Aurimas Guoga: Konservatyvaus gyvenimo ABC. 3.Siela ima viršų

Autorius: Aurimas Guoga Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2020-07-04 11:47:00, skaitė 957, komentavo 1

Aurimas Guoga: Konservatyvaus gyvenimo ABC. 3.Siela ima viršų

1 dalis 2 dalis
Antroje dalyje paminėjau apie ūkanotą bedugnę, į kurią teks pasileisti norint pradėti konservatyvų gyvenimą. Tačiau tai bus ne paskutinis šuolis. Šiandien paaiškės, kad turėsite ten šokinėti kone kasdien.

Konservatyvus mąstymas tvirtina, kad visa kur yra gera praktika, kurią reikia atrasti, o atradus ištikimai laikytis. Progresyvuoliai mano, kad kiekviena gera praktika yra viso labo laiptelis link dar geresnės. Todėl konservatyvus sakys, kad nieko geresnio už šeimos vertybes vis tiek nerasi, o liberalui niežės rankos išmėginti ir įrodyti priešingai.

Žengdami į konservatyvų gyvenimą jūs pripažįstate, kad žmogus yra ribotas, todėl neišvengiamai ribotas yra ir jo protas. Liberalai, priešingai, arogantiškai aiškina, kad žmogaus protas yra galutinė išminties stotelė, todėl ignoruoja visus pavyzdžius, kai bedievis tarėsi žinąs geriau nei ponas D-vas, tačiau tai vis baigdavosi baisiausiomis tragedijomis. Pirmas pavyzdys, kuris man ateina į galvą - Holodomoras. Stalinas pasišovė numarinti badu milijonus žmonių ir taip įrodyti, kad žudymai gali vesti prie socialinės pažangos. Tačiau pasaulis viso labo eilinį kartą įsitikino, kad D-vo priesakas Nežudyk! - toli gražu ne vien literatūrinis posakis be objektyvios galios.

Jei vadovausimės žmogaus logika, tuomet nevogti ir nežudyti neturėtų būti absoliutūs priesakai. Galima atrasti atvejų, kaip aukščiau paminėtas, kai vadovaujantis žmogaus logika priesakų laužymas tarsi ir turėtų vesti prie gėrio. Holodomoras, žvelgiant iš racionalaus mąstymo varpinės, turėjo apmaldyti valstiečių pasipriešinimą komunizmui ir taip paskatinti socialinę pažangą (Marksas moksliškai įrodė, kad komunizmas veda į pažangą).

Štai ir jūs, tikiu, nevagiate ir neplėšiate ne vien dėl to, kad tai draudžia įstatymai. Dvasiškai išprusęs žmogus žino, jog tai nuodėmė ir geruoju nesibaigs. Tai prieštarauja racionaliai logikai, tačiau tokį požiūrį pateisina gyvenimiškoji patirtis.

Iš viso to matome, kad aukščiau mūsų logikos egzistuoja nematomi dieviškos moralės dėsniai. Pats paprasčiausias, bet kartu ir skaudžiausias būdas įsitikinti kad jie egzistuoja ir pajėgūs - pamėginkite juos pažeidinėti ir stebėkite kas bus.

Jei jau pakankamai prisibandėte ir esate nusiteikęs nusilenkti prieš šiuos dėsnius - sveiki atvykę į konservatyvų gyvenimą. Tačiau sunkioji šio apsisprendimo pusė - nuo šiol teks vadovautis ne savo, o D-vo logika. O tai neretai reikš paminti savo logiką ir pasikliauti kad V-špats pasaulio kūrėjas žino geriau.

Praktiškai tai reiškia kasdien šokinėti į minėtą bedugnę. Abraomas turėjo palikti aprūpintą gyvenimą ir traukti į šalį, kurią nurodys V-špats. Atkreipsiu dėmesį, jis išėjo net nežinodamas kur traukia. Arba Mozė: atėjo pas faraoną ir liepė šiam išleisti jo tautą. Argi tai ne kraštutiniai šuolio į bedugnę pavyzdžiai?

Tačiau pasirengimas mesti savo nuomonę ir pasikliauti V-špaties nuomone yra tikrojo žmogaus gimimas. Žinia, žmogus sudėtas iš dviejų pradų: gyvulio ir angelo. Kai žmoguje viršų ima dvasinis pradas - sielos šauksmas - liudijame tikrojo žmogaus gimimą. Toks žmogus žengia į pasaulio kūrimo plane jam numatytą vietą, sueina į artimą santykį su D-vu, todėl įgyja dalį Jo galių. Toks žmogus pakyla aukščiau gamtos dėsnių, todėl stebuklas tampa jo kasdieniu palydovu. O pabaiga, žinoma, yra užsitarnauta amžinybė - tokie kaip Abraomas ar Mozė tampa šventaisiais ir išliks garbinami iki dienų pabaigos.

Jei ryšitės šiam šuoliui į nežinią, toliau su siaubu stebėsite kaip to nepadarę žmonės pamažu kiaulėja ir kaip jų gyvenimas vis labiau primena tvartą. Visokie bedieviai primeta jiems absurdiškas nuostatas, po to įstatymus, šie žmonės pamažu vis trypiami, kol galop pavirsta kiaulėmis.

Įsivaizduokite šiandien save gyvenantį, turintį parduotuvę bedievių užvaldytame CHAZ'e (Sietlo miesto rajonas, į kurį anarchistai neįsileidžia policijos). Iš pradžių jūsų parduotuvę išpaišo grafičiais apie tai, kad juodųjų gyvastys svarbios, išdaužo stiklus ir apiplėšia. Po to, jei dar mėginate atgaivinti prekybą, ateina banditai surinkinėti duoklės naujos "valstybės" išlaikymui. Žinoma, neilgai trukus arba iš ten pabėgsite, arba pavirsite kiaule.

Taigi dabartinis gyvenimas mus laužia sukiaulėti. Dėl to ryžtingai rinkitės angelo pusę ir pasikliaukite V-špačiu, kad Jis apsaugos ir išgelbės. Visuomet rinkitės tik sąžinės pusę, visuomet leiskite sielai imti viršų. Viskas baigsis gerai - tai patikrinta ir saugu.