NATO pulkininkas Guzas prašo Lietuvos visuomenę pagalbos

Autorius: Šauksmas.lt Šaltinis: http://sauksmas.lt/nato-pulkin... 2015-05-07 09:06:55, skaitė 3012, komentavo 0

NATO pulkininkas Guzas prašo Lietuvos visuomenę pagalbos

Negalėdamas susidoroti su laikmečio atgyvena – Lietuvos patriotais, NATO strateginio pliurpimo valdybos viršininkas Guzas kreipiasi į Lietuvos visuomenę, prašydamas pagalbos.

Aš, šlovingųjų NATO pajėgų kontržvalgybos pulkininkas Guzas, kreipiuosi į visuomenę, prašydamas teisinės, istorinės ir moralinės pagalbos, kovojant prieš saujelę marginalų, kuriems vadovauja generolas Krūmas. Jie trukdo mums kariauti už Ukrainą, sako kad tai ukrainiečiai turi kariauti už Lietuvą ir Ruskiją. meluoja, kad ukrainiečių naudojamas trišakis – trizubcas yra Gediminaičių stulpų atmaina, krentančio sakalo ženklas ir priklauso lietuvių – ruskių protėviams, ir kad Ukrainos valstybės iki XX amžiaus nebuvo, ir kad ukrainiečių tauta – Austrų imperijos projektas, siekiantis suskaldyti Ruskijos imperiją.

Dar tie melagiai su nusikaltėliu Krūmu, padirbo Algirdo antspaudą, vietoj lotyniškų raštmenų užrašė slaviškais, o viskas tik tam, kad galėtų su maskoliais draugaut. O dar jie visą Lietuvos statutą perrašė slaviansku raidynu. Ir viską jie klastoja tuo pačiu tikslu – kad galėtų toliau savo melą ir šmeižtą daugint, kad neva lietuviai su ruskiais daugiau giminiavosi, negu kariavo. Tvirtina, kad Lietuvos valstybė su visokiais ruskiais anksčiau buvusi bendra, ir kad mes su Ruskija, kaip ir su kitais kaimynais, jokiomis aplinkybėmis neturime kariauti. Ot, nesąmonė.

 O juk visi žino, kad be didžiųjų Ukrų – lietuvių išvis nebūtų buvę. Iki X amžiaus lietuviai lakstė po tankius miškus, apsidangstę ir apžėlę kailiais. Paskui didingųjų Ukrų protėviai mums genetinės inžinerijos būdu davė mums vieną savo geną ir pavertė mus žmonėmis. O mes, jiems atsidėkodami, iškasėme Baltijos jūrą, išrausėme Nemuną su Donu.. Norėta dar šias dvi jūras – Baltijos ir Juodąją, sujungti. Bet prakeikti maskoliai – ruskiai užpylė jų susijungimą, ir pavertė tą vietą pelkėmis Polesėje, dabartinėje Bielaruskijos teritorijoje. Jei ne tie maskoliai – mes ligi šiolei būtume didingųjų Ukrų jaunesniaisiais broliais.

Didžioji Ukrų nacija padovanojo pasauliui Prometėją, nedėkingąjį lietuvį ir Jėzų kristų. Na, ir mane dar, žinoma.

Jėzus ir nedėkingasis lietuvis. Nežinomo protoukro kūrinys, 100 000 metų pr.m.e.:

 Todėl kreipiuosi į plačiąją visuomenę, prašydamas sutramdyti generolą Krūmą ir jo prakeiktą promaskolišką šaiką. Ratujte, guzų jiems, guzų

…a da filmuojat? Jau ne? Užkniso negyvai jau ta mužikų kalba kalbėti, fucking runkelių tauta…Donnerwetter…

Šauksmas