Vladimiras Vladimirovičius Putinas – Žemaitis!

Autorius: Šauksmas.lt Šaltinis: http://bukimevieningi.webnode.... 2015-03-14 17:37:22, skaitė 7023, komentavo 0

Vladimiras Vladimirovičius Putinas – Žemaitis!

V_Putin.jpg

Lietuvos valstybės saugumas gavo žinių, kad Vladimiras Vladimirovičius Putinas – žemaitis. Šią ypač slaptą naujieną generolas Krūmas sužinojo asmeniškai iš Vladimiro Putino, o Šauksmui, kaip ir visada, nutekino šaltiniai iš prezidentūros.

Krūmas: sveikas, Vladimir Vladimirovičiau. Seniai norėjau tau ir pats paskambinti, bet vis laiko neturėjau, reikėjo Lietuvą nuo visokių prietrankų gelbėti. O čia Barakas paprašė sužinoti, ko tu kariauti su juo nenori? Žinai, kai jis tą pasakė, tai ir man keista pasidarė: negi čia rusams naujiena visokius priešus mušti? O jau kad taip prašosi, tai duotum tu jam į kaulus, ar kokį galą…Ką pasakysi?

Putin: Ko čia rėki, kaip vokietukas, amerikonų skerdžiamas. Kalbėk tyliau, nes atskleisiu tau ypatingai slaptą valstybės paslaptį. Lietuvos valstybės, žinoma. Ir vadink mane tiesiog Vladu. Nes aš – kuo tikriausias žemaitis: ant kalno mūrai, joja žemaičiai, joja, joja, žemaitukai, neša, neša vainikutį… Ligi šiol ta daina man ašaras spaudžia. Gaila, kad viešai dar negaliu dainuoti, rusai to nesuprastų…Taigi – žemaitis aš, kuo tikriausias žemaitis. Rusiškai žodis Putin juk nieko nereiškia, ar ne? Mano istoriją tau smulkiai Viktoras gali papasakoti. Ne veltui juk mes jam Kėdainius atidavėm, nes giminė manoji nuo Kėdainių, nuo Josvainių ir Graužių kilusi…Tu jo paklausinėk, jis mano žemaitiškos kilmės istoriją tau papasakos…

O ašei, kai tik Rusijos Caru pasidarysiu, tada Rusiją prie Lietuvos prijungsiu. Pats tada į savo kaimą gimtąjį gyventi grįšiu, su Viktoru arbatėlę gurkšnosiu, o Rusiją valdyt pavesim kokiam didžiajam kunigaikščiui – gal vienam iš Rolandų, arba abiem iš karto, ar Zigmui, na, yra gi vertų vyrų Lietuvoj, kurie galėtų motušę Rusiją valdyti.

Dėl to ir muštis su Baraku nenoriu. Jis gi mus, brolius tikrus, žemaičius su lietuviais supjudyti nori. Lygiai kaip mūsų pusbrolius – rusus su ukrainiečiais. Jeigu jis pats kautųsi – kodėl gi ne? Seniai man rankos niežti jam kaulus išvanoti. Tai ir meluok jam, tam Barakui, ką tiktai nori, kad tik jis tikrosios priežasties , dėl ko aš karo nenoriu, nesužinotų – kad žemaitis aš kuo tikriausias ir nenoriu ne su juo, o su savo broliais lietuviais, ar pusbroliais ukrainiečiais, kautis.

Krūmas: Ot tai gerą naujieną tu man , Vladai, pranešei! Seniai jau įtariau, kad kažkas čia ne taip. Juk tikrai – rusiškai žodis Putin nieko nereiškia. Ir kai Lietuvoj pradėjo net Putino medžius rauti, kad tik vardą išnaikinti– supratau, kad čia paslaptis kažkokia yr. Juk negali žmonės tiek nudurnėti, kad net augalus naikintų, jei jų vardas nepatinka. Klausyk, ale ką tada mums su lenkais daryti? Juk Barakas su jais bendrus dalinius formuoti verčia. Ar nebus čia kokia kiaulė pakišta: jei lietuviai kartais nuo kovos atsimestų, tai tada per lenkus juos vistiek privers kariauti. Žinai, kaip Pravyj Sektor į nugaras saviškiams ukrainiečiams šaudė, kad nepasiduotų, tai ir lenkai gal tam skirti, kad lietuviai kartais neapsigalvotų? O ir Dalius mūsų kaip koks beprotis tą karą vis kursto. Ką su tuo durnium daryti?

Putin: Dėl lenkų tai galvos sau nesuk. Jie jau seniai tarpusavy su čekais ir vengrais Ukrainą pasidalinę, iš anksto, taip sakant. Lietuviai čia – akims apmuilinti, kad neva ne vien lenkai ten brukasi. Na, žinoma jie svajoja ir Lietuvą paskui sau prisijungti. Bet kam gi mes, žemaičiai, tada esma? Kas ji yra, ta Lenkija, prieš Rusiją? Ant vieno delno padėjau, kitu priplojau – ir nėra Lenkijos. O ant Daliaus tai tu be reikalo burnoji. Vykdo jisai planą kuo slapčiausią: savo kalbom griauna jūsų Evrosojūzą. Nes ištiesų juk tai kryžiokai , o ne rusai buvo mūsų, lietuvių ir žemaičių Lietuvos, priešai amžinieji. O su šakėm su jais nei tada, nei dabar nepakariausi. Na o Dalužis savo liežuviu plaka teip, kad ir Evrosojūsui jau atsipyko. Taip daroma tam, Kad kai Lietuva prisijungs Rosiją, Evrosojūzas ne pyktų, o atsidustų su palengvėjimu. Taigi mūsiškis Dalužis, nors kilimo ir lenkas, ale mūsiškis, palik tu jį ramybėje. Geriau žiūrėk, kad lietuviai iš durnumotarpusavy nesusimuštų, Barako kiršinami.

Kiekvieną lietuvį su žemaičiu kaip savo akies vyzdį saugok, nes nedaug jų belikę. O jei kuris ir kvailas per visą pilvą – tai nieko, su laiku vėl į protą ateis, kai laikai pasikeis. Taip jau nekart yra buvę, ir dabar bus ne kitaip.

Na, baigiu kalbėti, nes reik eit liberalų maištus čia, Rusijoj, gesint.

Krūmas: Taaaaiiip…Gyvenimas pilnas netikėtumų ir tuo jis malonus…Uždavė man Vladas darbelio, as:uždavė…Na ką, pats laikas Grynui skambinti…Nors ne, Grynas palauks, pirma Viktorui . Ant kalno mūrai, joja žemaičiai, o ka jį kur paraliai, tai kas gi dainoje joti turi, žemaičiai ar lietuviai?

Žemaitijos slaptoji tarnyba sauksmas.lt