Prisidengę visuomenininkų skraistėmis NATO ir VSD aplinkos asmenys

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/pris... 2020-10-06 15:08:00, skaitė 1649, komentavo 7

Prisidengę visuomenininkų skraistėmis NATO ir VSD aplinkos asmenys

Sisteminės partijos daugeliui jau yra nusibodusios, todėl būtina pateikti kažką naujo, antisisteminio, pamaloninti rinkėją, kuris nesutinka su žiniasklaidos ir nusikalstamų gaujų formuojama šiandienine politika.

Į areną išleidžiami „nauji“ gelbėtojai, tapę visuomenės atstovais

Zigmas Vaišvila nėra naujokas, bet šiandien dienai jis visuomenei pristatomas kaip visuomenininkas ir visų nuskriaustųjų visuomenininkų globėjas. Tie, kurie nors kiek domisi politika žino, kad Zigmas Vaišvila kažkada buvo Vytauto Landsbergio „halujus“, uoliai vykdantis jo nurodymus ir kartu prisidėjęs prie Lietuvos naikinimo. Už tai jis buvo gavęs ir VSD vadovo pareigas. Viskas būtų gerai, jeigu šie asmenys savo praeitį įvardintų kaip klaidą ir atsiprašytų visuomenės. Deja, iš Zigmo šitokių prisipažinimų neišgirdome.

Pastaruosius metus Zigmas kuria, buria ir vienija visuomenininkus. O suvienijęs, juos nukanalizuoja. Jis jau netgi įgavo pravardę „Kanalizacijos viršininkas“. Jo suburtos organizacijos ir judėjimai tiesiog būna nukanalizuojami arba paliekami likimo valiai. Atrodo, žmogus stengiasi „vardan tos Lietuvos“… Jam netgi keliamos bylos, kad viskas atrodytų įtikinamiau. Tik teistumo kol kas nematome. Už savo „darbelius“ jis gauna signataro rentą, bet jei būtų sąžiningas, tiesiog jos atsisakytų.

Šį kartą Zigmui į pagalbą „paskirta“ dar viena „naujokė“ Nendrė Černiauskienė, kuri buvo pašalinta iš Aurelijaus Verygos patarėjos pareigų. Atsiliepimai apie ją tokie: „Vienas iš netinkamos lyderystės pavyzdžių – vėluoja Vyriausybės programoje suplanuotos priemonės, skirtos korupcijos prevencijai vykdyti. Taip pat nepakankamai buvo vykdomas ir koordinuojamas Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje programos įgyvendinimas, siekiant mažinti korupcijos apraiškas visame sveikatos sektoriuje“, – komentavo ministro sprendimą L. Bušinskaitė-Šriubėnė.

Nendrė Černiauskienė – žinoma kaip NATO garbintoja ir glaudžiai susijusi su NATO propagandos skleidimu

Kaip pavyzdį pateiksime porą NATO susitikimų, kuriuose Nendrė yra aktyviai dalyvavusi ir prisidėjusi:

Užsienio reikalų ministerijoje įvyko Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) ir Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo NATO ambasadoriaus Kęstučio Jankausko susitikimas, kurio metu buvo aptarti aktualiausi Aljanso darbotvarkės klausimai bei galimas LATA kaip nevyriausybinės organizacijos indėlis plėtojant nacionalinį saugumą bei gynybą. Ambasadorius nurodė gaires klausimams, kurie turėtų būti svarbiausi ateinančių metų rudenį vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Taip pat daug dėmesio buvo skirta kibernetinio saugumo problemai, „Green defence“ idėjai. Susitikimo metu LATA atstovai išdėstė problemas švietimo sistemoje, kurios trukdo ugdyti pilietiškai tvirtą visuomenę.

Susitikime dalyvavo LATA pirmininkas Audrius Skaistys, vicepirmininkai Nendrė Černiauskienė ir Juozas Janušaitis, valdybos nariai, LATA Jaunimo tarybos atstovai, nariai.

Nendrė Vilniuje, mitingo metu scenoje save pristatė kaip paprastą vaikų mamą ir negailėjo kritikos Aurelijui Verygai. Ar tai nėra tiesiog bandymas „įkasti“ jam už tai, kad buvo pašalinta iš jo patarėjos pareigų?

2014 metais sausio 18 d. MRU dėstytojai – Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto dr. Nendrė Černiauskienė ir doc. dr. Arvydas Survila bei Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros dr. Audrius Skaistys dalyvavo MRU ir Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) organizuotoje diskusijoje, kuri buvo skirta Lietuvos narystės 10 – mečiui.

Diskusija vyko Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje. Diskusijos tema – Grėsmės nacionaliniam saugumui ir NATO vaidmuo jas valdant.

Vienu žodžiu - rusai puola!

Prisiglaudė po Lietuvos liaudies partijos vėliava 

Partija įkurta 2009 m. gruodžio 5 d. kaip Lietuvos liaudies sąjūdis, tačiau Teisingumo ministerijai atsisakius registruoti, 2010 m. balandžio 20 d. įregistruota dabartiniu pavadinimu. Partiją įkūrė ir jai nuo įkūrimo vadovavo Kazimira Prunskienė. Dėl ištikusio insulto, ji kurį laiką nėjo pareigų, o laikinuoju partijos vadovu buvo paskirtas Rimantas Kumpis.

2016 metų gegužės mėnesio 17 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras Rolandas Paulauskas priėmė Lietuvos Liaudies Partijos kvietimą kartu formuoti partijos sąrašą ir dalyvauti Seimo rinkimuose. Gegužės 23 d. tapo partijos nariu. Birželio 11 d. vykusiame partijos susirinkime beveik vienbalsiai išrinktas nauju partijos pirmininku.

2020 metų liepos 2 d. įvykusiame LLP Tarybos posėdyje vietoj atsistatydinusio laikinai ėjusio Partijos Pirmininko pareigas Vaidoto Prunskaus laikinai einančiu LLP Pirmininko pareigas išrinktas Tauras Jakelaitis.

Padėkokime Nendrei Černiauskienei, greit visa Lietuva taps vienu dideliu poligonu!

Internete kviečiama pasirašyti peticiją, kad Lietuva netaptų vienu dideliu poligonu

„Krašto apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrajame plane (Lietuva 2030m.) numatė galimybes steigti naują poligoną Vakarų Lietuvoje : Akmenės r., Telšių r., Mažeikių r. ir Šiaulių r. teritorijose.
Pasak viceministro E. Misiūno „Geopolitinė situacija mūsų regione išlieka nepakitusi, yra stiprinama mūsų kariuomenė, į pratybas atvyksta NATO sąjungininkai, todėl tinkamam karių rengimui reikalingos papildomos teritorijos treniruotėms“. Mūsų manymu, jau pakanka esamų poligonų Lietuvoje!

Planuose numatomos kelios galimos teritorijos poligono steigimui. Valstybės poreikiams bus nusavinami ūkininkų dirbamų žemių plotai, privačia nuosavybe valdomų miškų plotai, kurie bus ir kertami, gyvenami namai, kurie bus griaunami. Neatmetama galimybė, kad ateityje poligoną gali plėsti.

Mes prieštaraujame tokiam galimam poligono steigimui mūsų krašte! Todėl ginsime savo teises, savo protėvių žemes, atsiminimus, mes norime gyventi savo žemėse, jas dirbti, kurti, auginti vaikus ir čia mirti. Mes norime būti saugūs ir ramūs savo namuose! Mes čia gyvename, čia mūsų namai!“

Žinoma, kad negražu kapstytis po politikų praeitį, bet verta žinoti, kad jie jos neišsižada.

Egidijus Paulauskas