Arvydas Anušauskas organizuoja delegaciją į Baltarusiją

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/arvy... 2020-08-20 07:24:00, skaitė 1188, komentavo 10

Arvydas Anušauskas organizuoja delegaciją į Baltarusiją

Landsbergistams žūt būt reikia įsitvirtinti Baltarusijoje, kad iš ten galėtų koordinuoti opoziciją, kaip buvo daroma Kijeve. Bet šie Sorošistų norai greičiausiai neišsipildys, nes Aleksandras Lukašenka nėra toks naivus kaip buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovičius

Žmogaus teisių komitetas, atsižvelgdamas į padėtį Baltarusijoje, rugpjūčio 18 d. posėdyje pritarė Seimo nario Arvydo Anušausko siūlymui sudaryti parlamentinę delegaciją, kurios tikslas – vykti į kaimyninę Baltarusiją ir kalbėtis su skirtingas pozicijas turinčiais asmenimis siekiant, kad būtų paisoma pamatinių Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos principų.

Komitetas gerbia kiekvienos valstybės teisę tik jai būdingu būdu organizuoti viešą gyvenimą, neketina daryti įtakos suverenios valstybės priimamų politinių sprendimų turiniui. Tačiau pamatinių žmogaus teisių puoselėjimas yra absoliučiai būtinas reikalavimas kiekvienai šiuolaikinei valstybei. Jokia politinė galia negali naudoti brutalią jėgą prieš žmones, kurie paprasčiausiai reiškia savo politinę poziciją.

Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 3 straipsnis teigia, kad kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens neliečiamybę. Turime nepaneigiamus įrodymus, kad kaimyninėje valstybėje, kuri yra Jungtinių Tautų narė, vykdomi masiniai suėmimai. Suimtieji ir jų artimieji praneša apie brutalius kankinimus. Savo pilietinėmis teisėmis besinaudojantys piliečiai sulaukia grasinimų ir trukdymų viešai reikšti savo poziciją.

Tokiai Komiteto pozicijai pritarė visi Komiteto posėdyje dalyvavę Seimo nariai.

https://youtu.be/2m3kF9bJ5-I

Egidijus Paulauskas