Birželio 3-iosios grupė buria neabejingus piliečius

Autorius: Sarmatas.lt Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/06/birz... 2015-06-08 10:39:56, skaitė 3212, komentavo 2

Birželio 3-iosios grupė buria neabejingus piliečius

Naujausi įvykiai Europoje ir Lietuvoje patvirtina, kad šiandien, kaip ir 1988-ųjų birželio 3-iąją, labai reikalingas taikus ir geranoriškas Lietuvos piliečių susitelkimas, santarvė ir bendras darbas Lietuvos labui.

2015 m. birželio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko forumas Mūsų valstybės tikslas, kurio metu neabejingi Lietuvos visuomenei žinomi žmonės analizavo susiklosčiusią situaciją Lietuvoje ir įvardino įsišaknijusias valstybės problemas, kurias būtina viešinti ir spręsti.

Žvelgiant iš šalies atrodo, kad valstybei atstovaujantys asmenys ir jos institucijos jau nepajėgūs įgyvendinti tikslų ir siekių, kurie aiškiai įvardinti Lietuvos Konstitucijoje. Beveik kasdien stebime Lietuvos Respublikos suvereno teisių ignoravimą, jų atidavimą „viršvalstybinėms“ institucijoms, euro zonos grėsmių nevertinimą ir iš viso to išplaukiančių pasekmių nepaisymą.

Nuolat susiduriame ir su trumparegiška bei aplaidžia valstybės institucijų veikla – apie šias problemas atvirai 2013 m. sausio 13-osios minėjimo posėdyje Seime kalbėjo signataras Zigmas Vaišvila. Valdžios sprendimas slėpti Lietuvos piliečių – AN-2 lakūnų – žūties priežastis, teismo verdiktai, kad Lietuvoje 1990–1991 metais nebuvo nei okupacijos, nei agresijos, o Lietuvos piliečiai kalti, kad priešinosi okupantų kariškiams – tai tik kelios iš daugelio prezidentės Dalios Grybauskaitės ir jos vadovaujamų institucijų nesėkmių.

LR Konstitucija piliečiams suteikia teisę apsispręsti bei pareigą ginti savo prigimtines teises ir savo valstybę – tiek nuo vidaus, tiek nuo išorės nedraugų. Todėl forume Mūsų valstybės tikslas susibūrusi Birželio 3-iosios grupė kreipiasi į Lietuvos piliečius, visuomenės judėjimus ir politines partijas, kviesdama vienytis ir jungtis bendram tikslui – LR Konstitucijos įgyvendinimui.

Birželio 9 d. 9 val. LR Seime vyks spaudos konferencija, kurios metu Birželio 3-iosios grupė pristatys savo viziją, veiklos kryptis ir nedelsiant spręstinus klausimus.

Birželio 3-iosios grupės viešųjų ryšių skyrius

Kontaktai:
tel.: +370 600 70141,
el. p.: birzelio3grupe@gmail.com

---
LDiena.lt: retorinis klausimas - kiek reikia laiko, kad galima būtų įvertinti ar iš tų grūdų bus pelų?

Norintiems patiems įgyti "vertintojo kvalifikaciją" nuoširdžiai rekomenduoju Vidinio TSRS Prediktoriaus parengtą metodinę medžiagą "Apie imitacinę-provokacinę veiklą" (Об имитационно-провокационной деятельности - Уроки партийного строительства для простых людей и политических мафий).

Kol kas tik rusiškai, bet ateityje būtinai reikės išversti ir į gimtają kalbą, kad visokiems visuomeninių judėjimų kanalizatoriams sumažėtų galimybės durninti aktyviausius mūsų visuomenės narius.