„Bybianosiui“ Vytautui Landsbergiui iškvietė policiją

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/bybi... 2021-02-12 23:43:00, skaitė 2712, komentavo 11

„Bybianosiui“ Vytautui Landsbergiui iškvietė policiją

TS-LGBT visus, nešiojančius apsaugines medicinines kaukes žemiau nosies, pradėjo vadinti „Bybianosiais“. Jiems prijaučianti svetainė „Pipedija“ šia tema netgi yra parašiusi straipsnį.

Pažiūrėkime ką toje „Pipedijoje apie tai rašo:

„Bybianosis – tai tas, kuriam viršum kaukės kyšo nosis, kaip koksai pimpalas ar tiesiog bybys. Tai šitaip sakoma, kadangi vaizdas išties labai panašus – bybianosiai atrodo taip, lyg ant veido būtų užsimovę triusikus, iš kurių pimpalas karo. Ir tas pasakytina ne tik apie vyrus, bet ir apie moteris. Taigi jei vyrai yra bybianosiai, tai moterys yra bybianosės. Taip kad jokios lyčių diskriminacijos čia nėra.

Kiti dar sako, kad geriau sakyti ne „bybianosiai“, o „iškištanosiai“ ar „iškištapimpiai“ ir panašiai, nes taip ne taip negražu. Tai mes tiesiai čia sakom: neturime tikslo visokius bybianosius gražiai vadinti, kai jie yra potencialūs koronaviruso skleidėjai ir ne potencialūs, o akivaizdūs durniai.

Kai kurie aktyviausi bybianosiai save įsivaizduoja kaip nekaltai nuskriaustus ir skundžiasi, kad jiems sunku kvėpuoti, gi kiti išvis vaizduoja kovotojus prieš sistemą, ir galvoja, kad jų iškišta nosis kažkaip padidins socialinį teisingumą ir gal netgi išaugins demokratiją.“

Tai ką, gaunasi, kad Vytautas Landsbergis, būdamas ideologiniu TS-LGBT vadu, yra ir pagrindinis „Bybiasnosių“ vadas? Apie „Bybianosius“ rašė net konservatorių „balsas“: 15min.lt.

Akylas kaunietis Antanas Kandrotas kreipėsi į policiją, pamatęs Vytautą Landsbergį dalyvaujant Seimo spaudos konferencijoje su veido kauke žemiau nosies ir burnos. „Du kartus skambinau 112, ir reikalavau, kad policija reaguotų ir skirtų jam baudą“, – sakė A.Kondrotas.

Pilnas LR Seime vykusios Signataro Emanuelio Zingerio spaudos konferencijos „Trisdešimt metų Islandijos pripažinimui“ įrašas.

Policijos generalinio komisaro įsakyme aiškiai sakoma, kad :

PRANEŠIMO APIE PADARYTĄ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS NAGRINĖTI

11. Policijos departamento Viešosios policijos valdybos Operatyvaus valdymo ir apsaugos skyriaus (toliau – OVAS) pamainomis dirbantis pareigūnas Policijos registruojamų įvykių registro (toliau – PRĮR) meniu pasirenka „ePolicija“, toliau – laukelį „Stebėjimas“ ir, susipažinęs su gautu pranešimu, vadovaudamasis Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 5-V-850 (kartu su 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-464 pakeitimu), priima vieną iš šių sprendimų:
11.1. registruoti pranešimą PRĮR;
11.2. perduoti pranešimą į užduočių valdymo sistemą ar dokumentų registravimo posistemį;
11.3. neregistruoti pranešimo PRĮR.

12. Policijos įstaigos operatyvaus valdymo padalinio pareigūnai, gavę duomenų apie policijos registruojamą įvykį:
12.1. atlieka pirminį pranešimo patikrinimą (įvertinimą);
12.2. atsižvelgdami į patikrinimo rezultatus, pradeda ir atlieka ikiteisminį tyrimą ar administracinės teisenos procedūrą arba priima sprendimą atsisakyti pradėti šias procedūras;
12.3. atsižvelgiant į būtinumą, informuoja asmenį, kurį galima identifikuoti e. policija portale, apie pirminio patikrinimo rezultatus, PRĮR lange „Įvykis“ pažymėjus laukelį „Informuoti PEPS pranešėją;
12.4. vykdo kitus policijos registruojamo įvykio duomenų tvarkymo veiksmus, nurodytus kituose teisės aktuose.
Punkto pakeitimai:

13. OVAS pamainomis dirbantis pareigūnas susipažįsta su PRĮR per e. policijos portalą gautais pranešimais ir priima vieną iš Taisyklių 11 punkte išvardytų sprendimų ne vėliau kaip per 12 val., skaičiuojant nuo pranešimo gavimo momento.

Parengta pagal Policijos, Antano Kandroto ir Pipedija inf.