„Pravyj sektor“ žygiavo Vilniuje – Kovo 11

Autorius: Šauksmas.lt Šaltinis: http://sauksmas.lt/pravyj-sekt... 2015-03-13 11:15:28, skaitė 3840, komentavo 0

„Pravyj sektor“ žygiavo Vilniuje – Kovo 11

Šie metai liks įsimintinais ne tik todėl, kad švenčiame Lietuvos nepriklausomybės 25 metų jubiliejų. Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje tradicinėje šventinėje eisenoje, organizuotoje tautininkais save vadinančių politinių partijų ir sąjungų (lyderis Julius Panka) žygiavo ir kitos valstybės – Ukrainos partija „Pravyj sektor“.

Partija, savo šalyje Ukrainoje padėjusi įvykdyti valstybės perversmą, kurio rezultatas – teritorijų praradimas (Krymo atskilimas) ir kruvinas pilietinis karas, kuris nežinia, kada ir kuom baigsis. Partija, kuri aktyviai dalyvauja ir pačiame Ukrainos pilietiniame kare priešakinėse fronto linijose, ir nevengia gąsdinti savo parlamento įvairiais pareiškimais. Pavyzdžiui galime prisiminti dar neseną istoriją, kai Jarošas, partijos lyderis, atsisakė vykdyti Minsko susitarimus.

Savaitė iki šventės, kada visuomenė pradėjo piktintis šiais organizatorių sumanymais, Julius Panka teisinosi: “nereikia būti tokiai piktais, juk čia tik svečiai, kurie kaip ir mes kovoja už savo kalbą, tautiškumą “…Tada kažkas replikavo: su kuo ir prieš ką kovoja?

Taigi: su kuo ir prieš ką? Praeitais metais, iškart po Žemės referendumo, kuriame tautininkai suvaidino nemenką vaidmenį, koordinuodami parašų rinkimą – eisenoje dalyvavo daugybė patriotiškai nusiteikusių piliečių, kuriuos suvienijo Žemės referendumas. Nors daugelio ausiai šiek tiek ir kliuvo dviprasmiški šūkiai „Lietuva – lietuviams“, arba nacistinės išvaizdos jaunuolių chunveibiniški šūkaliojimai , bet viską nustelbė bendro darbo Lietuvai ( MŪSŲ Lietuvai, su joje gyvenančiais ir lenkais, ir rusais, ir žydais) – šviesus prisiminimas. Be to, pernykštė eisena turėjo aiškiai tautišką, euroskeptišką atmosferą. O kada ji beveik susidūrė su kita eisena, organizuota konservatorių ir apginkluota gausiomis žydromis Eurosąjungos vėliavėlėmis, galėjai aiškiai skirti: šitie – už Lietuvą, o šitie – už Europą.

Bet praėjo mėnuo – kitas, ir tautininkai paskelbė kolorado vabalų medžioklės akciją. Jos esmė buvo fiksuoti visus automobilius, kuriuose galima pamatyti Georgijaus juosteles. Suprask, šitie, kurie palaiko Rusiją – koloradai, nežmonės. Vasarą tautininkų organizuotose vaikų poilsio stovyklose vaikams, šaudant iš lankų, buvo pateikiami taikiniai su Putino atvaizdu. Rudeniop – bandoma organizuoti kitaminčių, „priešų“ sąrašus. Peršasi logiška išvada, kad tautininkais save vadinantys politiniai asmenys yra ne „už ką“, o „prieš ką“. O priešas, kuris dabartinėmis geopolitinėmis aplinkybėmis gali būti tik vienas – Rusija – sulygina ir taip jau menkus skirtumus tarp tautininkais save vadinančių politikų ir niekuom save įvardinti nesugebančių, bet konservatorių ar liberalų luomams priklausančių asmenų.

Prie merginos, laikančios rankose neigiantį tautininkų simboliką plakatą, pripuolė krūva eisenos dalyvių, agresyviai reikalaujančių fotografuojant rodyti veidą. Po to merginos klausėme, ką ji nori tuo savo plakatu pasakyti? “Ši organizacija Smetonos laikais rėmė Hitlerio režimą. Aš tam nepritariu”,– atsakė mergina. Ar reikia šią mergaitę už tai gąsdinti ir smerkti?

lt11.jpg

Įdomios ir techninės detalės, kurios krito į akis šiųmetinėje eisenoje. Pavyzdžiui, atsisakyta motociklininkų kolonos, nors ji buvo žadėta. Tačiau patys motociklininkai kartu su kitais žygiavo eisenoje. Ar jiems neleido važiuoti dėl to, kad kartu su „Pravyj sektor“ vėliavomis galėjo suteikti visai eisenai perdaug aiškų pronacistinį atspalvį, ar dėl kitų priežasčių? „Pravyj sektor“ vėliavos, kurių buvo viso labo trys, buvo išdėstytos ne vienoje vietoje, o paskleistos per visą koloną: pradžioje, per vidurį ir gale (gal kad sudarytų masiškumo įspūdį). O vėliavų nešėjai uoliai skandavo „Lietuva, Lietuva“. Ar tai buvo lietuviai, nešantys svetimas vėliavas, ar ukrainiečiai, labai mylintys svetimą šalį (Lietuvą)?

Ir visai protą sujaukė renginio pabaiga, kada kalbėtojas pasakė, jog svečias iš Ukrainos atvykti negalėjo, todėl ir nekalbės. O „Pravyj sektor“ dabar Ukrainoje neremia niekas, net valdžia, todėl Lietuvos piliečiai turėtų padėti šiai partijai, paaukodami jai pinigų.

Pagal išvardintus faktus galima teigti: 2015 metų kovo 11 dieną Lietuvoje tautininkais save įvardinantys žmonės organizavo „Pravyj sektor“ rėmimo akciją, kuriai progą suteikė Lietuvos nepriklausomybės jubiliejus. Labai simboliška ir dviprasmiška.

Šauksmas

ps3a.jpg