Sausio 13-osios byla rodo visišką Lietuvą kontroliuojančiųjų falšą ir cinizmą

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/sausio... 2018-07-25 14:13:34, skaitė 584, komentavo 2

Sausio 13-osios byla rodo visišką Lietuvą kontroliuojančiųjų falšą ir cinizmą

Sausio 13-osios byla rodo visišką Lietuvą kontroliuojančiųjų falšą ir cinizmą
Lietuvos generalinės prokuratūros pastato fragmentas.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija išplatino pranešimą visuomenei „Dėl Rusijos Tyrimų komiteto veiksmų prieš Lietuvos Respublikos teisėjus ir prokurorus“.

„Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto sprendimą iškelti baudžiamąsias bylas Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinėjantiems Sausio 13-osios bylas, laiko atviru spaudimu Lietuvai, jos teismams ir teisėtvarkos pareigūnams.

Deja, tačiau Rusijos Federacija vis toliau klimpsta į sovietinės praeities liūną, kur nei žmogaus gyvybė, nei laisvė, nei kaimyninių šalių suverenumas nebuvo gerbiami. Rusijos teisėsaugos struktūros su vis didėjančiu pagreičiu virsta represiniu aparatu, kuris vietoje demokratinėms valstybėms įprasto valdžios atsvaros vaidmens, tampa jos savivalės įrankiu.

Ypatingu cinizmu dvelkia Lietuvos teismui metamas kaltinimas, kad byla prieš Sausio 13-osios agresijos organizatorius ir dalyvius nėra paremta objektyviais įrodymais, skambantis iš šalies, kuri niekuomet neatsiliepė į Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ir Teisingumo ministerijos teisinės pagalbos prašymus bendradarbiauti šioje konkrečioje byloje, taip pat Medininkų žudynių byloje, aktyviai slėpė ir globojo ginkluotų veiksmų prieš taikius gyventojus ir pareigūnus vadovus ir vykdytojus, ėmėsi visų įmanomų priemonių padėti jiems išvengti atsakomybės. Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto retorika iškreipia faktus, siekia įtvirtinti alternatyvią realybę.

Pažymime, kad ilgus metus trukęs tyrimas baigtas, Sausio 13-osios byla atiduota teismui ir šiuo metu ten nagrinėjama. Būtent teismas ir nuspręs dėl bausmės visiems šiuos nusikaltimus įvykdžiusiems ar prie jų kaip nors prisidėjusiems asmenims. Atitinkamas nuosprendis kitoje – Medininkų žudynių – byloje jau paskelbtas. Lietuva ir toliau dės visas pastangas, kad teisingumas Sausio 13-osios ir Medininkų bylose būtų įvykdytas.

Prisimename šimtus tūkstančių Rusijos gyventojų, tomis tragiškomis 1991 metų sausio dienomis spontaniškai išėjusių į Maskvos, Sankt Peterburgo (tuometinio Leningrado) ir kitų Rusijos miestų gatves bei tokiu būdu išreiškusių savo nepritarimą Sovietų Sąjungos kariuomenės ir vietos kolaborantų nusikalstamiems veiksmams Vilniuje. Šiandieninį Rusijos Federacijos tyrimų komiteto sprendimą matome kaip kiršinantį mūsų visuomenes ir neatspindintį tikrosios Rusijos žmonių pozicijos šiuo klausimu.

Tokie Rusijos Federacijos veiksmai kenkia dvišaliams santykiams“, - sakoma ministerijos pranešime.

Pasak generalinio prokuroro Evaldo Pašilio šią žinią iš Rusijos jis galįs vertinti tik kaip bandymą bauginant baudžiamuoju persekiojimu paveikti mūsų valstybės prokurorų bei teisėjų darbą.

„Tai prieštarauja teisingumo principams, kuriais vadovaujasi demokratinės teisinės valstybės“, - pranešė E. Pašilis.

Ekspertai.eu primena, kad Lietuvos generalinė prokuratūra 2014 lapkričio 3 d. priėmė skandalingą nutarimą (visas gėdingas nutarimas ČIA), kuriuo patyliukais nutrauktas ikiteisminis tyrimas devyniose dalyse: dalyje dėl 1991 m. sausio 13-osios įvykių ir kitų TSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką aktų, t. y. valstybės perversmo organizavimo ir vykdymo, kitų nusikalstamų veikų, susijusių su TSRS kariuomenės ir vidaus kariuomenės, okupantams talkinusių kolaborantų veikų.

Įdomu tai, kad tąkart savo sprendimo niekaip nekomentavo Generalinė prokuratūra, į Lietuvos teisėsaugininkų nutarimą niekaip nereagavo ir skambiais žodžiais nesišvaistė nei Užsienio reikalų ministerija, vadovaujama buvusio jaunuolio Lino Linkevičiaus, nei tikrųjų Lietuvos patriotų lyderis Gabrielius Landsbergis, iki šios dienos taip ir neatsakęs į pateiktus klausimus:

Taigi, vienu atveju labai drąsai peikiami Rusijos teisėsaugos veiksmai, kitu – net išsižioti nedrįstama apie savo tautinių prokurorų priimtus skandalingai gėdingus nutarimus sausio 13-osios byloje.

PAPILDYTA

Nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila:

Dėkoju ekspertai.eu, kurie bene vieninteliai prisiminė pačios Lietuvos prokuratūros veidmainystę Sausio 13-osios byloje.

Ši veidmanystė išbujojo Prezidentės D. Grybauskaitės dar pirmosios kadencijos metu – ne tik tyrimas nutrauktas 9-iose dalyse (o gal ir daugiau? mes gi nežinome), bet dar prieš tai panaikinti įtarimai daugeliui kolaborantų, nes jie (jos) mat nešaudė...