Ko čia tie mūsų polonofilai plaukus raunasi? Pilietinės visuomenės aktyvistai tik įgyvendino Valstybinės kalbos komisijos reikalavimą - pašalinti nelegalią lentelę

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2017-08-21 13:59:06, skaitė 1399, komentavo 0

Ko čia tie mūsų polonofilai plaukus raunasi? Pilietinės visuomenės aktyvistai tik įgyvendino Valstybinės kalbos komisijos reikalavimą - pašalinti nelegalią lentelę

Iki Pankos:

Po Pankos:

Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas.

Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai.

Kai kuriems jų dėl tokio nieko net tapo gėda būti lietuviais. Tūlas Jonas Banys pratrūko:

"..Man pikta ir gėda. Gėda, kad esu lietuvis. Gėda, kad lietuviais save vadina tie, kurie įvykdė šį nusikaltimą....Jūs esate bailiai ir menkystos. Jūs veikiate patamsiuose, nes bijote pažiūrėti į akis tiems, kuriuos skriaudžiate.

....jūs esate Lietuvos gėda, jūs esate iškrypėliai, degradai ir bukapročiai. Jūs neverti garbės vadintis lietuviais, jūs neverti, kad jus nešiotų Lietuvos žemė.
...
....kreipiuosi į Riešėje gyvenančius lietuvius. Mielieji! Dabar yra mūsų garbės reikalas, kad ši iškaba ne tik kuo greičiau vėl atsirastų savo vietoje, bet kad ji čia būtų nuolatos, kad ji atgimtų kiekvieną kartą, kai kokie nors bukapročiai savo seksualinį nepilnavertiškumą pamėgins kompensuoti kovodami su mūsų draugų ir kaimynų teise kalbėti ir rašyti savo gimtąja kalba. Aš asmeniškai jau susisiekiau su žmonėmis, kurie šią iškabą pagamino ir pažadėjau, kad finansiškai prisidėsiu prie jos atstatymo..."

Koks jausmingas tekstas, puikiai išreiškiantis visą lenkiškai kalbančiam ponui batus bučiuoti įpratusio baudžiauninko genetinį paveldą.

Tenka priminti ponui Jonui, kad tie pinigai, kuriuos jis ketina sukišti į tos okupacijos laikus primygtinai primenančios ir gal net šlovinančios lentelės atstatymą, bus paleisti vėjais.

Nes ta lentelė valstybinėje žemėje yra nelegali ir vis vien bus pašalinta. Pareigūnų ar pilietinės visuomenės aktyvistų pastangomis, bet jos nebus.

Išvis, nelabai suprantu, kas per antilietuviška isterika ištiko mūsų polonofilus dėl to nelegalaus, įstatymus pažeidžiančio užrašo?

Tereikia nutraukti isterikas ir prisiminti esminius FAKTUS. Juk straipsnyje aiškiai parašyta:

"....Riešės seniūnijai vadovaujantis Valdemaras Rynkevičius šią savaitę kalbėdamas su lrytas.lt tikino nežinantis, kaip ant akmens atsirado lentelė su lenkišku užrašu. Anot seniūno, akmuo toje vietoje stūkso jau dešimtis metų, o ta teritorija nėra privati.

„Atsirado užrašas, dabar sprendžiame, ką su juo daryti. Akmuo yra prie kelio, tai nėra privatus kiemas“, – sakė V.Rynkevičius. Seniūnas tvirtino, kad pakabinti lentelę su lenkišku užrašu tikrai nebuvo seniūnijos sprendimas...."

Taigi, FAKTAS A:

Valstybinėje teritorijoje kažkas be seniūno ar kito valdžios organo žinios bei leidimo pakabino užrašą nevalstybine kalba.

Kurio paskirtis - priminti visiems, kad šis Lietuvos miestelis kaimyninės šalies okupacijos laikais buvo vadinamas kitaip.

Kitaip sakant, tai Lietuvos sostinės ir Vilniaus krašto okupaciją įžūliai šlovinantis ženklas, skirtas kurstyti ir provokuoti lietuvius.

Skaitome toliau:

"...Lenkiškam užrašui nepritariantys Didžiosios Riešės gyventojai ėmėsi teisinių žingsnių. Rezultatų ilgai laukti neteko. Penktadienį Valstybinė kalbos komisija pranešė kaimo gyventojams, kad Vilniaus rajono savivaldybei išsiųstas raštas, kuriuo reikalaujama lentą nukabinti...."

Ką gi, aiškėja FAKTAS B:

Valstybės įgaliota įstaiga išleido privalomą parėdymą nelegaliai pakabintą ir įstatymus pažeidžiančią lentelę nedelsiant pašalinti iš valstybinės žemės.

Kadangi sabotuotojai vietos valdžioje neskubėjo atlikti savo pareigos, jiems padėjo pilietinės visuomenės aktyvistai. Ėmė ir įvykdė Valstybinės kalbos komisijos rašte duotus nurodymus.

Tskant, savanorišku darbu sutaupė biudžeto lėšas, kurias būtų tekę išleisti tos lentelės pašalinimui.

Tai kur problema, gerbiamieji? Ko rauda mūsų polonofilai? Bene jų lūpos pasiilgo lenkų pono aulinių čebatų skonio? Ar kas per velnias?

Šaltinis: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/…/vandalai-i-sipulius-sudau…/

#WilnoNasze
#DidžiojiRiešė
#PilietinėVisuomenė
#OkupantųPalikimas
#KurstymasIrProvokacija
#BaudžiauninkoSielos
#LūposLenkųPonoBatųPasiilgo