Trečias ženklas Valcmanui-Porošenkai - pašol von!

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: http://ragelskis.lt... 2015-02-12 09:56:53, skaitė 5383, komentavo 0

Trečias ženklas Valcmanui-Porošenkai - pašol von!


UKRAINIZACIJA prasidėjo prieš šimtą metų. Ar ne laikas užraukti šį etnosocialinį eksperimentą?

Pradžiai trumpai apie tai, kaip Мinsko derybas aprašo žiniasklaida:

Minske baigėsi pirmasis ketveriukės derybų etapas 

Po 2,5 val Putinas iš kambario išėjo geros nuotaikos, praeidamas pro žurnalistus žaismingai spragtelėjo pirštais per gruzinų telekanalo mikrofonus. 

Merkel žestais ir žodžiais ramino įkaitusi Porošenko. Ukrainos galva linksėjo pritardamas. 

Lukašenko į "normandišą formatą" neįleido. Jis laukė pirmojo roundo pabaigos kambaryje greta. Žurnalistai por praviras duris sugebėjo pamatyti kaip Porošenko ir Putinas stovėdami karštai ginčijasi, o Merkel ir Holandas gedulinagais veidais sėdi ant kušetės. 

Greitai po to ukrainiečių prezidentas greitu zingsniu išėjo iš kambario. Žurnalistai pagalvojo, kad jam neišlaikė nervai ir "ketveriukės" derybos baigėsi, tačiau po kelių minučių jis lydimas apsaugos grįžo atgal ...Gromadske TV pranešė, kad Porošenko skambino į štabą Ukrainoje, gal būtent tai jis ir darė "pertraukos" metu. 

Po 2,5 val. pagal baltarusų protokolą vyko bendros foto. Į foto vietą jie atėjo ne poromis, o keturiese. Putinas ir Holandas atrodė atsipalaidavę ir šypsojosi. Merkel tuo tarpu ramino šalia stovėjusį Porošenko. 

Po bendros foto visa delegacija persikėlė į derybų pratęsimą, šį kartą kartu su užsienio reikalų ministrais. 

O dabar trumpai apie tai, ko žiniasklaida dėl savo pavaldumo "racionaliai minčiai" negali komentuoti.

Besifotografuojant derybose dalyvaujančių šalių vadovams ir vienam chuntistui, ant žemės nuvirto stovas su keistos ir atsitiktinai žemėlapyje atsiradusios šalies keista vėliava. kaip suprantate - susitikimą organizuojančios šalies aptarnaujančiam personalui - tai baisus konfūzas ir gėda, todėl jie tą "baisų atsitiktinumą" akimirksniu ištaisė, kol žurnalistai nespėjo pripliauškinti milijonų fotografijų su ant marmuriniu grindų besivoliojančiu dvispalviu skuduru.

Tačiau liudininkų yra ir faktas užfiksuotas:

Dabar prisiminkime visus kritimus, susijusius su kruvino perversmo vykdytojų atstovu žydų oligarchu Valcmanu, po vedybų tapusiu Porošenka, o po perversmo -laikančiu save nebeegzistuojančios Ukrainos prezidentu:

1 - per inauguracijos iškilmes, Valcmanui-Porošenkai kopiant raudonu kilimu aptiestais laiptais, apsvaigo ir iš rankų ginklą  išmetė garbės sargyboje prie praėjimo stovėjęs gvardietis. Būtent tuo momentu, kai pro jį ėjo chuntistas:

2 - Kijevo sofijos sobore, pagrindinėje žydkrikščių meldykloje, visai p-rezidentinei Valcmanų-Porošenkų šeimynai besimeldžiant UŽ TAIKĄ, nualpo ir susmuko šalia tėvo ir motinos stovėjęs jaunesnysis Valcmaniukas-Porošenkiukas.

Ir štai dabar, tariantis dėl kapituliacijos sąlygų, drimba vis dar valstybinė bet jau praktiškai nebeegzistuojančios šalies vėliava. ir būtent tada, kai šalia jos savo naglą veidą demonstruoja karikatūrinis jos vadovas.

Jūs tikite atsitiktinumais? O kelis kartus iš eilės pasikartojančiais? O tokiais, kuriuose yra aiškiai perskaitoma simbolika?

Juokingiausia, kad nuo jūsų tikėjimo ar netikėjimo niekas nepriklauso - nes tie "mistiniai" ženklai, tiesiog situacijos konstatavimas. ir ne šiaip situacijos, o beviltiškos. Beviltiškos tiek chuntistui žydų oligarchui Valcmanui-Porošenkai, tiek valstybei, kurios pavadinimas lietuviškai reiškia "Pakraštinė".