Prezidentūra teigia, kad neturi teisės atsakyti į klausimus apie Lietuvą ir jos problemas

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/prez... 2021-02-24 12:59:00, skaitė 1523, komentavo 6

Prezidentūra teigia, kad neturi teisės atsakyti į klausimus apie Lietuvą ir jos problemas

2021.02.24 10:30 Papildyta teisininko komentaru.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija atsakė į Lietuvos Prezidentui Gitanui Nausėdai siųstus klausimus.

Primename, kad „Respublikos“ vyriausiasis redaktorius Vitas Tomkus paviešino „10 KLAUSIMŲ LIETUVOS PREZIDENTUI arba 10 000 eurų žurnalistui, kuris juos užduos“.

Vitas Tomkus: „Už kiekvieną Prezidento atsakytą klausimą bet kuriam Lietuvos žurnalistui ar žurnalistei, tą pačią dieną sumokėsiu po 1000 eurų honorarą (kaip premiją už drąsą ir pasiaukojimą) ir sutinku tai paskelbti spaudoje, jei tiesioginiai darbdaviai dėl kokių nors priežasčių atsisakys tai padaryti. Beje, tuos pačius 10 000 eurų išmokėsiu ir Prezidentui Nausėdai, jeigu jis savarankiškai atsakys į šiuos visuomenei rūpimus klausimus. (Į Spaudos įstatymą, kuriuo remiantis bet kuris tarnautojas bei pareigūnas privalo per tris dienas pateikti atsakymus, jau seniai neapeliuoju.) Na, kur Jūs, iššūkių mėgėjai?“

– Ar normalu, kad nė viena Seimo komisijų surinkta medžiaga dėl „Snoro“ užgrobimo, „Mažeikių naftos“ gamyklos prichvatizavimo ir pan. iki šiol nėra perduota prokuratūrai?

– Ar tikrai Prezidentas Rolandas Paksas toks pavojingas sistemai, kad geriau sumokėsime Europai baudas, nei įvykdysime Strasbūro nutarimą?

– Ar galite sąžiningai įvertinti švedų bankų, SWED ir ypač SEB, veiksmus, plaunant rusų mafijos pinigus?

– Ar, vengiant mokėti mokesčius į biudžetą, ofšorinėmis kampanijomis gali naudotis tik valdžia, prisidengusi INDEPENDENCE (t.y. – šventu NEPRIKLAUSOMYBĖS žodžiu), ar ir kiti mūsų šalies piliečiai?

– Ar duodate garbės žodį, kad per Tamstos kadenciją oficialiai nebus svarstomi klausimai, žeidžiantys mūsų Tautos garbę ir orumą, kaip antai – sakralinių sąvokų, tokių kaip „Mama“ ir „Tėtė“, draudimas, nepilnamečių tvirkinimas, LGBT agitacija ir propaganda?

– Ar prisiekiate, kad per jėgą Lietuvos žmonių neskiepys, o atsisakiusieji nebus diskriminuojami?

– Ar sutinkate, jog didžiausia kvailystė, kai policijos patrulis baudžia piliečius dėl kaukės nenešiojimo, aplinkui nesant nė gyvai dvasiai?

– Ar neatrodo, kad draudimas šeimoms kvėpuoti grynu oru prie jūros, marių, ežerų ar miškuose, kurie ne visada telpa į savivaldybių teritoriją, yra absurdiškas ir idiotiškas?

– Ar geras pavyzdys kitiems piliečiams, kuomet pirmasis asmuo Lietuvoje, įpratęs viską gauti be eilės, iki šiol su savo šeima yra nepasiskiepijęs?

– Ar teko susipažinti su Davoso Ekonomikos Forumo ideologo Švabo skandalinga knyga apie Naująją Pasaulio Tvarką ir kaip ją pakomentuotumėte, kad Lietuva neišeitų iš proto?

P.S. Pabaigoje – tradicinis klausimėlis (nemokamai): „Ar nesiruošiate atsistatydinti, jeigu į Tamstos vietą bus išrinktas dar vienas Lietuvos vadovas, kurį pats pirmas palaiminote?“

Aš Vaidas Žemaitis Lekstutis (vaido@inbox.lt) patvirtinu, kad visus šiuos klausimus išsiunčiau Gitanui Nausėdai ir laukiu jo atsakymo. Gavęs atsakymus paviešinsiu.

Taigi, atėjo ta diena, kai prezidentūra atsakė į mano siųstus klausimus:

„Su Jūsų 2021 m. sausio 23 d. kreipimusi, gautu Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, yra susipažinta.

Atsižvelgdami į Jūsų keliamus klausimus, norime pastebėti, kad Respublikos Prezidento institucija turi tuos įgaliojimus ir vykdo tas funkcijas, kurias suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai, ir nevykdo funkcijų, kurių vykdymas priskirtas kitų valstybės institucijų kompetencijai.

Jūsų keliamais klausimais Jūs turite teisę kreiptis į kompetentingas institucijas.

Diana GavrilovaAsmenų aptarnavimo skyriaus patarėja

Tel. +370 706 64 057El. p. diana.gavrilova@prezidentas.lt

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

S.Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius http://www.prezidentas.lt“

Taigi, matome iš atsakymo, kad Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai negalima atsakinėti į klausimus, kurie yra susiję su Lietuva, nes prezidentūros teigimu, Lietuvos Respublikos Prezidento institucija turi tuos įgaliojimus ir vykdo tas funkcijas, kurias suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai, ir nevykdo funkcijų, kurių vykdymas priskirtas kitoms valstybės institucijoms.

Vadinasi, valstybės vadovui negalima (o gal kas nors neleidžia?) atsakyti apie šioje valstybėje vykstančius procesus, nes visi iki vieno klausimai buvo susiję su Gitanu Nausėda ir jo valstybės valdymu.

Kažin, koks Konstitucijos įstatymas draudžia Gitanui Nausėdai atsakyti į šiuos klausimus? Gal pabandyti klausimus siųsti į JAV Džo Baidenui?

Teisininko komentaras:

Diana Gavrilova visiškai ignoravo Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimus jei netenkino prašymo suteikti informaciją turėjo nurodyti apskundimo tvarką: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94745/lvinxUziDV

Taip pat pažeidė  Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnio 2 dalį  Kiekvienas žmogus turi teisę į saviraiškos laisvę; ši teisė apima laisvę nekliudomai ieškoti, gauti ir perteikti visokią informaciją bei idėjas, nepaisant valstybių sienų, žodžiu, raštu arba per spaudą, arba meninėmis išraiškos formomis, arba kitokiais būdais savo nuožiūra: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.174848

Taip pat, jei prezidentūra neturėjo informacijos privalėjo persiųsti prašymą kitai institucijai, bet ne atsirašinėti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.303479/asr

Tokius skundus nagrinėja Seimo Kontrolierius: https://www.lrski.lt/?start=6

 

Vaidas Žemaitis Lekstutis