Genderinė tolerancija ir fašizmas

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/genderine-t... 2015-07-09 19:12:20, skaitė 2424, komentavo 0

Genderinė tolerancija ir fašizmas

Ar teisinga lyginti toleranciją ir fašizmą? Kad atsakytume į šį klausimą, panagrinėkime genderinę toleranciją kaip vieną iš tolerancijos rūšių. Ir pamėginkime įrodyti, kad tolerancija, kaip ir fašizmas, veda į nužmoginimą.

Fašizmas išlaisvina žemiausius gyvuliškus visuomenės instinktus. Genderinė gi tolerancija turi kitus žmogiškumo sunaikinimo mechanizmus. Ji supainioja žmogų, jo socialines nuostatas, o taip pat dirbtinai konstruoja naujus genderinius vaidmenis. Jau dabar jų priskaičiuojama ne mažiau kaip 5 (heteroseksualai, homoseksualai, lesbietės, biseksualai ir transseksualai). Biologinių lyčių pagal genderinę teoriją neturi likti.

Kalba eina apie tai, kad biologinė lytis LGBT lobistų nuomone gali nesutapti su socialine lytimi (tai ir yra genderis). Žmogus, jų nuomone, gali pasirinkti moterišką ar vyrišką elgesio modelį pagal savo norą. Genderinės tolerancijos ideologija diegia metodinius nurodymus, skirtus „atskleisti“ socialinę lytį dirbant su vaikais mokyklose ir vaikų darželiuose.

Kadangi žmogaus elgesys, skirtingai nei gyvūnų pasaulyje, daugeliu atvejų priklauso nuo socialinių konstantų, kur žmonės atlieka dalį reguliuojančių funkcijų, kurios pakeičia instinktus, tai ir skirtumų tarp lyčių panaikinimas per genderinį auklėjimą gali privesti tiktai prie tradicinės šeimos sunaikinimo ir vaikų lytinės saviindefikacijos praradimo. Kas gi tai, jeigu ne visuomenės nužmoginimas? Jei atsižvelgsime į tai, kad 2014 metų vasario 4 dieną Europarlamentas priėmė rezoliuciją dėl trečiosios, „niekatrosios“ lyties legalizavimo, tai galėsime suvokti visą problemos mastą. Anksčiau, 2008 metais, Jungtinėse Tautose, per 63-ią Generalinės asamblėjos posėdį, buvo priimta Žmogaus teisių seksualinės orientacijos ir genderinio identiteto srityje deklaracija, kurią palaikė trečdalis pasaulio valstybių.

Tuo metu homobendrija jau paskelbė vyrus ir moteris „genderiniais invalidais“. Dar visai neseniai homoseksualistai buvo laikomi psichiškai nesveikais žmonėmis, o šiandien jie skelbia nesveikais visus likusius žmones.

Svarbu tai, kad tokią situaciją remia dauguma tarptautinių organizacijų. Tai byloja apie globalinę nužmoginimo projekto propagandą. Tokia tarptautinė politika smogia tradicinėms šeimoms, tradicinėms religijoms, tūkstančių metų senumo kultūroms ir humanizmui (žmogiškumui).

Svarbu pažymėti, kad genderinių terminų žodynuose nėra pavyzdžiui tokių žmogiškų sąvokų kaip meilė, motinystė, skaistybė, dorovė. Ir tai byloja, kad šių dalykų nebėra genderinėje ideologijoje.

Genderinės tolerancijos ir fašistinės ideologijos sankirta vyksta iškart keliuose taškuose. Kaip ir fašizmas, tolerancija yra pasaulinio masto projektas. Ir viena, ir kita ideologija – antihumaniška. Genderinė tolerancija veda į vienalyčių porų gausėjimą ir gyventojų skaičiaus mažėjimą. Tokią pačią depopuliacijos politiką vykdė fašistai.

„1934 metais, kalbėdamas apie slavus, fiureris dėstė savo pažiūras Hermanui Raušingui: „Mes privalome mažinti gyventojų skaičių, mums teks sukurti depopuliacijos technologiją… Aš nebūtinai turiu galvoje naikinimą; aš tiesiog imsiuos sistemingų priemonių, kad būtų sunaikintas jų dauginimasis“. Jau 1939 metais, po Lenkijos okupacijos, dienos šviesą išvydo atitinkamas dekretas, kuris skelbė: „Visos priemonės, susijusios su gimstamumo mažinimu, turi būti naudojamos ir remiamos. Abortai turi būti legalizuoti. Priemones abortams ir kontracepcijai reikia siūlyti viešai, be politinių apribojimų. Homoseksualizmą visuomet reikia paskelbti legaliu“.

Ir dar:

„Nacistai sukūrė ištisą varjetė ir viešnamių tinklą Lenkijoje ir pridavė lenkų jaunimo tvirkinimui tokį mastą, kad tai sukėlė galingą lenkų Pasipriešinimo judėjimo priešpriešą. Ypač nepatiko nacistams tvirti šeimyniniai ryšiai, pavyzdžiui, ukrainiečių šeimose. Hitleris pasakė, kad „sušaudytų kiekvieną, kas pamėgins uždrausti abortus Ukrainoje“…

Ištraukos iš straipsnio "Belaukiant globalaus žmonijos "ravėjimo"" (В ожидании глобальной «прополки» человечества), A. Oganesianas, žurnalo „Tarptautinis gyvenimas“ vyriausiasis redaktorius.

Šeimos naikinimas ir homoseksualizmo propaganda buvo III Reicho technologija, skirta naikinti „nereikalingiems“ žmonėms. Šiandien tokios technologijos paskelbtos vertybėmis, kurias saugo ir gina tarptautinės organizacijos. Kad būtų be prievartos įdiegta genderinė pasaulėžiūra, tarptautinės struktūros palaiko LGBT bendriją, kuri kuria filmus, muziką, diktuoja madas, užima politinius postus. O masinės informacijos priemonės tiražuoja naujienas apie netradicinės orientacijos garsenybes.

Tokiu būdu socialine norma tampa neprievartinis visuomenės susinaikinimas.

www