, socialinių ar tradicinių tinkamo elgesio normų ar papročių“.

Stambulo konvencija iškyla virš visų vertybių, virš papročių, tradicijų, kultūrų, įprastų požiūrių ir pamatinių religijų.

4. Įvedamos naujos neįprastos Stambulo konvencijos vertybės:

14 straipsnis. Švietimas. „Į oficialią visų švietimo lygių mokymo programą būtų įtraukta medžiaga nestereotipinių lyčių vaidmenų…“

Tai yra labai pavojinga švietimo strategija. Nenumatoma mokyti gražių darnios šeimos santykių ir vertybių, teisingo požiūrio į įgimtą lytiškumą, moteriškumą ir vyriškumą. Iškeliamas nestereotipinių lyčių klausimas.

5. Už nepaklusimą konvencijos nuostatoms (net už žodžius) yra numatytos baudos ir sankcijos.

40 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas. „Už bet kokios formos nepageidaujamus seksualinio pobūdžio žodinius veiksmus (…) taikomos baudžiamosios ar kitos teisinės sankcijos“.

45 straipsnis. Laisvės atėmimo bausmė, tėvų teisių atėmimas, persekiojimas.

IŠVADOS

Stambulo konvencijos pasirašyti jokiais būdais negalima. Iš pirmo žvilgsnio Stambulo konvencija gina moterų teises. Tačiau, pasigilinus atidžiau, yra akivaizdu, kad moterų teisių gynimą lydi pražūtinga pačioms moterims ir vyrams, šeimoms, tautoms ir visai žmonijai seksualinių mažumų ideologija.

Netradicinės lytinės orientacijos žmonės negali susilaukti ir tinkamai išauklėti palikuonių, todėl jų teisės negali būti lygios su darniai tradiciškai gyvenančiais žmonėmis.

Seksualinėms mažumoms reikia pagalbos, nes jos kelia ranką prieš save, savo tautas ir visą pasaulį. Stambulo konvencija tokios pagalbos nenumato ir skatina neteisingai mąstančių žmonių, tautų ir pasaulio išnykimą.

Laivė ir teisės gali būti pateisinamos tik tada, kai jos tikrai remiasi pačia didžiausia atsakomybe. O Stambulo konvencija apsiriboja tik tam tikrų asmenų teisėmis ir atsakomybės už visų žmonių, šeimų, tautų ir viso pasaulio išlikimą neprisiima.

BV inf.