Prolietuviška istorinė tiesa LRT nepageidaujama? Yra pozicijų, kurių net V.Landsbergiui ten negalima atstovauti

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2018-09-27 09:45:44, skaitė 1020, komentavo 2

Prolietuviška istorinė tiesa LRT nepageidaujama? Yra pozicijų, kurių net V.Landsbergiui ten negalima atstovauti

Pritrenkianti vakarykštė naujiena. Mes jau pripratome, kad kiekvienam mūsų socialiniame tinkle ar viešojoje erdvėje gali būti užčiaupta burna, jei tik diskurso valdovams pasirodys, kad reiškiama nuomonė yra neteisinga pagal jų nuosavą supratimą.

Tačiau kad elementariai galima nutildyti ant pusės sakinio ne kokį marginalą ar studenčioką, bet patį profesorių Vytautą Landsbergį, kuris diskusijos sąlygomis ketino žiūrovams elementariai paaiškinti, kodėl puolimas prieš Jono Noreikos -Generolo Vėtros šviesų atminimą, kaltinant jį tuo, kas nėra priskirtina Holokausto nusikaltimams, yra antilietuviška veikla, atliepianti Kremliaus Agitpropo godas, nebūčiau drįsęs pagalvoti!

Niekada nesakyk niekada - žodis Vytautui Landsbergiui:: 

"...Seniai nebuvau, jei iš viso kada, taip cenzūros užčiauptas, kaip praėjusį penktadienį (09.21), popiežiaus atvykimo išvakarėse. Visuomeninis transliuotojas prašė komentaro apie Joną Noreiką – „Generolą Vėtrą“. Įrašėm vakaro laidai gal dešimt ar keliolika minučių, ir prasidėjus transliacijai gavau kamštį į burną.

Mat buvau nutaręs eiti iš karto prie reikalo – „naujame triukšme dėl Jono Noreikos nėra nieko nauja“ – ir jau antruoju sakiniu nusistebėti mūsų užsienio reikalų ministro lengvabūdiškumu smerkiant sovietų nužudytą laisvės kovos vadą kaip vokiečių kolaborantą. Tad po pirmo sakinio mane ir nutraukė. Kitiems teisingai smerkiantiems leido kalbėti, o mano nuostata galimam cenzoriui netiko. Nė sakinio daugiau, tad ne laiko limitas lėmė...."

Daugiau skaitykite: 
Telecenzūra 
Vytautas LANDSBERGIS 
2018 09 25 15:33
https://www.lzinios.lt/lzinios/Komentarai/telecenzura/272923
© Lietuvos žinios

Įdomu, ar ne?

Grupė draugelių, užsivadinusių skambiai barškančiu "viešųjų intelektualų" vardu, aktyviai ir įkyriai jau kelis metus viešojoje erdvėje stumia pagal Agitpropo šablonus sukurptą šmeižikišką naratyvą, kaltindama Joną Noreiką -Generolą Vėtrą tai dalyvavimu žydų žudynėse, tai antisemitinių brošiūrų rašymu, tai turto skirstymu, tai nacių komisaro įsakymų retransliavimu, suplakant viską į krūvą ir de facto prilyginant masinį žudymą brošiūrėlių rašinėjimui - ir gauna tam ne tik MG Baltic tribūną, bet ir valdiškos TV eterį.

O profesorius Landsbergis, vos pamėginęs paaiškinti žiūrovams elementarią tiesą, jog istorinius veikėjus reikia vertinti epochos kontekste ir jų vertinimui taikyti vienodus, o ne dvigubus ar trigubus standartus, iškart užčiaupiamas ir iškarpomas! Kad tik Lietuvos valdiškos televizijos žiūrovai gink Die nesužinotu, kad yra ne tik "viešųjų intelektualų" brukama Agitpropo ir Holokausto Industrijos versija, bet ir sąžiningas prolietuviškas naratyvas!

LRT veiklos žinovai gal ir pasakys, jog viskas čia gerai. Bet man, kaip ir V.Landsbergiui, minčių apie tai kilo įvairių! tame tarpe, baisu net pasakyti - anti[negerų]!

Su ta valdiška televizija išties reikia kažką daryti iš esmės. Vien skandalingojo Siauro keitimas į Moniką, kaip matome, nepadėjo. Vis vien ją de facto valdo kažkokios antilietuviškos jėgos.

---
LDiena.lt: vaje, kaip siaubinga - kolaborantui, komjaunuoliui-aktyvistui, kurio tik per klaidą 1952 metais nesušaudė miško broliai, tarybiniam profesoriui, marksistinės estetikos dėstytojui, nacių kolaboranto vaikui - išgamai Vytautui Landsbergiui-Šūdkalniui užčiaupė žabtus!.. Bože! Bože!

Ką padarysi, taip jau nutinka kai nukaršusi žliba žiurkė užsirauna ant stipresnės žiurkės - tuomet visi nukaršėlės žiurkiukai pradeda cypti, jausdami jiems iš dantų sprūstantį kąsnį.