Sveiki, aš Vakarų civilizatorius!

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/sveiki-as-v... 2015-04-09 08:24:18, skaitė 5257, komentavo 1

Sveiki, aš Vakarų civilizatorius!

Sveiki-aš-Vakarų-civilizatorius-700x430.jpg

Taip jau istoriškai susiklostė, kad Dievo valia nešu žmonijai taiką, šviesą ir civilizuotos demokratijos idealus.

Tai aš sugalvojau Šv. Inkviziciją ir sunaikinau 12 milijonų žmonių.

Tai aš savo popiežiška bule 145 metais sankcionavau Afrikos žemių užgrobimą ir jų gyventojų pavertimą vergais.

Tai aš XV-XIX amžiais išvežiau iš Afrikos 17 milijonų juodųjų vergų.

Tai aš įkūriau Naujajame Pasaulyje pirmąsias kolonijas.

Tai aš nuo 1500 iki 1900 metų sunaikinau 15 milijonų indėnų.

Tai aš suorganizavau badą Bengalijoje 1769-1773 metais pražudžiusį 10 milijonų bengalų.

Tai aš atsivežtinėmis ligomis sunaikinau pusę Australijos aborigenų, o likusius sukausčiau grandinėmis.

Tai virš mano imperijos XIX-XX šimtmečiais niekad nenusileisdavo saulė.

Būtent dėka kolonijinės politikos man priklausančios šalys pavirto pramoninėmis.

Tai aš išplatinau kolonijose ligas, įvedžiau nelygiateisius santykius tarp visuomenės sluoksnių, išnaudojau ir pavergiau gyventojus, išvežiau resursus, vergus ir naudingas iškasenas.

Tai aš 1889 metais sukūriau pirmąsias koncentracijos stovyklas Pietų Afrikoje būrų šeimoms kalinti, kur tik per vienus vienintelius 1901-uosius metus nužudžiau 14 284 vaikus.

Tai aš išprovokavai pasaulinius karus, per kuriuos žuvo daugiau kaip 80 milijonų žmonių.

Tai aš rengiau kiliminius Vokietijos miestų bombardavimus fosforinėmis ir fugasinėmis bombomis, per kuriuos sunaikinau daugiau kaip 600 000 vokiečių civilių.

Tai aš bombardavau Tokiją, Jokohamą, Kobę ir numečiau pirmąsias atomines bombas ant Hirosimos ir Nagasakio, sunaikindamas 500 000 taikų gyventojų ir 100 000 japonų kareivių.

Tai aš kariavau Vietname, kur nužudžiau 2 milijonai taikių gyventojų.

Kai totalitarus, žūstantis ir laukinis mano priešas 1957 metais paleido į kosmosą pirmą palydovą, aš labai nenoriai atsisveikinau su savo kolonijomis Afrikoje ir Azijoje.

Kada totalitarus, žlungantis ir laukinis mano priešas sukūrė pažangiausią pasaulyje švietimo sistemą, mano šalyje kabėjo lentelės „Negrams ir šunims įeiti draudžiama!“

Tai aš išradau aparteido sistemą, kuri egzistavo PAR 45 metus.

Tai aš sugalvojau KuKluksKlaną, kuris egzistuoja nuo 1865 metų.

Tai aš mėčiau bombas ant Jugoslavijos ir nužudžiau 88 vaikus.

Tai aš atnešiau taiką ir demokratiją į Iraką ir paaukojau tam 80 000 taikių gyventojų.

Tik mano policininkai gali tampyti moterį-emigrantę už plaukų per asfaltą.

Tik mano nepilotuojami aparatai žudo taikius gyventojus visame pasaulyje.

Tai mano buvusiose kolonijose kiekvieną dieną miršta iš bado 18 000 vaikų.

Tai aš siunčiu savo lėktuvus, laivus ir kareivius į Libaną, Siriją, Libiją, Afganistaną, Iraką. Tai aš paskelbiau visą pasaulį savo gyvybinių interesų zona. Tai aš sprendžiu, kas teisinga, o ką reikia sunaikinti. Aš kuriu naują moralę, etiką, kultūrą. Tai aš sprendžiu, kokias vertybes jūs garbinsite ir ko rytoj pradėsite nekęsti.

Pinigai ir vartotojiškas gyvenimo būdas – aukščiau visko!

Visas pasaulis priklauso man!

Aš net nesiruošiu ko nors dėl kažko atsiprašinėti!

www