Vytautas Landsbergis. KIENO SKOLA

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/vyta... 2020-08-24 13:46:00, skaitė 1532, komentavo 5

Vytautas Landsbergis. KIENO SKOLA

Pats didžiausias Vytauto Landsbergio pasididžiavimas – kolūkių griovimas. Kolūkiuose (kolektyviniuose ūkiuose) jis mato didžiulę grėsmę – toks jausmas, kad šie dabartiniai Baltarusijoje veikia kaip kariniai daliniai – kažką puola ir naikina.

Baltarusijoje kolūkiai vadinasi „Agro gorodki“ (Agro miesteliai), kurių yra virš 800 ir ten dirba šimtai tūkstančių žmonių. Jie tuose „kolūkiuose“ gauna ir būstus, nemokamą mokslą, medicinines paslaugas, o komunaliniai mokesčiai lyginant su Lietuvos – „kapeikos“.

001519_297945.jpg

Liaskovyčių "agro miestelis"

Taip taip, žinoma, juos būtina sugriauti, sunaikinti. Būtina sugriauti ir visas kitas gamyklas, kurios yra Baltarusijos nepriklausomybės garantas. Vytautas su malonumu atvestų į Baltarusiją JAV investuotojus ir viską išpardavinėtų po vieną dolerį – taip kaip ir Lietuvoje „Mažeikių naftą“ ir likusią pramonę.

Ландсбергис уходи!!! Landsbergi, eik lauk!!!

Vytautas Landsbergis

KIENO SKOLA

— Pardaviau jus, vaikeliai, į kolchozą užrašiau.
Ir pravirko.

Tai rašytojo Mykolo Karčiausko vaikystės prisiminimas, kaip verkė
jo tėvas grįžęs iš priverstinio būsimųjų kolūkiečių susirinkimo.
Buvęs ūkininkas suvokė, kad pats atidavė šeimą į baudžiavą.

O ar dabartiniai suprantame, kad tai vyko enkavedistų ir stribų
teroro sąlygomis?

Gudų batka neverkia ir neverks, pardavęs terorizuojamą, spardomą tautą
amžinai astravinei „Rosatomo“ baudžiavai.

Dešimtys miijardų skolos — kaltės už nusikalstamai pastatytą nuostolingą
BAE Astrave prie Vilniaus. Kas mokės? Kuo mokės?
Kad mokės laisve — tai aišku, bet gudų arba baltgudžių laisvė jau ir dabar
parduota, ir matome, kokia kaina ši tauta mėgina ją atsikovoti. Tad batka
užstatė savo vaikų laisvių ir žemių likučius. Kokia teise, kas įgaliojo?

O palūkininkas „Rosatomas“ iš savo nagų jau nepaleis. Panaudos paties
batkos šių dienų enkavedistus ir stribus. Dirba gerai!
Ir batka geras — težlunga viskas, teišnyksta net šalis, o aš liksiu!

Lietuvos laikysena dėl Astravo skolos, po kuria Drozdų dvarponis pakišo
baltarūbius kumečius — vienintėlė teisinga. Tebankrutuoja. Lietuva tikrai
nemokės, juolab už savo kartuvių virvę.
Gal išpirks antstolių aukcione supirkėja Kinija, nuo to neapsaugosim.

Bet reikia šviesti Europą, Europos Sąjungą. Jai aiškins ir jau aiškina , kad
gudus baltgudžius būtina šelpti, nors eurus toliau pragers batka su „Euratomu“.
Tie nė už ką neleis, kad Europos parama eitų žmonėms, aplenkdama dvarą.
Vargšai primušti žmonės bus laikomi įkaitais ir jauku pagraudenti Vakarų
turtuolius. O Kostas Kalinauskas vis neateina.

Reikia šviesos ir tiesos, švietimo. Mužickaja prauda paprasta. Nebus
laimės po maskoliais. Tą kaip tik sakė Kastusis Kalinouskis.

Kažin, ar pobaudžiavinė Lietuva jau gana apsišvietė.

Egidijus Paulauskas